Wat kan ik doen voor mijn kleinkinderen?

Door Astrid Dutré, senior estate planner – Bank Nagelmackers

De generatiesprong of generation skipping is een thema dat vaak terugkomt als we het over successieplanning hebben. Die generatiesprong kan door de grootouders of door het kind georganiseerd worden op verschillende manieren.

 

 

 

Vrijgevigheden

 

Het is bij leven mogelijk om geld of goederen te schenken aan zijn kleinkinderen. Ook een testament opmaken waarin een deel van de erfenis aan de kleinkinderen overgemaakt wordt, is een optie.

 

In functie van iemands wensen en/of bezorgdheden, kunnen aan wat de kleinkinderen krijgen ook voorwaarden, lasten en andere modaliteiten gekoppeld worden. Door een onvervreemdbaarheids- clausule op te nemen, kan vermeden worden dat pas meerderjarige kleinkinderen hun erfdeel verspillen, bijvoorbeeld aan de aankoop van een dure wagen.

Indien er kinderen zijn, kunnen die natuurlijk niet volledig buitenspel gezet worden. Ze hebben steeds recht op hun reserve en kunnen een vordering tot inkorting instellen. Vermits de reserve van de kinderen in alle gevallen beperkt wordt tot de helft, kan een grootouder met de helft van zijn erfenis doen wat hij wil.

 

Erfovereenkomst

 

Bij een schenking aan kleinkinderen kan ook een punctuele erfovereenkomst gekoppeld worden met de kinderen. Die kunnen daarin verklaren dat ze geen vordering tot inkorting tegen de schenking instellen na het overlijden van de grootouder.

Via een erfovereenkomst kan de ouder van het kleinkind dat de schenking kreeg, zich ertoe verbinden de schenking aan te rekenen op zijn erfdeel.

Daardoor verzekert een grootouder zich ervan dat de generatiesprong ook na zijn overlijden standhoudt.

 

Erfenissprong door verwerping

 

Daarnaast is ook de erfenissprong een optie om kleinkinderen rechtstreeks te laten erven. Niet de grootouder, maar de ouder van het kleinkind verwerpt de erfenis volledig (het is een alles-of-niets)  ten voordele van zijn of haar nageslacht, het kleinkind dus. De grootouder is dus niet zeker dat zijn kleinkind daadwerkelijk rechtstreeks van hem zal erven. Die beslissing wordt immers genomen door de ouder van het kleinkind. Zo’n vrijwillige erfenissprong spaart erfbelasting uit. De goederen worden namelijk slechts één keer belast bij het overlijden van de grootouders.

 

Erfenissprong via een schenking

 

In functie van het bevoegde gewest is het ook mogelijk om een erfenissprong te realiseren via een schenking. De ouder erft van de grootouder en betaalt successierechten. Vervolgens schenkt de ouder de geërfde goederen vrij van schenkbelasting door aan zijn of haar nageslacht.

Elk Gewest hanteert eigen regels en voorwaarden voor dit type schenking.

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins de bank. Zij houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning.

 

Raadpleeg ook de corner ‘Overdracht’

Dit bericht is geplaatst in Erfenis met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *