Wereldwijde duurzaamheidsevolutie: focus op milieuoplossingen

Door Goldman Sachs Asset Management

We staan aan de vooravond van een economische en sociale transitie naar meer duurzaamheid die wereldwijd en op transsectoraal niveau invloed zal hebben op zowel de risico’s als de beleggingsopportuniteiten. Bedrijven, consumenten en beleidsmakers hechten steeds meer belang aan het beperken van de impact van de economische activiteit op het milieu en hun verhoogde waakzaamheid zal dan ook beleggingsopportuniteiten creëren, gekoppeld aan een mogelijke verstoring van de bestaande industrieën door de ‘schone technologie’.

Enkele actuele duurzaamheidsthema’s

 

Nu het aantal klimaatrampen fors stijgt en de geopolitieke spanningen toenemen, zijn we er steeds meer van doordrongen dat de omvang van de klimaatuitdaging waarmee we worden geconfronteerd enorm is en dat de mogelijke oplossingen evenals het kapitaal dat nodig is voor hun ontwikkeling dat ook zijn.

Voedselveiligheid en energiezekerheid stonden de laatste tijd centraal in de debatten, wat veel overheden ertoe heeft aangezet om hun engagement voor een duurzamere economie te hernieuwen. Verordeningen zoals de Inflation Reduction Act in de Verenigde Staten en het RePowerEU-plan in Europa zorgen voor een aanzienlijke monetaire financiering om de invoering van grootschalige milieuoplossingen te versnellen.

In veel sectoren van de economie wordt er meer aandacht besteed aan de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema’s, gericht op langetermijntendensen: circulaire economie, schone energie, duurzame consumptie, efficiënt gebruik van hulpbronnen en duurzaamheid van water. Als we iets dieper ingaan op een van deze thema’s, zien we dat duurzame consumptie zich manifesteert in verschillende industrieën, van voeding tot mode. Zo kan er worden belegd in bedrijven die aan een duurzame consumptie bijdragen door het verbeteren van de duurzaamheid op gebieden zoals voeding en landbouw (door het rendement te verhogen of de negatieve effecten zoals de uitstoot van methaan te verminderen) en kleding (bijvoorbeeld door de mode-industrie te helpen evolueren naar een duurzamer model van hergebruik als vervanging van het huidige fenomeen van ‘fast fashion’).

In de voedings- en landbouwsector werd een ‘schoon label’ in het leven geroepen, dat getuigt van een respectvolle toeleveringsketen en een duurzame verpakking voor consumptiegerichte bedrijven. Bovendien ligt de focus verder op meer natuurlijke en biologisch afbreekbare ingrediënten. Er zijn bedrijven die bijvoorbeeld voedingssupplementen ontwikkelen om de methaanuitstoot door koeien te verminderen; deze uitstoot is goed voor bijna 60% van de wereldwijde emissie van broeikasgassen voor de melkproductie [1]. Voortdurende innovatie is met name te verwachten op het gebied van duurzame consumptie.

 

Hoe spelen bedrijven en overheden een rol?

 

Op het niveau van de bedrijven focussen drie types ondernemingen op oplossingen die een positieve impact hebben of die de negatieve impact verminderen: start-ups, waarvan een groot aantal werd opgericht om nieuwe producten te ontwikkelen die specifiek gericht zijn op het vinden van een oplossing voor een bepaald probleem. Dan zijn er bedrijven die dit al tot doel hadden en die vandaag exponentieel groeien en, ten slotte, de traditionele spelers die hun gedrag veranderen om zich aan te passen aan de toegenomen focus op milieuoplossingen.

Wat die laatste betreft, stellen we vast dat de meeste historische autofabrikanten zich steeds meer richten op de markt van elektrische voertuigen. Die verschuiving wordt gestimuleerd door factoren zoals de vermindering van de koolstofuitstoot (bijna een kwart van de emissie van broeikasgassen in de Verenigde Staten is afkomstig van voertuigen), wereldwijde reglementeringen (bijvoorbeeld het door Europa en Californië uitgevaardigde verbod op de verkoop vanaf 2035 van voertuigen die worden aangedreven door een verbrandingsmotor) en de keuze van de consumenten (snelle acceleratie en gemak) [2].

Die veranderingen hebben trouwens niet alleen betrekking op de grote bedrijven. Een belangrijke ontwikkeling van de laatste jaren is de uitbreiding van het beleggingsuniversum dat zich toespitst op deze thema’s via ‘spin-offs’ en beursintroducties. Dit vergroot de mogelijkheden om blootstelling te verwerven aan deze groeiopportuniteiten. Beleidsmakers over de hele wereld hebben via belastingheffing en regelgeving een belangrijke rol gespeeld bij het terugdringen van activiteiten met een negatieve impact op het milieu, terwijl ze tegelijkertijd de ontwikkeling van alternatieve oplossingen steunden. Zo is het Europees systeem voor emissiehandel, dat 40% van de EU-uitstoot dekt, erin geslaagd om die emissies tussen 2005 en 2019 met 35% te verminderen [3]. In december 2022 zijn de beleidsmakers van de Europese Unie het eens geworden over een plan om het systeem ambitieuzer te maken en zo de uitstoot nog meer te verlagen.

In de Verenigde Staten hebben verschillende staten wetten aangenomen om de hoeveelheid plastic afval te verminderen. Acht staten hebben plastic zakken voor eenmalig gebruik verboden [4]. Door stimuleringsmaatregelen voor elektrische voertuigen steeg in 2021 in Noorwegen het aandeel van deze voertuigen tot 65% van de totale autoverkoop; het doel is om tegen 2025 een percentage van 100% te bereiken [5].

 

Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie?

 

Het REPowerEU-plan beschouwt groene waterstof als een cruciale technologie om Europa te helpen bij een verdere diversifiëring om niet langer afhankelijk te zijn van aardgas. Verschillende Europese landen zijn inmiddels begonnen met de uitbouw van de nodige infrastructuur. Duitsland en Noorwegen hebben bijvoorbeeld plannen om tegen 2030 een grote pijplijn voor waterstoftransport te bouwen. Zo zijn er steeds meer mogelijkheden om te beleggen in bedrijven die een actieve rol spelen bij de ontwikkeling van groene waterstof om te voldoen aan de vraag naar elektrificatie en decarbonisatie in sectoren zoals de industrie en zwaar transport. Ook de forse stijging van de aardgasprijzen waarmee Europa wordt geconfronteerd, doet de balans economisch overhellen naar waterstof.

In veel gevallen zijn wind- en zonne-energie de goedkoopste energiebronnen geworden. Dat is een groot verschil met tien jaar geleden, toen die vormen van energie duur waren en vaak subsidies kregen om concurrerend te blijven. Wind- en zonne-energie zijn samen goed voor 75% van de in 2021 wereldwijd toegevoegde opwekkingscapaciteit en zijn nu de goedkoopste bronnen van het nieuwe netwerk voor elektriciteitsproductie in landen die twee derde van de wereldbevolking en driekwart van het bruto binnenlands product van de planeet vertegenwoordigen [6]. Bovendien kan de efficiëntie nog verder worden verhoogd, wat helpt om inzicht te krijgen in de exponentiële groei van hernieuwbare energie vandaag. Het potentieel is enorm, want momenteel wordt wereldwijd slechts 10,5% van de elektriciteit opgewekt door wind- en zonne-energie, terwijl bijna 35% afkomstig is van steenkool.

Een andere interessante ontwikkeling op dit vlak is de offshore windenergie, een oplossing die altijd werd beschouwd als een uitdaging, aangezien het niet mogelijk is om op een diepte van meer dan 50 meter turbines op de grond te bevestigen. Dit kan worden opgelost door gebruik te maken van drijvende windmolens die op grotere dieptes in de meeste zeeën kunnen worden verankerd, buiten het zicht en ver verwijderd van scheepvaartroutes en visserijgebieden. Hoewel deze nieuwe techniek nog in de kinderschoenen staat, zou dit in de komende jaren aantrekkelijke kansen kunnen opleveren voor stroomopwekking via offshore windenergie.

[1] Goldman Sachs Global Investment Research. DSM. Announcements on sale of Protective Materials business and Bovaer pilot with Arla, 20 april 2022.

[2] Goldman Sachs Global Investment Research. US Autos & Industrial Tech, 13 december 2022.

[3] Bron: Europese Commissie, 28 december 2022.

[4] Goldman Sachs Global Investment Research, 9 september 2021.

[5] Bron: Europees Milieuagentschap, 26 oktober 2022

[6] BloombergNEF, Power Transition Trends 2022, 21 september 2022.

 

Lees ook de corner Beheer

 

This material is provided at your request for informational purposes only. It is not an offer or solicitation to buy or sell any securities.

This information discusses general market activity, industry or sector trends, or other broad-based economic, market or political conditions and should not be construed as research or investment advice. This material has been prepared by GSAM Belgium S.A. and is not financial research nor a product of Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). It was not prepared in compliance with applicable provisions of law designed to promote the independence of financial analysis and is not subject to a prohibition on trading following the distribution of financial research. The views and opinions expressed may differ from those of Goldman Sachs Global Investment Research or other departments or divisions of Goldman Sachs and its affiliates. Investors are urged to consult with their financial advisors before buying or selling any securities. This information may not be current and GSAM has no obligation to provide any updates or changes.

Economic and market forecasts presented herein reflect a series of assumptions and judgments as of the date of this presentation and are subject to change without notice. These forecasts do not take into account the specific investment objectives, restrictions, tax and financial situation or other needs of any specific client. Actual data will vary and may not be reflected here. These forecasts are subject to high levels of uncertainty that may affect actual performance. Accordingly, these forecasts should be viewed as merely representative of a broad range of possible outcomes. These forecasts are estimated, based on assumptions, and are subject to significant revision and may change materially as economic and market conditions change. Goldman Sachs has no obligation to provide updates or changes to these forecasts. Case studies and examples are for illustrative purposes only.

Any reference to a specific company or security does not constitute a recommendation to buy, sell, hold or directly invest in the company or its securities. It should not be assumed that investment decisions made in the future will be profitable or will equal the performance of the securities discussed in this document.

Although certain information has been obtained from sources believed to be reliable, we do not guarantee its accuracy, completeness or fairness. We have relied upon and assumed without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources.

This material is provided for informational purposes only and should not be construed as investment advice or an offer or solicitation to buy or sell securities.

© 2023 Goldman Sachs. All rights reserved.

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit, Duurzame beleggingen met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *