Trends in het fondsenlandschap

@pexels

Door Deutsche Bank

Beleggen houdt altijd risico’s in. Bij dalende financiële markten kunnen beleggers verlies lijden. Flexibele gemengde fondsen kunnen het gewicht in aandelen, obligaties en liquiditeiten (cash) aanpassen in functie van actuele en verwachte marktverschuivingen. Hun focus ligt hierbij vaak op het onder controle houden van het neerwaartse risico.

Continuer la lecture

Publié dans Beheer | Marqué avec , | Laisser un commentaire

Wat is het verschil tussen actieve en passieve beleggingsfondsen?

@Pexels

Het grootste verschil ligt in de filosofie van het beheer. De actieve fondsbeheerder streeft naar een beter rendement dan de referentie-index (de benchmark), terwijl de passieve fondsbeheerder gewoon de referentie-index volgt.
In dit filmpje legt NN Investment Partners u het verschil uit tussen deze twee beheersvormen.

Continuer la lecture

Publié dans Beleggingen | Marqué avec , , | Laisser un commentaire

Esg-research: kijk naar de waardeketen!

@Pexels

Door Degroof Petercam

ESG-research is een aanvullende en complementaire beleggingstool voor de traditionele financiële analyse. Zo voeden en versterken ESG-research en thematisch beleggen elkaar.

Op dat vlak heeft de positionering op de waardeketen haar strepen al ruimschoots verdiend. Dankzij de thematische en duurzame benadering kan men bijvoorbeeld de structurele trend naar de elektrificatie van voertuigen identificeren. Zodra deze opportuniteit is geïdentificeerd, is het relevant om eens stil te staan bij de volledige waardeketen die bijdraagt tot de elektrificatie van voertuigen. Continuer la lecture

Publié dans Duurzame beleggingen | Marqué avec , | Laisser un commentaire

Duurzaam beleggen: wat is het echte verschil?

@Pexels

Door Sheila Ter Laag, ESG-specialist bij BNP Paribas Asset Management

De grote vooruitgang van duurzaam beleggen is gemakkelijker te begrijpen als we twee hardnekkige mythes ontkrachten, namelijk dat het alleen over idealisme zou gaan en dat het niet verenigbaar zou zijn met een goed financieel rendement.

Duurzaam beleggen wint snel aan populariteit. Wereldwijd is al meer dan 23.000 mld EUR belegd volgens de ESG-criteria[i]. Dat is ongeveer een kwart van de totale waarde van de beleggingen in aandelen wereldwijd. Er schuilt veel meer achter de opkomst van deze vorm van beleggen dan louter idealisme. De financiële sector heeft ondertussen wel begrepen wat er echt op het spel staat. Dat blijkt niet alleen uit de enorme hoeveelheid geld die naar duurzaam beleggen vloeit, maar ook uit de toenemende samenwerking in de sector. Een goed voorbeeld daarvan is de oprichting ongeveer een jaar geleden van het Network for Greening the Financial Systemwaaraan de voorzitters van acht grote centrale banken hebben meegewerkt. Zakenman en politicus Michael Bloomberg is de voorzitter. Die mensen doen dat echt niet louter uit idealisme, maar ook omdat er grote financiële belangen mee gemoeid zijn.

Continuer la lecture

Publié dans Duurzame beleggingen | Marqué avec , , | Laisser un commentaire

Waarom en hoe gespreid beleggen ?

@Pexels

Door Johanna Kirklund, hoofd multi-asset beleggingen bij Schroders

Het belang van spreiding kan niet genoeg benadrukt worden. Voor beleggers kan het verleidelijk zijn om vast te houden aan wat je hebt. Het is een beleggingsstrategie die wordt gepropageerd door succesvolle beleggingspioniers zoals Warren Buffett. Het is echter ook belangrijk voor beleggers om de voordelen van diversificatie te overwegen.

De tabel hier onder geeft inzicht in de prestaties van verschillende beleggingscategorieën sinds 2005. Daaruit blijkt dat de diverse categorieën per jaar heel verschillend presteren. Spreiding helpt om de risico’s te beperken en de prestaties van een portefeuille op de lange termijn te verbeteren.

Continuer la lecture

Publié dans Beleggingen | Marqué avec , , | Laisser un commentaire

Beleggen, OK! Maar niet zonder het beleggersprofiel te bepalen

@Pexels

Door AG Insurance

Vóór financiële instellingen een beleggingsoplossing voorstellen, zijn ze wettelijk verplicht het beleggersprofiel van hun klanten op te maken. Hierna vindt u een overzicht van de voornaamste profielen en de redenen die deze stap noodzakelijk maken.

 

  • Wat verstaan we onder ‘beleggersprofiel’?

Een beleggersprofiel maakt het mogelijk de situatie en de risicotolerantie van elke potentiële belegger beter te kennen. Geld beleggen kan immers gepaard gaan met verlies. Het profiel correct bepalen is dus heel belangrijk. Sommigen verkiezen zekerheid, anderen mikken liever op een hoger rendement, zelfs als ze hun kapitaal dan blootstellen aan meer risico (en dus aan verlies). In theorie gaat het trouwens om een ‘evenredigheidsregel’. Hoe hoger het risiconiveau, hoe hoger het potentiële rendement. En omgekeerd, hoe veiliger de belegging, hoe lager in principe het potentiële rendement.

Continuer la lecture

Publié dans Beheer, Beleggingen | Marqué avec , , , | Laisser un commentaire

Wat zijn de voordelen van fondsbeleggen?

@Pexels

Door NNIP

Beleggen in een fonds biedt verschillende voordelen. Steven Steyaert, Client Portfolio Manager van NN Investment Partners, vertelt hier meer over.

Continuer la lecture

Publié dans Beheer | Marqué avec , | Laisser un commentaire

Actie ondernemen na de recente beursrally?

@pexels

Door Deutsche Bank België

De beurscorrectie eind 2018 heeft plaatsgemaakt voor een krachtige rally. Hoe kan de belegger zich in de markten positioneren? En wat zijn de mogelijkheden?

Samengevat:

– In de VS en Europa hebben de aandelenmarkten al een groot deel van de verwachte stijging voor 2019 gerealiseerd.

– Het lijkt gepast om te blijven beleggen, maar een iets defensievere positionering aan te nemen.

– Drie opties, zonder de relevantie van een thematische benadering van beleggen uit het oog te verliezen.

Nu het eerste kwartaal 2019 er bijna op zit, kunnen aandelenbeleggers globaal genomen tevreden terugblikken. De scherpe correctie van december 2018 was ons ingegeven door overdreven pessimisme omtrent de wereldwijde groeivooruitzichten en bedrijfswinsten.

Continuer la lecture

Publié dans Actualiteit | Marqué avec , , | Laisser un commentaire

Laten we eens stilstaan bij klimaatverandering

@Pexels

Door Degroof Petercam

De 24e klimaatconferentie van de VN, die plaatsvond in Katowice, Polen, sloot 2018 af. De gewenste uitkomst van de conferentie? De afronding en verfijning van het ‘Paris Rulebook’, dat bepaalt hoe het Klimaatakkoord van Parijs moet worden uitgevoerd, om zo een rechtvaardige en doeltreffende energietransitie te verzekeren. In de nasleep van de conferentie en nu 2018 achter ons ligt, is het aangewezen om een stand van zaken op te maken. Wat werd er (al dan niet) overeengekomen in Polen tijdens de 24e klimaatconferentie? Hoe gaan landen over de hele wereld om met de uitdagingen om de opwarming van de aarde te temperen? Doet de EU het goed? Mogen we tevreden zijn, of moeten we eerder rouwen?

Continuer la lecture

Publié dans Actualiteit, Duurzame beleggingen | Marqué avec | Laisser un commentaire

Wat is de “Essentiële Beleggersinformatie”?

@pexels

Door NNIP

Wanneer u een beleggingsfonds koopt, verwijst uw adviseur naar essentiële beleggersinformatie. Maar wat is het precies?
Laurent Lemmerling, Senior Business Development Manager van NN Investment Partners, vertelt hier meer over. Continuer la lecture

Publié dans Beheer | Marqué avec , , | Laisser un commentaire