Wat zijn de ESG-criteria?

Door AG

In een tijd waarin de zorg voor het milieu meer dan ooit centraal staat, willen klanten kiezen voor beleggingen die overeenstemmen met hun waarden. Maar velen vragen zich af waar ze moeten beginnen. Daarom geven we een woordje uitleg bij de zogenaamde ‘ESG-criteria’.

 

ESG staat voor ‘environment’ (milieu), ‘society’ (maatschappij) en ‘governance’ (goed bestuur)

 

De ESG-criteria worden gebruikt om de maatschappelijk verantwoorde aanpak van een onderneming te beoordelen en fungeren als ‘filter’ bij de selectie van bedrijven voor verschillende duurzame en verantwoorde beleggingsfondsen. Deze aanpak is gebaseerd op 3 fundamentele pijlers:

 

 1. Milieu

 

Wat is het effect van de activiteiten van de onderneming op het milieu? Welke inspanningen doet ze om dit te beperken? Zo komen bijvoorbeeld alleen bedrijven in aanmerking die natuurlijke hulpbronnen efficiënt beheren, de uitstoot van broeikasgassen verminderen of een efficiënt recyclagesysteem toepassen.

 

 1. Maatschappij

 

Wat is de houding van de onderneming tegenover mensenrechten en arbeidsrecht? Zo worden bedrijven die kinderen als arbeidskrachten gebruiken of waarvan bekend is dat zij corrupt zijn, systematisch uitgesloten.

 

 1. Goed bestuur

 

Hoe wordt de onderneming geleid en gecontroleerd? Transparantie, onafhankelijkheid van de raad van bestuur en respect voor de rechten van aandeelhouders zijn een aantal criteria die een positieve impact hebben op een mogelijke selectie.

 

Wat is het verschil tussen de SRI-aanpak en de ESG-criteria?

 

De SRI-aanpak is een beleggingsstrategie op zich, terwijl de ESG-criteria een soort leidraad zijn voor SRI.

 

Waarom kiezen voor een duurzaam beleggingsfonds?

 

Voor individuele spaarders of beleggers is het bijvoorbeeld mogelijk om in een maatschappelijk verantwoord fonds voor een specifiek project te beleggen:

 

 • Sparen of beleggen voor de toekomst van uw kinderen
 • Sparen of beleggen voor uw pensioen
 • Of gewoon uw spaargeld laten aangroeien

 

Beheerders van duurzame en verantwoorde fondsen zijn zowel geïnteresseerd in de prestaties van de geselecteerde ondernemingen als in de ethische dimensie van hun activiteiten en organisatie. Kiezen tussen potentieel rendement en duurzaamheid is dus niet aan de orde.

Door te opteren voor een verantwoord beleggingsfonds kunnen beleggers hun waarden en hun financiële strategie op elkaar afstemmen en tegelijkertijd op hun niveau bijdragen aan een mooie toekomst voor iedereen. Hoe? Door een thematisch fonds te kiezen dat aansluit bij hun waarden en de thema’s die hen nauw aan het hart liggen.

 

Welke soorten ondernemingen en activiteiten zijn opgenomen in duurzame beleggingsfondsen?

 

Dat hangt natuurlijk af van de financiële instelling en van het fonds. Zo bieden sommige financiële instellingen thematische fondsen aan met ondernemingen die in verschillende sectoren actief zijn:

 

 • Productie van alternatieve energie
 • Beheer van natuurlijke hulpbronnen
 • Disruptieve technologieën
 • Klimaatverandering
 • Scholen van Morgen
 • Gezondheidszorg
 • Mobiliteit
 • Enzovoort

 

Hoe weten klanten of een beleggingsfonds aan de ESG-criteria voldoet?

 

In België is het Towards Sustainability-label een goede leidraad. Het doel is om consumenten te begeleiden in de richting van duurzamere spaar- en beleggingsoplossingen. Daarnaast moedigt het label financiële instellingen ook aan om hun aanbod te diversifiëren door rekening te houden met het aspect maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

Om aan de steeds strengere eisen te voldoen, wordt de kwaliteitsnorm van het Towards Sustainability-label regelmatig herzien. Zo beantwoordt het label aan de wetten en actieplannen op Europees niveau, de behoeften van consumenten, de marktomstandigheden en het recentste universitair onderzoek.

 

Het wordt elk jaar toegekend en vernieuwd (of niet). Het gaat dus om een langetermijnaanpak, die getuigt van een reëel engagement van bedrijven en financiële instellingen.

 

Een beroep doen op een tussenpersoon blijft de beste oplossing om de meest geschikte oplossing te kiezen, afgestemd op het profiel, de behoeften en de verwachtingen van zowel beginnende als ervaren beleggers.

 

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *