De Green Deal en het milieurisico: Europa op weg naar duurzaamheid

@Pexels

Door DPAM

Sinds de crisis van 2008 is er in de financiële sector heel wat regelgeving ingevoerd. Aangezien het aantal duurzame en verantwoorde beleggingen fors is toegenomen, stond het in de sterren geschreven dat de financiële toezichthouders zich ook over dit onderwerp zouden buigen. De jongste jaren hebben we een echte stroomversnelling gezien van het regelgevend kader op het vlak van duurzaamheid en de verantwoordelijkheid van zowel niet-financiële als financiële bedrijven.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Duurzame beleggingen | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Wat is op korte termijn de economische impact van klimaatverandering?

@Pexels

Door Schroders

Klimaatverandering is met name een langetermijntrend. Toch moeten beleggers zich bewust zijn van de economische impact op korte termijn van natuurrampen die door de klimaatverandering veroorzaakte worden, zoals tropische cyclonen en overstromingen.

Sinds de jaren tachtig is het aantal cyclonen per decennium gestegen van gemiddeld 14 naar 23, terwijl het aantal overstromingen in de periode is verdubbeld. Hogere temperaturen warmen het zeewater op, wat leidt tot meer warmte-energie en cycloon-vorming. De hogere verdamping leidt tot zwaardere neerslag en dus overstromingsgevaar. Deze extreme weersomstandigheden zijn destructiever en frequenter geworden in de afgelopen vier decennia. Natuurrampen hebben verwoestende gevolgen voor mens en milieu. De economische impact is niet eenvoudig te meten. Men kijkt naar de directe gevolgen en maakt daarvoor gebruik van de database van herverzekeraar Munich Re. Daaruit blijkt dat de laatste decennia de impact van natuurrampen sterk is gestegen.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Wat zijn de verschillen tussen het VAPZ en de POZ?

@Pexels

Door AG

Laten we eerst even de huidige situatie bekijken. Het is geen geheim dat zelfstandigen het met een lager wettelijk pensioen moeten stellen dan loontrekkenden.

Bovendien is hun situatie bij ziekte of arbeidsongeschiktheid ook niet echt benijdenswaardig:

  • Van een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake bij een onderbreking van meer dan zeven dagen.
  • Het bedrag hangt af van de gezinssituatie van de zelfstandige. Het gaat om ongeveer 990 euro per maand als de echtgeno(o)t(e) een inkomen heeft.

Tot voor kort hadden zelfstandigen-natuurlijke personen in het kader van hun beroepsactiviteit naast het VAPZ geen enkele andere oplossing voor een aanvullend pensioen, in tegenstelling tot zelfstandigen met een vennootschap (via de IPT). De POZ vult deze behoefte nu aan.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Verzekeringen | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Covid-19: katalysator voor de transformatie van overheden?

@Pexels

Door NN Investment Partners (NN IP)

Het coronavirus heeft de samenleving en economieën op hun kop gezet. De bevolking heeft nieuwe manieren van leven en werken gevonden en bedrijven hebben nieuwe manieren van ondernemen bedacht. Ondertussen proberen regeringsleiders van alle politieke kleuren de verspreiding van het virus onder controle te krijgen en tegelijkertijd de economische schade te beperken. Covid-19 staat nu bovenaan de binnenlandse politieke agenda van vrijwel elk land en zou een katalysator kunnen zijn voor een golf van overheidstransformaties.

De Covid-19-pandemie zorgt bij veel mensen voor angst, maar ook voor een verlangen naar verandering. Politici kregen te maken met ongekende uitdagingen, maar kregen ook macht. Tegen deze achtergrond identificeert men drie factoren die bestaande trends kunnen versnellen en een katalysator voor verandering kunnen worden.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Zijn bedrijf verkopen, en nadien?

@Pexels

Door Bank Nagelmackers Estate planning

Wanneer een bedrijfsleider overweegt om zijn activiteiten op korte of middellange termijn over te dragen, is het belangrijk om een balans van het vermogen op te maken. De toekomst van een bedrijfsleider en zijn gezin voorbereiden, vergt dus wel wat tijd!

Ondernemers stellen zich bij de verkoop van hun onderneming voornamelijk twee grote vragen: hun financiële onafhankelijkheid en de toekomst van hun vermogen.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Erfenis | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Beter een disruptor dan een dinosaurus

@Pexels

Door Deutsche Bank België

Beleggers investeren voor de lange termijn. Het is de kunst om de disruptors en langetermijntrends van vandaag en liefst die van morgen in de portefeuille te hebben. Disrupties vloeien vandaag voort uit 4 megatrends: demografische ontwikkelingen, globalisering, klimaat en technologische innovaties. Allemaal trends die  een toegevoegde waarde kunnen hebben in een gediversifieerde beleggingsportefeuille.

Dick Fosbury toonde de wereld in 1968 dat het anders kon. In plaats van eerst met de voeten over de lat te springen, deed hij het met de schouders. Tijdens die Olympische Spelen van 1968 pakte hij niet alleen goud in het hoogspringen. Hij veranderde met zijn Fosbury-flop ook een hele atletiekdiscipline. Voorgoed. Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Due diligence rond milieu, de maatschappij en de mensenrechten

@Pexels

Door DPAM

Het is belangrijk om te begrijpen welke impact het bedrijfsleven heeft op de mensenrechten. De International Labour Organization schat dat er jaarlijks ongeveer 150 miljard dollar bedrijfswinst wordt gegenereerd door moderne mensenhandel en slavernij. Er bestaat tevens een ongelijke verdeling tussen de slachtoffers van deze misdaden: 71% van hen zijn vrouwen of kinderen. De financiële sector os een hefboom voor deze activiteiten, hetzij via informele banksystemen, hetzij via het witwassen van winsten of de financiering van bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Daarom is het onderwerp een belangrijk aandachtspunt en zou het een cruciaal criterium moeten vormen voor elke vermogensbeheerder.

Gezien het belang van dit onderwerp, bereidt de Europese Commissie een regelgeving voor over verplichte due diligence op het gebied van mensenrechten. Door een verplicht due diligence-proces in te voeren en hierover verslag uit te brengen, zullen beleggers een beter beeld krijgen van de ondernemingen die zij financieren en zullen zij hun investeringsbeslissingen hierop kunnen afstemmen.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Duurzame beleggingen | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Uw pensioen voorbereiden vanaf 55 jaar: wat zijn de gevolgen?

@Pexels

Door AG

Hoe dichter u bij de pensioengerechtigde leeftijd komt, hoe groter de behoefte om extra kapitaal op te bouwen. Vanaf 55 jaar is het belangrijk dat u zich vooraf informeert om later onaangename verrassingen te vermijden, vooral op fiscaal vlak.

Eerst en vooral moet u weten dat pensioenproducten, –  levensverzekeringscontracten met een plafond zijn. Of het nu gaat om pensioensparen of langetermijnsparen. Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Beheer, Beleggingen | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Wat verklaart de veerkracht van ‘groene beleggingen’ tijdens pandemie ?

@Pexels

Door Schroders

In tegenstelling tot eerdere crises heeft het beleggingsthema ‘klimaatverandering en energietransitie’ goed gepresteerd tijdens de Covid-19 pandemie. Zeven trends kunnen dit verklaren. Dat is bemoedigend, maar er is meer nodig om aan de doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit, Duurzame beleggingen | Getagged , , | Een reactie plaatsen

De gesplitste aankoop van vastgoed: hoe werkt het en wat is nieuw?

@Pexels

Door Astrid Dutré en Pieter Haine – Estate Planning Bank Nagelmackers

De gesplitste aankoop van vastgoed is vandaag nog steeds een veelgebruikt instrument in het kader van successieplanning. De fiscus heeft die techniek in de loop der jaren meerdere keren onder de loep genomen. Waar moet u vandaag rekening mee houden?

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Overdracht | Getagged , | Een reactie plaatsen