Glossary Category:

Blog archieven

Glossary Category:

aandeelhoudersactivisme

Wanneer aandeelhouders bepaalde praktijken van ondernemingen die ze financieren in vraag stellen door ze weinig transparant ethisch betwistbaar te vinden of te vinden dat ze de beginselen van deugdelijk bestuur niet naleven kunnen ze tijdens de algemene vergaderingen van die … Lees verder op MoneyStore

Reacties uitgeschakeld voor aandeelhoudersactivisme

ABS

Asset Backed Securities. Dit zijn effecten die worden geruggesteund door activa. We spreken ook van effectisering van onderliggende activa. Zo nemen we bijvoorbeeld een portefeuille van hypothecaire kredieten die we onderbrengen bij een financieel vehikel dat zou kunnen worden verhandeld.

Reacties uitgeschakeld voor ABS

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations: Economische en politieke organisatie in Zuidoost-Azië waartoe de Filipijnen Thailand Maleisië Indonesië Singapore Brunei en Vietnam behoren en die de sociale en culturele ontwikkeling van deze leden in de hand wil werken.

Reacties uitgeschakeld voor ASEAN

asset allocation

betekent de verdeling van activa over verschillende soorten beleggingen of effecten: aandelen obligaties monetaire beleggingen liquiditeiten. Deze allocatie gebeurt in functie van het risiconiveau de horizon van de belegging en de specifieke kenmerken van het investeringsvehikel of bij vermogensbeheer in … Lees verder op MoneyStore

Reacties uitgeschakeld voor asset allocation

Bazel III

Het gaat om maatregelen die zijn getroffen door het Bazelcomité om de banksector te reglementeren. Ze hebben tot doel de controle en het beheer van de risico’s van deze sector te reglementeren. Ze hebben ook tot doel de weerstand tegen … Lees verder op MoneyStore

Reacties uitgeschakeld voor Bazel III

BBP

Bruto binnenlands product. Het bruto binnenlands product is de rijkdom die door een land wordt gegenereerd in een bepaalde periode. Het is het geheel van goederen en diensten die in een bepaald land op één jaar tijd worden geproduceerd. De … Lees verder op MoneyStore

Reacties uitgeschakeld voor BBP

bearish

Markten die ‘bearish’ zijn zijn markten die dalen. ‘Bear’ betekent ‘beer’. Een beer valt van boven naar onderen aan: hij staat dus symbool voor dalende markten.

Reacties uitgeschakeld voor bearish

bèta

De bèta is een coëfficiënt die het mogelijk maakt de prijsvolatiliteit van een effect te berekenen ten opzichte van zijn referentie-index. Als de bèta van een aandeel bijvoorbeeld 08 is gedurende een bepaalde periode dan wil dit zeggen dat het … Lees verder op MoneyStore

Reacties uitgeschakeld voor bèta

beurskapitalisatie

Het aantal aandelen vermenigvuldigd met de koers van het aandeel geeft de beurskapitalisatie van een onderneming

Reacties uitgeschakeld voor beurskapitalisatie

bevak

Bevaks zijn fondsen waarmee uitsluitend wordt belegd in beursgenoteerd vastgoed.

Reacties uitgeschakeld voor bevak