De impact op activa-allocatie ten gevolge van de regimeverandering

Door Lesley-Ann Morgan en Patrick Brenner, multi-asset specialisten bij Schroders 

In 2022 daalden zowel aandelen als obligaties synchroon, wat vragen opriep over de functie van deze beleggingen binnen portefeuilles en hun correlatie. Moeten we de historische constructie van een beleggingsportefeuille heroverwegen ?.

Het hoge rendement op zowel aandelen als obligaties heeft het totale beleggingsrendement sinds de wereldwijde financiële crisis in 2009 stevig gestimuleerd. Maar in 2022 presteerden aandelen en obligaties beide bedroevend als gevolg van de inflatie- en groeizorgen. Voor een standaard “60/40”-portefeuille (60% wereldwijde aandelen en 40% obligaties) was 2022 het slechtste jaar (-14,4%) van de afgelopen 50 jaar, afgezien van de wereldwijde financiële crisis.

 

Regimeverandering

 

Vermogensbezitters en beleggers zien zich geconfronteerd met een nieuw regime waarin obligaties de beleggingsportefeuilles niet langer bescherming bieden tegen een koersdaling van aandelen. Verschillende belangrijke trends zullen de beleggingsvooruitzichten op de middellange termijn bepalen. Dit noemt men een ‘regimeverandering’.

 

 • De centrale banken zullen prioriteit geven aan het beheersen van de inflatie boven groei.
 • De overheden zullen reageren met een actiever begrotingsbeleid.
 • Er komen nog meer uitdagingen voor de globalisering.
 • Bedrijven zullen inspelen op hogere kosten door te investeren in technologie.
 • De reactie op klimaatverandering zal versnellen.

 

Beleggingsimplicaties van deze regimeverandering

 

Wat zijn de beleggingsimplicaties van de regimeverandering voor liquide beleggingen ? Wat is de impact op correlaties ? Hoe moeten beleggers rekening houden met de beschreven thema’s ? Voor portfoliobeheerders was het een onrustige tijd in een nieuw regime van hoge inflatie en hoge rente en positief gecorreleerde aandelen- en obligatiemarkten. Als gevolg van het nieuwe regime zullen op middellange termijn onderstaande verschuivingen zich voordoen op het vlak van activa-allocatie.

 

 1. Correlaties

 

Beleggers die menen dat de correlaties positief blijven, kunnen het opnemen van grondstoffen en andere alternatieve risicopremies als onderdeel van een kernallocatie overwegen. Voor beleggers die ervan uit gaan dat de correlaties terug negatief zullen worden, blijft diversificatie belangrijk. Maar er zal minder nood zijn aan beleggingsklassen die niet worden aangedreven door macrofactoren. In een context van te verwachten lagere rendementen zullen de beleggers beter hun best moeten doen om rendement te genereren. Dat impliceert zowel een meer gediversifieerde benadering om rendement te genereren als ook meer focus op alfa.

 

 1. Obligaties

 

Obligaties zullen nog steeds een strategische allocatie rechtvaardigen, maar bieden mogelijk niet meer de diversificatie van voorheen. Het rendement van de rentecyclus suggereert dat de prestaties van obligaties gedurende de cyclus meer varieert en dat blootstellingen rond de benchmark actiever moeten worden beheerd.

 

 1. Cash

 

Hogere rentetarieven, een beperkte duratie en tegenpartijrisico’s zullen cash in staat stellen een grotere rol te spelen in beleggingsportefeuilles. Maar hoogstwaarschijnlijk alleen tactisch in plaats van strategisch.

 

 1. Aandelen

 

Een aantal factoren van het nieuwe regime zullen waarschijnlijk van invloed zijn op aandelen. De beleggers zullen selectiever moeten zijn inzake de regio’s en bedrijven die zullen profiteren van technologie, energietransitie en deglobalisering.

 

 1. Grondstoffen

 

Een minder stabiele correlatie tussen aandelen en obligaties, de aanhoudende inflatie, geopolitieke spanningen en de overgang naar netto nul CO2-uitstoot zijn op middellange termijn  gunstig uit voor grondstoffenbeleggingen. De beleggers moeten overwegen grondstoffen op te nemen in hun strategische activa-allocatie.

 

 1. Valuta

 

Afwijkingen in het monetaire, budgettaire en energietransitiebeleid zullen meer regionale divergentie in valuta veroorzaken en dit kan tactisch benut worden.

 

 1. Waarderingen

 

Waarderingen spelen een belangrijke rol in de vraag of een beleggingsklasse op de kortere termijn en vanuit een tactisch perspectief over/onderwogen moet zijn.

 

 1. Portfolioconstructie

 

Bij de constructie van een portefeuille is het essentieel om goed te begrijpen hoe verschillende beleggingsklassen op elkaar inwerken. Gezien de huidige aandelen-obligatiecorrelaties zal men de constructie van een portefeuille moeten herbekijken. Dit kan betekenen dat men ‘wat als’-scenario’s op portefeuilles moet uitvoeren die een toekomstgerichte aanname van positieve correlaties tussen aandelen en obligaties bevatten, in plaats van alleen te vertrouwen op een afgevlakte gemiddelde correlatie uit het verleden. Het betekent ook dat beleggers hun activa-allocatie dynamisch moeten beheren ten opzichte van hun strategische benchmark als de correlaties instabiel zijn.

 

Lees ook Regime shift: what it means for strategic asset allocation, door Lesley-Ann Morgan en Patrick Brenner, multi-asset specialisten bij Schroders.

 

Lees ook corner Investeringen

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *