Groene transitie biedt beleggers kansen

Door J. Safra Sarasin

De huidige koolstofemissiereductiedoelen en toezeggingen zijn niet voldoende om de opwarming van de aarde tegen het einde van de eeuw onder de 1,5 graden Celsius te houden. Aanzienlijke inspanningen om uitstoot te verminderen zijn nodig zijn nodig om dit objectief te bereiken. De groene transitie biedt echter een aantal interessante investeringsmogelijkheden. Volgens verschillende schattingen zouden de huidige doelstellingen en toezeggingen leiden tot een opwarming van de aarde van ruim meer dan 2°C tegen het einde van de eeuw ten opzichte van het pre-industriële niveau. Daarom zijn er sterkere koolstofemissiereductieplannen nodig om de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur te beperken.Dit in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs uit 2016, die ernaar streeft om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden, en idealiter op maximaal 1,5°C.

 

Eerdere pogingen om de klimaatverandering in te dammen zijn tot nu toe mislukt. Gebrek aan politieke consensus, vergunningsproblemen en financieringsmoeilijkheden zijn de meest genoemde redenen die hebben geleid tot zwakker dan verwachte inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan.

 

Trage vermindering broeikasgasemissies

 

Talrijke emissiereductie- en netto nul-emissiedoelstellingen werden ook gewogen in de uiteindelijke analyse, en slechts enkele van deze doelstellingen werden opgenomen in de wetgeving. Ook de grootste uitstoters van broeikasgassen zijn in het verleden relatief traag geweest met het verminderen van hun emissies.

De Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) schat dat we de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 43% moeten verminderen ten opzichte van 2019 om de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs te halen. Hiervoor zijn grote decarbonisatie-inspanningen nodig, voornamelijk door een aanzienlijke vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking, verwarming en transport.

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) liet de wereldwijde energieopwekkingsindustrie in 2022 de grootste CO2-uitstoot (14,6 gigaton) van alle sectoren zien.

 

Beleggingsmogelijkheden

 

Aangezien de groene transitie zich in de meeste sectoren nog in een vroeg stadium bevindt, zullen bedrijven die zich richten op decarbonisatieprocessen met lage koolstofuitstoot of koolstofafvang profiteren van structureel hogere groeipercentages op de middellange en langere termijn ten gevolge vaneen sterkere vraag en mogelijk nieuw beleid gericht op het terugdringen van emissies.

Hoewel we kunnen discussiëren over de snelheid van de groene transitie, zijn de decarbonisatietrends in de belangrijkste sectoren vrij duidelijk. Bij het beoordelen van bedrijven kan men proberen o inzicht te krijgen in de kostenconcurrentiepositie van de producten en technologieën, hun verwachte penetratie, de toetredingsdrempels tot de sector en de concurrentiedynamiek.

De groene transitie is gaande in de meeste sectoren en biedt aantrekkelijke investeringsmogelijkheden.   Producenten van bouwmaterialendie isolatiematerialen en warmtepompen maken, bieden interessante mogelijkheden. Er zijn ook aanzienlijke kansen in de waardeketens van de productie van elektrische voertuigen, de productie van schone energie en precisielandbouw, om er maar een paar te noemen.

 

 

Raadpleeg ook de corner: Kroniek van experts.

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *