Groen beleggen met vertrouwen

Door Eugen Biller, portefeuillemanager obligaties bij ODDO BHF Asset Management GmbH

Duurzaam beleggen is aan een opmars bezig, zoals blijkt uit het groeiende aantal beleggers dat op zoek is naar oplossingen die niet alleen potentiële rendementen genereren, maar ook projecten ondersteunen die een tastbare en blijvende impact hebben op het milieu.

 

 

 

De behoefte aan transparantie

 

Bovenal willen milieubewuste beleggers precies weten wat er met hun geld gebeurt.

Op het gebied van transparantie nemen groene obligaties een speciale plaats in binnen de wereld van duurzaam beleggen, omdat ze onderworpen zijn aan specifieke principes (Green Bond Principles, GBP), een gemeenschappelijke standaard die in 2014 is vastgesteld door de emittenten die lid zijn van de International Capital Markets Association (ICMA). Groene obligaties zijn effecten waarvan het kapitaal uitsluitend wordt gebruikt voor de financiering of herfinanciering van nieuwe of bestaande in aanmerking komende groene projecten.

 

Een gevestigd regelgevend kader

 

De Green Bond Principles zijn richtlijnen voor transparantie en verslaglegging die vrijwillig worden toegepast door emittenten om de integriteit van deze markt te helpen bevorderen. Ze bieden een duidelijk kader voor de uitgifte van groene obligaties.

De GBP’s zijn gebaseerd op vier belangrijke principes:

  1. Gebruik van opbrengsten
  2. Het projectevaluatie- en selectieproces
  3. Beheer van de ingezamelde fondsen
  4. Rapportage

Tot de subsidiabele groene projectcategorieën behoren hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, preventie en bestrijding van vervuiling, duurzaam beheer van levende natuurlijke hulpbronnen en bodems, behoud van terrestrische en aquatische biodiversiteit, schone transportmiddelen, duurzaam beheer van watervoorraden, aanpassing aan klimaatverandering, groene gebouwen en producten, productietechnologieën en processen die zijn aangepast aan de circulaire economie.

Sindsdien heeft de Europese Commissie het eerste wettelijke regelgevende kader voor deze snelgroeiende beleggingscategorie vastgesteld door de European Union Green Bond Standard (EUGBS) aan te nemen, met de bedoeling om er een wereldwijde benchmark van te maken.

 

Immense financieringsbehoeften

 

De transformatie die nodig is om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs zal de komende decennia enorme investeringen vergen. Obligaties zijn een essentiële beleggingscategorie om de financiering van dergelijke grootschalige projecten te garanderen en beleggers tegelijkertijd een meetbaar rendement te bieden. Duurzame obligaties bieden beleggers dus de kans om rechtstreeks specifieke projecten te financieren die de economie kunnen helpen transformeren.

De markt voor duurzame obligaties in de breedste zin van het woord, die niet alleen groene obligaties omvat, maar ook sociale obligaties (die tot doel hebben armoede te bestrijden of de bouw van sociale woningen aan te moedigen) en duurzame obligaties (die rekening houden met zowel ecologische als sociale doelstellingen), groeit snel. Het volume van de lopende emissies is tussen 2000 (250 miljard euro) en nu (ongeveer 1 400 miljard euro)1 vervijfvoudigd.

 

Bijna driekwart hiervan zijn groene obligaties

 

Dit is een welkome ontwikkeling voor beleggers. Het groeiende aantal emittenten verbetert niet alleen de diversificatiemogelijkheden, maar ook de liquiditeit van de markt. Daarbij komt dat duurzame obligaties een relatief lager kredietrisico hebben. Volgens onze analyse worden de markt gedomineerd door semi-overheidsinstellingen en niet-cyclische bedrijven, waardoor ze solide ratings en een defensief profiel hebben. Maar zoals bij alle obligaties is een grondige kredietrisicoanalyse essentieel in het selectieproces, omdat deze beleggingscategorie een risico op kapitaalverlies, renterisico en kredietrisico met zich meebrengt.

 

Een innovatieve beheerbenadering

 

Terwijl vermogensbeheerders zich steeds meer richten op volwassen obligatiefondsen voor traditionele obligaties, is dit nog niet het geval voor groene en duurzame obligaties. Maar de verbreding van de emittentenbasis en de toenemende emissieactiviteit zouden hierin verandering kunnen brengen.

Hierdoor kunnen beleggers verschillende doelstellingen tegelijk nastreven. Naast de diversificatie die traditionele beleggingsfondsen bieden en de actieve selectie van effecten op basis van kredietrisicoanalyse, bieden mature obligatiefondsen de kenmerkende voordelen van individuele obligaties: de volatiliteit en het risico op wanbetaling van de effecten nemen af met de resterende looptijd. Volwassen obligatiefondsen bieden beleggers daarom een beter zicht op het verwachte streefrendement, zonder te vergeten dat deze fondsen ook een risico op kapitaalverlies inhouden.

Bovendien bieden duurzame obligaties door het weergeven van een doelstelling een hoge mate van transparantie en moeten ze gedetailleerde documentatie publiceren over het gebruik van de geïnvesteerde fondsen. Beleggers kunnen dan de rapportagedocumenten raadplegen om te zien hoe hun geld is gebruikt.

(1) (1) Bron: Bloomberg Global Aggregate EUR Green Social Sustainability Bond Index, gegevens per 12/08/2023.

 

Lees ook corner Kronieken van experts

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *