Obligatiebeheer: een keerpunt 

Door Bastian Gries, Hoofd Investment Grade Bonds bij ODDO BHF Asset Management

De waarschijnlijkheid van een piek in het monetaire verkrappingsbeleid van centrale banken kan beleggers aanmoedigen om een positie te nemen in obligaties om te profiteren van aantrekkelijke instapmomenten.

Ondanks aanzienlijke renteverhogingen hebben de markten dit jaar verrassend goed stand gehouden en hebben beleggers kunnen genieten van mooie rendementen op risicovolle beleggingen, ondanks toegenomen systeemrisico’s. Hoewel de monetaire verkrapping nog niet volledig heeft doorgewerkt, vertoont de inflatie nu een neerwaartse trend, ondanks de nog steeds hoge cijfers. Centrale banken lijken dus hun piek te hebben bereikt wat betreft renteverhogingen, wat een positief punt is voor obligatiemarkten, omdat het bereiken van de piek van een renteverhogingscyclus een gunstig klimaat vormt voor langlopende obligaties.

 

Asynchrone veranderingen in rentecurves

 

Hoewel de meeste waarnemers deze piek voor lief nemen, is het belangrijk op te merken dat de rendementscurves van de verschillende economische zones om een aantal redenen aanzienlijk verschillen. Deze omvatten de verlaging van de kredietwaardigheid van de VS, de verandering in de Japanse strategie om de rentecurve te beheersen en de onverwachte toename van het nieuwe obligatie-emissieprogramma van de Amerikaanse overheid.

Al deze factoren komen bovenop de macro-economische data en laten ons niet toe te anticiperen op een snelle resynchronisatie. De voorlopende economische indicatoren in de Verenigde Staten verbeteren licht, terwijl het momentum in de eurozone blijft verzwakken en de cijfers uit China eerder fragiel blijven. We bevinden ons dus in een onzekere omgeving, wat relatief gebruikelijk is aan het einde van een cyclus, maar die de algemene trend naar stabilisatie of zelfs toekomstige renteverlagingen niet in twijfel trekt. Als de inflatie blijft dalen, zullen centrale banken hun monetaire beleid natuurlijk moeten versoepelen om te voorkomen dat ze ongewild te restrictief worden.

 

Mogelijkheden voor elk type belegger

 

In deze context is het goed om te onthouden dat een aanhoudende economische vertraging een gunstig klimaat zou zijn voor obligaties. Sterker nog, in dergelijke fasen presteren ze meestal beter dan rendementen op andere activaklassen zoals aandelen, vooral als we rekening houden met de aanzienlijke bijstelling van risicopremies en rentebewegingen in de afgelopen twee jaar. Hoewel de economische groei in de eurozone momenteel minder dynamisch is dan in de Verenigde Staten, lijken beleggingen in euro’s op de kredietmarkt in dit opzicht voordeliger dan beleggingen in dollars, omdat ze een betere risicopremie bieden.

Voor relatief risicomijdende beleggers hebben kortlopende Investment Grade obligaties, met looptijden van twee tot drie jaar, dus veel te bieden. Deze effecten bieden rendementen die vergelijkbaar zijn met die van de markt, maar zijn veel minder gevoelig voor grote veranderingen in rentevoeten. Minder risicomijdende beleggers kunnen op hun beurt ook besluiten om meer kredietrisico te accepteren en kiezen voor een blootstelling aan High Yield obligaties om te streven naar rendementen van meer dan 6%.

Tegen een achtergrond van aanhoudende recessierisico’s, dalende inflatiedruk en een pauze in de activiteiten van de centrale banken, is het bovendien belangrijker dan ooit om de duration van portefeuilles geleidelijk te verhogen om te profiteren van veel aantrekkelijkere rendementen op de middellange termijn.

Tot slot, wat de sector betreft, vallen banken op met rendementen van rond de 4,5% en risicopremies die nog steeds hoog zijn in vergelijking met bedrijfsobligaties buiten de financiële sector, hoewel ze veel minder risicogevoelig zijn. Hetzelfde geldt voor AT1 achtergestelde obligaties, hoewel deze beter via gepoolde fondsen kunnen worden belegd dan rechtstreeks.

Kortom, het vooruitzicht van stabiliserende rentevoeten, of zelfs monetaire versoepeling, moet door beleggers worden gezien als een goed moment om hun blootstelling aan de obligatiesector opnieuw tegen het licht te houden om te profiteren van de rendementskansen die deze sector biedt.

Redactie afgerond in november 2023

 

Zie ook de hoek Kronieken Experts

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *