Waarom is de stemming van aandeelhouders op een algemene vergadering zo belangrijk?

Door Ophélie Mortier, Chief Sustainable Investment Officer bij DPAM.

Wat zijn de belangrijkste tendensen aan de vooravond van de periode van aandeelhoudersvergaderingen voor Europese en Noord-Amerikaanse bedrijven?  Hoe kunnen aandeelhouders echt invloed uitoefenen op de bedrijven waarin ze investeren?

Sommigen beweren dat de verantwoordelijkheid van de aandeelhouder maar een beperkte invloed heeft op bedrijven en meer bepaald op hun verplichtingen en engagement op het gebied van duurzaamheid.

De voorstellen op de agenda van de vergaderingen over milieu-, sociale of bestuursaangelegenheden blijven in feite zeer beperkt, namelijk minder dan 4 % van de punten waarover de aandeelhouders worden verzocht zich uit te spreken.

 

Evolutie van de stemming

 

De meeste onderwerpen blijven immers zuivere corporate governance-aangelegenheden, zoals de verkiezing van de raad van bestuur, de goedkeuring van de rekeningen, de uitbetaling van het dividend, eventuele wijzigingen in de kapitaalstructuur of kwesties in verband met de bezoldiging van uitvoerende functies.

 

Nochtans is de stemming een instrument dat betrokken investeerders steeds meer gebruiken om hun mening te geven over het duurzaamheidsbeleid en de milieu-, sociale en bestuursverplichtingen van ondernemingen. Enerzijds worden raden van bestuur door de wereldwijde regelgeving meer en meer verantwoordelijk voor het toezicht op ESG-uitdagingen. Anderzijds evolueert de stemming naar een meer proactieve houding van de investeerders. Voorheen reageerden ze meestal op de agendapunten waarover ze werden ondervraagd, vandaag anticiperen ze op de algemene vergaderingen van de betrokken ondernemingen en werken ze een stemstrategie uit op basis van hun verwachtingen omtrent de duurzame verbintenissen van de ondernemingen.

 

Hefboom voor het milieu

 

Op het gebied van milieu en klimaatverandering blijven de ‘Say on Pay’-voorstellen dus vooruitgang boeken en hoewel ze buiten het regelgevend kader vallen en niet bindend zijn, zal de casestudy van TotalEnergies ongetwijfeld een keerpunt betekenen. Aan de andere kant gebruiken steeds meer investeerders die zich inzetten voor het Net Zero-initiatief (nuluitstoot tegen 2050) hun stem als hefboom om druk uit te oefenen op ondernemingen en hun strategieën om broeikasgassen te reduceren.

 

Daarom kan de belegger, zelfs als er geen kwestie is die in de verste verte verband houdt met de klimaatstrategie van de onderneming, een stemstrategie hanteren die bekend staat als de ‘nee-campagne’. Hij kan dan tegen een lid, de voorzitter of de hele raad van bestuur stemmen om zijn ontevredenheid te uiten over de vooruitgang van het bedrijf op het gebied van het klimaatvraagstuk. Het aanvechten van de benoeming van een of meer bestuursleden blijft een belangrijk ESG-verzetsmiddel in de stemperiode.

 

Case: TotalEnergies

 

Laten we terugkomen op de interessante case van TotalEnergies, dat op zijn jaarlijkse algemene vergadering in juni weigerde een aandeelhoudersvoorstel over het afstemmen van zijn zogenaamde scope 3-emissies (indirecte emissies) en zijn Net Zero-strategie op de agenda te zetten. Het bedrijf argumenteerde in een persbericht dat het voorstel onontvankelijk was omdat het inbreuk pleegde op de bevoegdheid van de raad van bestuur om de strategie van de onderneming te bepalen.

 

De Franse Autorité des Marchés Financiers (AMF) verklaarde zich onbevoegd om het dossier te behandelen en TotalEnergies won de zaak. In reactie daarop heeft de aandeelhoudersgroep het voorstel rond een klimaatstrategie van de onderneming zelf niet gesteund. Deze zaak zou een precedent kunnen scheppen voor de toekomst van klimaatresoluties, net als de zaak Carlos Ghosn en de bezoldiging van de CEO van Renault, die uiteindelijk leidde tot een wettelijke verplichting tot transparantie over de bezoldiging van uitvoerende functies. Intussen is het imago van de Franse oliemaatschappij als de beste van de klas enigszins besmeurd.

 

Wordt vervolgd …

 

In een tijd waarin de free float van Europese ondernemingen over het algemeen toeneemt en free float-aandeelhouders luidkeels hun ongenoegen blijven uiten op algemene vergaderingen, wordt het interessant om de ontwikkeling te volgen van stemmingen over belangrijke kwesties zoals de benoeming van de raad van bestuur of de bezoldiging van uitvoerende functies. Enerzijds blijven deze punten belangrijke hefbomen van verzet op het gebied van duurzaam ondernemen. Aan de andere kant blijft er een discrepantie bestaan tussen de verklaringen van investeerders, met name over de kwestie van de buitensporig geachte bezoldiging van bestuurders, en de uitvoering daarvan bij de stemming (de meeste punten van het bezoldigingsbeleid en -rapportage werden grotendeels gesteund ondanks de kritiek).

 

Seizoen 2023 zal in meerdere opzichten interessant zijn voor de vooruitgang op het gebied van duurzaamheid, in de eerste plaats om na te gaan of de vastgestelde afname van de steun voor aandeelhoudersvoorstellen bevestiging krijgt. Daarnaast zou de sociaaleconomische context aandeelhouders ertoe moeten aanzetten om aandachtig te blijven voor ESG-uitdagingen en het toezicht daarop door de raad van bestuur enerzijds, en voor de kwestie van de bezoldiging van uitvoerende functies tussen de ‘war for talent’ en de economische vertraging anderzijds.

 

Raadpleeg ook de corner Duurzame beleggingen

 

 

Degroof Petercam Asset Management (DPAM) SA/NV l Guimardstraat 18, 1040 Brussel, België l RPM/RPR Brussel l BTW BE 0886 223 276 l

 

Marketingcommunicatie.

De informatie in dit document moet worden beschouwd als algemeen van aard en vormt geen beleggingsadvies. Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle meningen in dit document weerspiegelen de situatie op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen in de marktomstandigheden kunnen de meningen en verklaringen in dit document ongeldig maken.

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *