Nieuwe taks op effectenrekeningen : wat is er nieuw ?

@Pexels

Door Bank Nagelmackers

De laatste weken en maanden werd opnieuw veel gesproken over de nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen. De wet die deze taks invoert, werd op 25 februari 2021 gepubliceerd en trad de dag na haar publicatie in het Staatsblad op 26 februari in werking.

Hoewel de teksten op vandaag definitief zijn, moeten bepaalde punten op juridisch en operationeel vlak nog verduidelijkt worden. Bovendien verwachten we nog enkele Koninklijke uitvoeringsbesluiten en administratieve verduidelijkingen.

U kunt meer info beluisteren als podcast

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Fiscaliteit | Getagged | Een reactie plaatsen

Pensioensparen: een nuttige aanvulling op het wettelijke pensioen voor jonge werknemers?

@Pexels

Door AG

Sparen voor uw pensioen zodra u begint te werken? Dat is helemaal geen absurd idee, want het kan jonge werknemers beschermen. En dat is essentieel nu het huidige pensioenstelsel weinig zekerheid biedt.

Voor veel jonge afgestudeerden is hun eerste job het begin van een nieuw leven. Wist u trouwens dat zodra ze hun eerste loon krijgen, ze kunnen starten met pensioensparen? Toch hebben velen het gevoel dat ze nog te jong zijn om al aan hun pensioen te denken. Maar is dit echt zo? Tijd om de balans op te maken.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Diversen | Een reactie plaatsen

Het UBO-register: extra documentatieplicht

@Pexels

Door Pieter Haine, Estate Planning, Bank Nagelmackers

In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, verplicht een Europese richtlijn de lidstaten om een UBO-register (‘Ultimate Beneficial Owners’) op te richten. Daarin worden alle uiteindelijke begunstigden van een vennootschap of juridische entiteit geregistreerd. Aan de hand van dat register worden de natuurlijke personen geïdentificeerd die zeggenschap hebben of geacht worden te hebben over de betrokken vennootschappen.

De wettelijke vertegenwoordigers moeten de uiteindelijke begunstigden van de vennootschap registreren via het portaal MyMinfin.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Diversen | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Wat is de impact van de klimaatverandering op de rendementen in de komende 30 jaar ?

@Pexels

Door Schroders

Jaarlijks geven economen van Schroders hun visie op de rendementsverwachtingen over een termijn van 30 jaar. Vanaf dit jaar wordt de impact van de klimaatverandering op een nieuwe manier meegewogen in deze verwachtingen. En de uitkomsten zijn duidelijk: het rendement op aandelen wordt zwaar beïnvloed door de klimaatverandering, terwijl dit bij vastrentend en cash veel minder zo is.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Pandemie: Welke impact op de groei?

Door NNIP

De markten zijn gericht op het economisch herstel, maar op korte termijn blijft de horizon somber. China lijkt de mutaties van het virus onder controle te hebben. Maar voor de rest van de opkomende wereld ligt dat anders.

Ondanks de iets grotere volatiliteit op de financiële markten in de voorbije weken, blijft de risicoappetijt over het algemeen gezond. Het verwachte sterke herstel op langere termijn weegt nog altijd op tegen het negatieve nieuws over het coronavirus. Maar op korte termijn zullen de nog altijd hoge besmettingscijfers in de Verenigde Staten en Europa, de nieuwe infectiehaarden in China en grote tegenslagen in de vaccinatie, vooral in Europa, het voor de regeringen moeilijk maken om de mobiliteitsbeperkingen in de nabije toekomst op te heffen.

In een aantal landen is er meer kans op nog grotere beperkingen. Het vooruitzicht van een langere en strengere lockdown heeft een negatieve impact op het bedrijfs- en consumentenvertrouwen.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Naar een meer evenwichtige beleggingsstijl in 2021?

@Pexels

Door Deutsche Bank België

Samengevat

  • De nieuwe Amerikaanse regering zal zich, althans in eerste instantie, richten op ingrepen die de economie herlanceren in plaats van op potentieel marktonvriendelijke maatregelen.
  • Men blijft optimistisch over de aandelenprestaties in 2021, maar veel factoren wijzen op een hobbelige rit.
  • Een meer evenwichtige beleggingsstijl draagt de voorkeur. Small en midcap aandelen en groeilanden, in het bijzonder Azië ex Japan, zijn eveneens aantrekkelijk.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Duurzaam en verantwoord beleggen in 2021: Tussen hoop en risico’s

@Pexels

Door DPAM

2020 was absoluut een buitengewoon jaar. Op het vlak van duurzaam beleggen bereikten de instromen naar duurzame producten records, ook tijdens de maanden februari en maart van vorig jaar. Zo werd enerzijds in Europa de kaap van 1.000 miljard dollar overschreden. Morningstar schat de totale activa onder beheer over het volledige jaar op 1.421 miljard dollar.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit, Duurzame beleggingen | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Tak 23-levensverzekeringen: welke belastingen?

@Pexels

Door AG

Een levensverzekering is een volwaardige beleggingsoplossing waarmee u kan sparen of beleggen om uw kapitaal te laten aangroeien. Als de onderschrijver in leven is op de einddatum van het contract (of in geval van afkoop), krijgt hij het definitieve kapitaal. Overlijdt hij tijdens de looptijd van het contract, wordt het kapitaal uitbetaald aan de ‘begunstigde bij overlijden’, die bepaald wordt bij de onderschrijving.

Voor sommige potentiële beleggers kan het fiscale aspect wel een hinderpaal zijn. We maken de balans op van de verschillende belastingen op tak 23-levensverzekeringen.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Verzekeringen | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Wat is adaptief waardebeheer?

@Pexels

Door NNIP

Waardebeleggingen hebben in het turbulente afgelopen decennium aanzienlijk slechter gepresteerd. Maar kunnen aandelenportefeuilles met een waardeaanpak nog altijd beter presteren door een adaptieve benadering. Er zijn drie pijlers van aanpassingsvermogen: aanpassen van vermogensbeheerders van hun eigen voorkeuren, onbedoelde risico’s beheersen en ESG-factoren consequent integreren.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Beleggingen | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Optimistisch over opkomende markten dit jaar

@Pexels

Door David Rees, Tom Wilson en James Barrineau, EM-specialisten van Schroders

Een coronavaccin zorgt voor optimistischer verwachtingen voor opkomende markten dit jaar. Wat betekent dit voor aandelen en obligaties uit opkomende markten?

Er is een goede reden om optimistisch te zijn over de vooruitzichten voor de opkomende markten dit jaar. De nieuwsstroom over vaccins is bemoedigend en wekt het vertrouwen dat deze tegen de tweede helft van het jaar op grote schaal zullen zijn toegediend. Dit ondersteunt het herstel van de economie. Daarnaast geven de aanhoudende budgettaire en monetaire stimuleringsmaatregelen wereldwijd steun aan de internationale handel en economische groei. Dit zou ook gunstig moeten uitpakken voor de opkomende markten. Bovendien is er de consensus dat de Amerikaanse dollar verder zal verzwakken. EM-beleggingen hebben daar profijt van.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen