5 misvattingen over overlijdensverzekeringen gecounterd

Door AG

De overlijdensverzekering is vrij onbekend bij het grote publiek. Toch komt ze tegemoet aan een belangrijke behoefte in heel wat situaties, en niet alleen in het kader van een hypothecaire lening. We overlopen de meest voorkomende misvattingen over dit type verzekering om duidelijk te maken hoe waardevol ze eigenlijk is.

 

 

 

Misvatting 1: bij de aankoop van vastgoed volstaat het als elke partner 50% van de hypotheek verzekert

 

Bij overlijden van een van de partners blijven de meeste vaste kosten dezelfde. Elektriciteit, water, verwarming, internet, hobby’s, verzekeringen, onderhoud van de woning, … Allemaal uitgaven die extra doorwegen op het gezinsbudget na een overlijden. Om nog maar te zwijgen over de terugbetaling van de hypothecaire lening.

 

Bovendien stijgt de gemiddelde prijs van een huis in België elk jaar. Daardoor lenen mensen grotere bedragen om een huis te kopen, te bouwen of te verbouwen. Belgen besteden dus een steeds groter deel van hun inkomen aan de afbetaling van hun huis.

 

Als door overlijden een van beide inkomens wegvalt, is de impact op het gezinsbudget veel groter. Een degelijke overlijdensdekking kan daarom voor veel gezinnen een interessante bescherming zijn.

 

Misvatting 2: hoe ouder de kandidaat-verzekerde, hoe duurder de overlijdensverzekering

 

Een overlijdensverzekering afsluiten kan tot 80 jaar. Uiteraard hangt de aanvaarding van de aanvraag onder meer af van de leeftijd en de gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekerde.

De premie is gebaseerd op sterftetabellen die verzekeraars gebruiken. Iemand van 55 heeft nu eenmaal meer kans om de komende 10 jaar te overlijden dan iemand van 30 die een eerste woning wil aanschaffen. Maar leeftijd is niet het enige criterium. De gezondheidstoestand, de duur van het contract en het te verzekeren kapitaal spelen ook een belangrijke rol bij de berekening van de premie.

 

Misvatting 3: een alleenstaande zonder kinderen heeft geen overlijdensverzekering nodig

 

Voor een koppel is het voordeel van een schuldsaldoverzekering of een andere overlijdensverzekering duidelijk. Maar is een overlijdensdekking ook belangrijk voor een alleenstaande zonder kinderen? Eén ding is zeker: het kan nabestaanden veel ellende besparen.

 

We nemen het voorbeeld van een jongeman van in de dertig, hij heeft geen partner of kinderen. Hij wil een lening afsluiten om een appartement te kopen. Wat als hij zou overlijden? Zijn ouders zouden het huis verkopen om de lening af te betalen, denkt hij. Maar wat als ze het appartement moeilijk verkocht krijgen? Of tegen een lagere prijs? Dan erven de ouders schulden en successierechten. Zal de verkoopprijs volstaan om al deze kosten te dekken? En als de jongeman geen ouders meer heeft en zijn broer of zus zou erven, zou het probleem net hetzelfde zijn.

Een schuldsaldoverzekering kan de nabestaanden in de meeste gevallen dus heel wat zorgen besparen. Bovendien biedt een dergelijke verzekering ook bescherming bij invaliditeit. En dat is ook voor een alleenstaande heel waardevol, want ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn altijd mogelijk en leiden vaak tot inkomensverlies.

 

Misvatting 4: een groepsverzekering maakt een overlijdensverzekering overbodig

 

Heel wat loontrekkenden hebben een groepsverzekering via hun werkgever. Velen gaan ervan uit dat die dekking voldoende is, en gaan niet dieper in op hun reële behoeften. Soms kan dit volstaan, maar niet altijd.

 

De groepsverzekering betaalt een kapitaal uit aan loontrekkenden op het moment dat ze de pensioenleeftijd bereiken. Sommige contracten voorzien ook in een overlijdenskapitaal voor de begunstigden van de verzekeringsnemer in geval van overlijden. Maar ook dat is niet altijd het geval. Is er wel een aanvullend overlijdenskapitaal verzekerd, dan is het aan te raden om het bedrag te checken.

 

De reserve van het contract is gekoppeld aan het aantal loopbaanjaren, wat maakt dat het kapitaal bij jonge werknemers nog vrij laag is. Maar het is meestal in deze belangrijke levensfase dat de financiële middelen van een gezin het laagst zijn en de leninglast het hoogst. Zeker als er jonge kinderen zijn. Ook hier kan een overlijdensverzekering een interessante aanvulling zijn op de bestaande groepsverzekering.

 

Misvatting 5: de medische acceptatie is een moeizaam proces

 

Kandidaat-verzekerden sluiten een overlijdensverzekering af om hun dierbaren te beschermen tegen de financiële gevolgen van een overlijden. In de meeste gevallen gaan klanten ervan uit dat de kans dat ze jong sterven vrij klein is en dat het hen zeker niet zal overkomen.

Maar voor verzekeraars is het nodig om de risico’s op overlijden correct in te schatten. Alleen op die manier kunnen ze hun klanten een gepaste oplossing voorstellen en een correcte premie aanrekenen.

 

Door bij de aanvraag van een overlijdensverzekering de nodige aandacht te besteden aan deze stap, voorkomen kandidaat-verzekerden bovendien heel wat administratieve rompslomp en financiële problemen voor de nabestaanden als ze zouden overlijden.

 

 

Lees ook corener Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Verzekeringen met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *