Belgische beleggers worden steeds meer aangetrokken tot duurzame fondsen

Door Schroders

Belgische beleggers concentreren zich op fondsen die voldoen aan hun persoonlijke behoeften en principes, zoals blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2022. Zij worden steeds meer aangetrokken tot duurzame fondsen, vooral vanwege het milieu. Maar als het gaat om het veranderen van het gedrag van bedrijven, willen Belgische beleggers ook invloed uitoefenen op sociale aspecten zoals de behandeling van personeel.

 

 

Waarden en principes

 

Het jaarlijkse onderzoek van Schroders[1] toont aan dat Belgische beleggers die zichzelf als “expert” beschouwen meer gericht zijn op de rol die hun principes en waarden kunnen spelen in hun beleggingsbeslissingen. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van deze Belgische “expert” beleggers aangaf dat hun persoonlijke principes voor hen “zeer belangrijk” voor hun beleggingen.

Bovendien neemt het belang dat beleggers hechten aan waarden en principes in de leeftijd toe. Meer dan vier vijfde (86%) van de mensen in de leeftijd van 71+ is meer geneigd prioriteit te geven aan deze aspecten, wat wellicht aangeeft dat oudere beleggers meer vertrouwen hebben in hun visie.

Daarnaast blijkt uit de resultaten dat mensen het overweldigend gevoel hebben dat zij als aandeelhouders de mogelijkheid moeten hebben om de bedrijven waarin zij beleggen, te beïnvloeden.

Op de vraag op welke terreinen het voor beleggers het meest belangrijk is om in gesprek te gaan met bedrijven, worden de problemen van menselijk kapitaal (67%), natuurlijk kapitaal en biodiversiteit (66%) en klimaat (61%) als het meest cruciaal bestempeld, wat het belang van milieugerelateerde kwesties aantoont.

 

Kennis is macht, behoefte aan financiële educatie

 

Zo’n 89% van de Belgische “expert/geavanceerde” beleggers vindt dat ze over voldoende kennis beschikken om vertrouwen te hebben in het nemen van beleggingsbeslissingen voor hun financiële toekomst, terwijl bijna de helft (45%) van de Belgische “beginnende/rudimentaire” beleggers zich goed genoeg voelt om dat te doen.

Opmerkelijk is ook dat uit de Schroders Global Investor Study blijkt dat er een kloof bestaat tussen de beleggingskennis die beleggers denken te hebben en hun feitelijke beleggingskennis.  Zo vindt meer dan de helft (58%) van de intermediaire beleggers dat ze voldoende kennis hebben.  Maar op de vraag wat er over het algemeen gebeurt met de koersen van obligaties wanneer de rente stijgt, dacht 60% verkeerdelijk dat de obligatiekoersen stijgen.  In contrast hiermee gaf 90% van de expertbeleggers het juiste antwoord, namelijk dat de koersen van obligaties dalen wanneer de rente stijgt.

Dit onderstreept de noodzaak van een betere financiële educatie en de rol die financiële instellingen moeten spelen. De helft van de Belgische mensen (50%) vindt dat beleggingsmaatschappijen er verantwoordelijk voor moeten zijn dat mensen voldoende kennis hebben over persoonlijke financiële zaken, en 35% vindt dat het de verantwoordelijkheid van financieel adviseurs moet zijn.

 

Belangrijk is echter dat 38% van de Belgische bevolking van mening is dat onderwijsinstellingen een rol spelen bij het opleiden van mensen over financiële zaken, terwijl 9% van de Belgische mensen dit als hun eigen verantwoordelijkheid beschouwt.

 

Meer kennis zorgt ook voor meer focus op private activa

 

Volgens het onderzoek hebben mensen nu meer vertrouwen in beleggingen die vroeger eerder als buiten hun bereik werden beschouwd. Een bijzonder voorbeeld hiervan is private activa.  47% van de Belgische beleggers vindt dat ze toegang moeten krijgen tot zowel private equity als fysieke activa.

Hoewel de meeste Belgische mensen zich in staat voelen om in private activa te beleggen, worden sommige activaklassen nog steeds als complex beschouwd, wat extra steun van financiële instellingen en adviseurs vereist om toegang te krijgen tot deze activa. Dit is met name het geval voor infrastructuur, waarbij beleggers eerder zouden beleggen via een product van derden, zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds (46%) in plaats van rechtstreeks (31%).

Kortom, hoe hoger het niveau van de gepercipieerde beleggingskennis, hoe groter de kans is dat mensen geïnteresseerd zijn in private activaklassen. Zo is 36% van de Belgische “beginnende” beleggers van mening dat infrastructuur buiten hun bereik ligt, in vergelijking met 8% van de Belgische “expert” beleggers. Dit wijst erop dat de tendens om private activa te democratiseren waarschijnlijk gepaard zal moeten gaan met een hoger niveau van financiële geletterdheid.

 

Meer interesse voor duurzame fondsen

 

In vergelijking met de Schroders Global Investor Study van vorig jaar hebben Belgische beleggers meer interesse in duurzame fondsen.  93% antwoordde bevestigend op de vraag of zij duurzame fondsen, d.w.z. fondsen die rekening houden met milieu-, sociale en governance-factoren, aantrekkelijk vinden.

Belgische beleggers beschouwen de milieu-impact als het meest aantrekkelijke aspect van duurzame fondsen (48%), gevolgd door de impact op de samenleving (41%). Het verschil in voorkeur tussen deze twee impactkenmerken is de afgelopen drie jaar kleiner geworden.

Belgische beleggers zien drie belangrijke factoren die hen zouden aanmoedigen om hun duurzame beleggingen te verhogen: het vermogen om beleggingen te kiezen die aansluiten bij hun persoonlijke voorkeuren op het gebied van duurzaamheid (bijvoorbeeld sociale, ecologische of beide) (58%), meer onderwijs over duurzame beleggingen in het algemeen (42%) en regelmatige rapportage waaruit de impact van beleggingen op mens en milieu (35%) blijkt.

Belgische beleggers willen ook dat een duurzaam fonds een impact heeft op specifieke duurzaamheidskwesties, zoals een lagere koolstofvoetafdruk (52%), financieel rendement en de integratie van duurzaamheidsfactoren (48%) en een positieve impact op mens en/of milieu (33%).

Meer bepaald willen Belgische beleggers dat hun duurzame belegging een impact heeft op specifieke sociale doelstellingen, zoals een goede gezondheid en welzijn (46%), goed onderwijs (45%), schoon water en sanitaire voorzieningen (39%), klimaatactie (34%) en de doelstelling nul honger (30%).

Sommige Belgische mensen aarzelen echter nog steeds om te investeren in duurzame fondsen.  Waarom? Voor 52% ligt dat aan te weinig transparantie en gerapporteerde gegevens van aanbieders over de impact van duurzame beleggingen. Volgens 44% komt dat door het ontbreken van een duidelijke, algemene definitie van wat duurzaam beleggen inhoudt. En 25% is bezorgd om het rendement.

 

Duurzaamheidslabel ondersteunt beleggingen

 

In België werd het Towards Sustainability-label gecreëerd om beleggers te helpen verantwoord en duurzaam te beleggen. Het wordt toegekend aan financiële producten (gemeenschappelijke beleggingsfondsen) die door onafhankelijke entiteiten worden belegd in verantwoorde ondernemingen op het gebied van milieu, maatschappij en governance.

Zijn Belgische mensen op de hoogte van het bestaan van dit label? 70% van de ondervraagde Belgische mensen zegt van wel en begrijpt wat het betekent, 22% heeft erover gehoord, maar is er niet erg vertrouwd mee en 7% heeft er nog nooit van gehoord.

De hamvraag is of Belgische mensen al beleggen of overwegen te beleggen in financiële producten met een dergelijk label. Uit de Schroders Global Investor Study 2022 blijkt dat slechts een zeer kleine minderheid (4%) niet geïnteresseerd is in fondsen met het ‘Towards Sustainability’ label, terwijl 39% van de Belgische mensen al in dergelijke financiële producten belegt, maar ook in financiële producten zonder dit label. Een vergelijkbaar aantal mensen (38%) belegt alleen in financiële producten met het ‘Towards Sustainability’ label, en als het product niet over het label beschikt, beleggen ze er niet in. Tot slot zegt 9% van de Belgen niet op de hoogte te zijn van het label, maar dat het iets is wat ze zouden overwegen.

 

Lees ook corner Investeringen

[1] Tussen 18 februari en 7 april 2022 liet Schroders een onafhankelijk online onderzoek uitvoeren onder meer dan 23.000 mensen (waarvan 500 Belgen) die beleggen in 32 landen wereldwijd. Het gaat om landen in heel Europa, Azië, Amerika en meer. Dit onderzoek definieert mensen als diegene die de komende 12 maanden minstens € 10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste 10 jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Gelet op deze drempel, erkent Schroders dat deze groep en daarmee ook de uitkomsten van het onderzoek niet representatief zijn voor de ervaringen van iedereen.

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *