Engagement: welke thema’s voor de toekomst? 

Door NNIP

Om actief en geëngageerd te beleggen, moet de vermogensbeheerder zich concentreren op specifieke thema’s die het verschil kunnen maken. Daarna moet hij nagaan hoe de bedrijven en landen waarin hij belegt daar rekening mee houden.

 

Daarvoor moet hij beoordelen in welke mate de engagementen het hoofd willen en kunnen bieden aan de uitdagingen. De uitdagingen worden geanalyseerd en gekwantificeerd, de reglementering wordt onderzocht en de betrokken regio’s en bedrijven worden onder de loep genomen. Vooral de volgende thema’s zijn belangrijk.

 

 

Governance

 

Het eerste thema heeft te maken met een corporate governance die zorgt dat de ethische regels optimaal worden nageleefd. Governance heeft betrekking op thema’s als beloningsbeleid, corruptie of fraude, leden van de bestuursraden en de diversiteit van de bestuurders. Die diversiteit van de bestuurders is essentieel en heeft een impact op de manier waarop de bedrijven omgaan met politieke, regelgevende, ecologische en sociale risico’s. Aan dit thema kan ook een focus op de groeimarkten worden toegevoegd.

 

Arbeidsvoorwaarden

 

Een tweede thema betreft de arbeidsvoorwaarden. Het uitbannen van armoede blijft een van de grootste uitdagingen van de mensheid. De coronacrisis heeft heel wat sociale ongelijkheid aan het licht gebracht en dit op alle niveaus. Het invoeren van sociale normen die de wettelijke minima overschrijden, komt het bedrijf en de samenleving in ruime zin ten goede. Bedrijven moeten worden aangemoedigd om inclusieprocedures op te nemen in hun HR- en outsourcingbeleid. Er moet ook aandacht worden besteed aan kinderarbeid en moderne slavernij. Wereldwijd leven nog 40 miljoen mensen in een vorm van slavernij (bv. de werkzaamheden om het wereldkampioenschap voetbal in Qatar voor te bereiden, de gedwongen arbeid van Oeigoeren in de Chinese katoenindustrie).

 

Natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering

 

Het derde voorbeeld gaat over natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering. We zijn ons ervan bewust dat de planeet haar ecologische grenzen heeft bereikt. Onze ecosystemen, onze waterbronnen en onze gezondheid zijn in gevaar. Ook de investeringen blijven niet gespaard, wat ons aanzet tot nog meer actie.

 

Bij dit thema kunnen we bijvoorbeeld nutsbedrijven, energiebedrijven, ontbossing en kunststoffen in aanmerking nemen. Sommige oliemaatschappijen kiezen er inderdaad voor om binnen een bepaalde termijn te evolueren naar een model met nuluitstoot (investeren in programma’s voor hernieuwbare energie, de aanplanting van bomen of technologieën voor koolstofafvang). Of we kunnen ook proberen om de dialoog aan te gaan met bedrijven die actief zijn in de elektriciteitsproductie en hen ertoe aanzetten transitieplannen te ontwikkelen die afgestemd zijn op de akkoorden van Parijs.

 

Doelstellingen bepalen

 

Als het thema gekozen is, neemt de vermogensbeheerder contact op met de bedrijven en leggen ze samen doelstellingen vast. Het onderwerp wordt uitvoerig besproken tijdens de gesprekken. Wanneer bedrijven zich engageren om de vooropgestelde doelstellingen te behalen, worden ze van nabij opgevolgd en waar mogelijk geholpen. Het proces eindigt wanneer het bedrijf voldoende vooruitgang heeft geboekt.

 

Het is altijd beter om inclusie en discussie te verkiezen boven uitsluiting, maar als de dialoog geen resultaat oplevert, kan de beheerder zijn stem gebruiken tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Hij kan ook zijn participatie in het bedrijf verkopen. Maar dat is de laatste optie, want dan wordt het veel moeilijker om impact te hebben.

 

Raadpleeg ook de corner Beheer

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.