ABS

Asset Backed Securities. Dit zijn effecten die worden geruggesteund door activa. We spreken ook van effectisering van onderliggende activa. Zo nemen we bijvoorbeeld een portefeuille van hypothecaire kredieten die we onderbrengen bij een financieel vehikel dat zou kunnen worden verhandeld.

Bookmark de permalink.