Beleggen in groenere scheepvaart – kansen en risico’s

Door Samuel Thomas, Sustainable Investment Analist bij Schroders

De wereldwijde scheepvaart draagt meer bij aan CO2-uitstoot dan dat de meeste mensen weten. Daarom zijn duurzame oplossingen ook van groot belang.

De totale CO2-uitstoot van de scheepvaart is enorm. Als je de scheepvaart zou zien als een land, zou het de zesde plaats innemen op de ranglijst van landen met de meeste uitstoot. Er zijn risico’s en kansen voor beleggers : van een nieuwe regelgeving tot de voordelen van groenere brandstoffen en zelfs van een terugkeer naar door wind aangedreven vrachtscheepvaart.

 

Evolutie en vooruitzichten

 

Heel wat nieuwe ontwikkelingen zullen in de komende 24 maanden van invloed zijn op de scheepvaartsector. O.a. de invoering van striktere regulering door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) dat vanaf 2024 ook voor de scheepvaart gaat gelden.

Het emissiehandelssysteem is een belangrijke drijfveer voor de CO2-reductie van de energieproductie en de industrie. Bedrijven worden beboet als ze meer CO2 uitstoten dan ze aan emissierechten hebben. De IMO zal naar verwachting dit jaar een ambitieuzere klimaatdoelstelling invoeren om de absolute emissies van de scheepvaart tegen 2050 te halveren. Aangezien de internationale vrachtscheepvaart 80-90% van de wereldhandel vervoert, moet de sector drastisch werken aan de CO2-reductie. Hoewel de scheepvaart de meest CO2-efficiënte vorm van vervoer is (op basis van CO2 per tonkilometer), is zij nog steeds goed voor zo’n 3% van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Volgens de OESO kan het volume van de maritieme handel tegen 2050 verdrievoudigen. Bedrijven die niets doen om de uitstoot te verminderen, zouden een driedubbele klap kunnen krijgen in de vorm van financiële sancties, hogere CO2-belastingen en een verminderde consumentenvraag. Tegelijkertijd is er ruimte voor beleggers om te profiteren van innovaties. Om de huidige emissiedoelstellingen van de IMO voor 2050 te halen is naar schatting tot 1,9 biljoen dollar aan investeringen nodig.

 

Drie belangrijke factoren

 

Drie belangrijke factoren spelen een rol in de scheepvaartsector.

  1. Milieuregelgeving

De scheepvaartsector wordt de komende 24 maanden en daarna geconfronteerd met een golf van nieuwe milieuvoorschriften. Scheepvaartmaatschappijen die niets doen om de uitstoot te verminderen, kunnen te maken krijgen met financiële sancties, hogere heffingen en een verminderde vraag van de consument.

  1. Routes naar decarbonisatie

Voor de korte termijn rekent men op een verbetering van de energie-efficiëntie bij de exploitatie en het ontwerp van schepen. Op de middellange termijn ligt de focus op geavanceerde biobrandstoffen en groene waterstof. Oplossingen voor de lange termijn liggen in de toepassing van E-methanol en groene ammoniak.

  1. Groene scheepvaart : een kans van 1,9 biljoen dollar

De doelstelling van de IMO om de absolute emissies tegen 2050 met minstens 50% te verminderen vergt een investering van 1 tot 1,4 biljoen dollar in de hele scheepvaartsector en zijn waardeketen – of 50 tot 70 miljard dollar per jaar tussen 2030 en 2050. Om de sector volledig koolstofvrij te maken, zal tussen 2030 en 2050 een cumulatieve investering van 1,4-1,9 biljoen dollar nodig zijn.

Deze ramingen zijn gebaseerd op een scenario waarin ammoniak de belangrijkste koolstofvrije brandstof wordt. Maar zelfs als andere brandstoffen zoals waterstof of e-methanol dominanter worden, verandert de omvang van de vereiste investeringen niet wezenlijk. Het overgrote deel van de decarbonisatie zal afkomstig zijn van de brandstoffen en het is dan ook niet verwonderlijk dat daar de meeste investeringen nodig zijn.

 

Beleggingsmogelijkheden

 

De beleggingsmogelijkheden situeren zich grosso modo in twee domeinen :

  • De investeringen om de schepen zelf te verbeteren (energie-efficiëntie en motoren), goed voor 13% van de totale vereiste investeringen.
  • De investeringen in opslag- en bunkerinfrastructuur aan land die nodig zijn voor de synthese van ammoniak en waterstof (87% van de vereiste investeringen).

Hoe kunnen beleggers toegang krijgen tot deze opportuniteit ? Door een mandje samen te stellen van bedrijven die goed gepositioneerd zijn om de vergroening van de scheepvaartindustrie te vergemakkelijken.  Schroders selecteert deze bedrijven op basis van drie criteria :

  • Bedrijven waarvan het merendeel van de inkomsten afkomstig is uit de verkoop van technologie, apparatuur of diensten die verband houden met het CO2-vrij maken van de scheepvaart.
  • Bedrijven die substantiële investeringen gedaan hebben, doorgaans een het grootste deel van het onderzoeks- en ontwikkelingsbudget, in technologieën, apparatuur of diensten voor het CO2-vrij maken van de scheepvaart. Met inbegrip van de ontwikkeling, distributie of het verbruik van brandstoffen met een lager CO2-gehalte.
  • Of bedrijven die betrokken zijn bij een door het Global Maritime Forum erkend demonstratieproject voor het koolstofarm maken van de scheepvaart.

Lees ook : Green shipping: a 1,9tn dollar investment opportunity?, door Samuel Thomas, Sustainable Investment Analist bij Schroders.

 

Lees ook corner Investeringen

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *