Energietransitie, energiezekerheid en beleggingsideeën

Door Goldman Sachs Asset Management

2022 zal in ons geheugen gegrift blijven als het jaar van de nieuwe realiteiten op geopolitiek vlak en op de energiemarkt. Begin 2023 is de Russische aardgasexport naar Europa nog steeds sterk beperkt, een situatie die het evenwicht tussen vraag en aanbod blijft verstoren en die blijft zorgen voor prijsschommelingen. Niettemin dalen de energieprijzen sinds de tweede helft van december 2022, met name omdat de zachte temperaturen in Europa op de vraag hebben gewogen. De dalende gasprijs en de steunmaatregelen die de overheden vorig jaar hebben genomen, doen dan ook vermoeden dat de factuur voor de Europese gezinnen de komende maanden gematigder zal stijgen. Hoewel de bedreigingen voor de energiezekerheid op korte termijn veel minder lijken, zal Europa zijn voorraden jaar na jaar moeten aanvullen en dit wellicht zonder Russisch gas.

 

Verbetering van het regelgevingskader

 

Omdat het energiebeleid zich nu richt op het leveren van schone, veilige en betaalbare energie op lange termijn, zijn er steeds meer regelgevingsinitiatieven voor verschillende technologieën, waaronder schone waterstof, technieken voor het opvangen, gebruiken en opslaan van kooldioxide, energieopslag en energie-efficiëntie. Zowel het REPowerEU-plan in Europa als de Inflation Reduction Act in de Verenigde Staten hebben het regelgevingskader voor schone technologieën sterk verbeterd en benadrukken de noodzaak van een snellere ontwikkeling van hernieuwbare energie. De investeringen in deze hernieuwbare energiebronnen zullen echter niet van de ene op de andere dag toenemen. Er zijn stimulansen voor verandering, maar de tijd die nodig is om die veranderingen door te voeren, vertraagt de transformatie. De komende jaren kan dit proces evenwel worden versneld door de duidelijke, substantiële en langdurige steun aan belangrijke technologieën zoals de opwekking van hernieuwbare energie, energieopslag en de opvang van kooldioxide enerzijds en door een toenemende vraag anderzijds.

 

Beleggers hebben een rol te spelen

 

Bedrijven die al een aanzienlijke energie-efficiëntie hebben bereikt in hun eigen activiteiten en toeleveringsketen, tonen aan dat een efficiënt gebruik van kapitaal een krachtige hefboom kan zijn om marges te beschermen en beter bestand te zijn tegen schokken. Dit zou moeten leiden tot steeds meer inspanningen om oplossingen en kapitaal te vinden om de invoering van duurzame praktijken te bevorderen. Op termijn kunnen energiebeleid en -uitgaven het klimaatveranderingstraject wijzigen en beleggers hebben hierin een rol te spelen.

 

Europa: klaar voor de winter, maar moet deze zomer zijn voorraden aanvullen

 

Bron: Bloomberg, onderzoek Goldman Sachs Global Investment, Real Asset Investing Outlook. Cijfers per 14 december 2022. Alleen ter illustratie.

 

 

Leveranciers van innovatieve milieuoplossingen

 

Innovatieve bedrijven die oplossingen aanbieden in domeinen zoals schone energie, hulpbronnenefficiëntie en waterduurzaamheid kunnen aantrekkelijke beleggingsopportuniteiten bieden. Sommige schone energiebedrijven elimineren of verminderen de uitstoot van kooldioxide door schonere alternatieven dan traditionele energiebronnen te verschaffen (zoals zonne-energie, windenergie, bio-energie of waterstof). Alternatieven voor elektriciteitsbronnen die fossiele brandstoffen gebruiken, zagen hun kosten aanzienlijk dalen en bereikten in veel gevallen kostenpariteit, wat het gebruik ervan door meer mensen aanmoedigt. Een hogere energie-efficiëntie is ook een must om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Het idee van meer efficiëntie is relevant voor de meeste sectoren en levensdomeinen, maar het grootste potentieel voor een netto positieve milieu-impact ligt op het vlak van transport en logistiek (vooral door de inzet van meer elektrische voertuigen), slimme steden (met onder meer efficiëntere gebouwen) en industrie. Innovatieve bedrijven die bijdragen aan een duurzame watertoekomst door oplossingen te vinden voor de complexe waterbehoeften van bedrijven in kritieke sectoren van de economie – van landbouw tot energie – bieden ook opportuniteiten.

 

Infrastructuur voor schone energie

 

Beleggers op de publieke en private aandelenmarkten blijven een belangrijke rol spelen door het kapitaal en de expertise te verschaffen die nodig zijn om de infrastructuur voor schone energie te bouwen, een absolute must om koolstofneutraal te kunnen worden. Die infrastructuur omvat investeringen voor de opwekking, transmissie en opslag van groene stroom, zoals die van zonnepanelen en windmolens, en ook investeringen om de transitie van verbrandingsmotoren voor huishoudelijk en commercieel gebruik naar elektrische voertuigen mogelijk te maken. Specifiek voor energieopslag zijn er twee recente ontwikkelingen die de vraag ernaar verhogen: de recente invoering van de Inflation Reduction Act in de Verenigde Staten en de algemene focus op energiezekerheid, voornamelijk door de energiecrisis in Europa. Het succes van energieopslag vereist een diepgaande kennis van de energiemarkt, de batterijtechnologie en het regelgevingskader, evenals ervaring in de ontwikkeling en optimalisatie van hernieuwbare activa.

 

Financiering van de energietransitie via groene obligaties

 

De focus van obligatie-emittenten op de mitigatie van de klimaatverandering en op de aanpassing aan de klimaatverandering creëert een sterk groeipotentieel voor groene obligaties en deze groei kan de kansen vergroten voor beleggers die via hun obligatieportefeuille willen bijdragen aan de vooruitgang op milieugebied in de komende jaren.

 

Het vervangen van een deel van de traditionele obligaties door groene obligaties in de obligatieportefeuille kan voordelen opleveren die verder gaan dan het realiseren van de klimaatambities van beleggers. Groene obligaties in een portefeuille kunnen bijvoorbeeld helpen om de risico’s te verminderen van de klimaatverandering als gevolg van wijzigingen in de regelgeving inzake koolstofbelasting waardoor bepaalde activa ‘gestrande activa’ kunnen worden. De uitzonderlijke volatiliteit op de markten en de stijgende rente hebben het aanbod nieuwe groene obligaties in 2022 afgeremd omdat sommige emittenten geen beroep konden doen op de kapitaalmarkt, zoals we hebben vastgesteld op de hele obligatiemarkt. Aangezien bedrijven uit meer sectoren en overheden van meer regio’s obligaties uitgeven, zouden beleggers bovendien meer mogelijkheden moeten hebben, wat de vraag nog meer zou kunnen doen toenemen. Zo kunnen de uitgiften van groene obligaties in 2023 oplopen tot 600 miljard euro, wat de markt op meer dan 2.000 miljard euro1 zou brengen dankzij de toegenomen focus van landen en bedrijven op milieuoverwegingen.

 

1 Goldman Sachs Asset Management en Bloomberg. Deze prognose gaat uit van een lagere marktvolatiliteit in 2023 en houdt rekening met de hypothese van een uitstel van de uitgiften van 2022.

 

Raadpleeg ook de corner Beheer

 

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *