Hedgefondsen: een nakende terugkeer?

Door UBP

De markten hebben het de beleggers in de eerste tien maanden van 2022 niet gemakkelijk gemaakt. Beleggers leden ernstige verliezen op zowel obligaties als aandelen, waardoor het moeilijk was een veilige haven te vinden. De veranderende marktomstandigheden (die nog steeds moeilijk zijn) zouden de weg moeten vrijmaken voor een terugkeer naar hedgefondsen, omdat zij goede rendementen kunnen genereren zonder het risico aanzienlijk te verhogen.

 

Hedgefondsen bieden beleggers alternatieven

 

Sinds dit jaar is de onzekerheid op de financiële markten sterk toegenomen en is de volatiliteit, na jaren van rust, teruggekeerd. Aan een periode van 30 jaar desinflatie, dalende rente en hoge waarderingen van activa is een einde gekomen. In deze nieuwe marktomstandigheden zal de traditionele portefeuilleverdeling van 60% aandelen en 40% obligaties waarschijnlijk ondermaats presteren.

Beleggers zouden dan een component alternatieve beleggingen in hun portefeuille kunnen opnemen. Hedgefondsen, die de laatste jaren wat aan populariteit hebben ingeboet, moeten opnieuw in overweging worden genomen. Op basis van historische gegevens presteren zij goed in moeilijke en onvoorspelbare markten, zoals nu het geval is. Zij hebben een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel en kunnen voor extra diversificatie zorgen. Bovendien is er vanuit het oogpunt van de regelgeving veel veranderd en zijn hedgefondsen nu toegankelijker, liquider, transparanter en minder duur.

Een scenario met hogere gemiddelde rendementen voor hedgefondsen en lagere gemiddelde rendementen voor de traditionele 60/40 portefeuille zou zich in de komende jaren kunnen voordoen. Sinds de grote financiële crisis heeft de 60/40 strategie bovengemiddelde rendementen opgeleverd dankzij gunstige marktomstandigheden, waaronder een gestage daling van de rente, terwijl hedgefondsen in dit klimaat historisch gezien ondermaats presteren.
Nu de markten echter onzekerder zijn geworden, kunnen de rollen worden omgekeerd en kunnen zowel de hedgefondsen als de 60/40 portefeuilles terugkeren naar hun historisch of langetermijngemiddelde.

 

Drie categorieën

 

Binnen het segment van de hedgefondsen is er geen gebrek aan keuze, van zeer conservatief tot zeer agressief, van zeer gevoelig tot weinig marktgevoelig. Er is dus voor elk wat wils en de vraag is welke rol hedgefondsbeleggingen kunnen spelen in de portefeuilleverdeling en welke fondsen de beste resultaten kunnen behalen. De keuze van de strategie en de selectie van de fondsen zijn dus van cruciaal belang.

Er kunnen drie categorieën hedgefondsen worden onderscheiden. Ten eerste kan men “asymmetrisch beleggen in aandelen” onderscheiden. Dit is een conservatievere manier van beleggen in aandelen en, met behulp van long/short-strategieën die een betere risicospreiding mogelijk maken, presteert het beter in zowel dalende als richtingloze markten. In de huidige volatiele marktomstandigheden zou deze categorie uitstekende prestaties moeten kunnen leveren.

Ten tweede zijn er “obligatie-alternatieven”, die hetzelfde risico-rendementsprofiel moeten bieden als traditionele vastrentende beleggingen, terwijl het rendement door andere elementen wordt gegenereerd. Kredietarbitrage is zo’n strategie. Deze strategieën zouden goed moeten presteren bij een stijgende rente en bescherming moeten bieden tegen volatiele credit spreads.

Ten derde is er de optie van “aanvullende diversificatie”. Deze strategie zoekt naar alternatieve bronnen van rendement met een lage correlatie met aandelen of obligaties. Het is bijzonder doeltreffend in tijden van dalende markten, rentevolatiliteit en grote verschillen tussen marktsegmenten. Wereldwijde macro- en actieve handelsfondsen vallen in deze categorie.

 

In de praktijk

 

Tot zover de theorie. Het is ook belangrijk te kijken naar de prestaties van de verschillende strategieën in de afgelopen twee jaar. De totale prestatie wordt weergegeven in de HFRI Fund Weighted composite index. In 2021 hebben bijna alle categorieën relatief goed gepresteerd, met rendementen tussen 6 en 12%. De Macro: Discretionaire Thematische strategie (een strategie gebaseerd op top-down analyse van macro-economische variabelen) bleef enigszins achter. Deze categorie mag niet worden verward met de Macro: Systematic Diversified Index-strategie (een beleggingsproces op basis van wiskundige, algoritmische en technische modellen), die het duidelijk beter deed. Hetzelfde geldt voor 2022 als geheel, met een gemiddeld rendement van 19,5% tot nu toe.

Strategieën die dit jaar ondermaats hebben gepresteerd zijn Equity Hedge (long/short equity), Event Driven (inspelen op bepaalde gebeurtenissen), Fixed Income Corporate (inzetten op bedrijfsobligaties en credit spreads) en Fixed Income Convertible Arbitrage (profiteren van prijsverschillen tussen converteerbare obligaties en de onderliggende aandelen), die alle terrein hebben verloren. Relative Value (gebruik van hefboomwerking om te profiteren van de compressie van prijsverschillen tussen soortgelijke activa) en Merger Arbitrage (profiteren van prijsverschillen na bepaalde bedrijfsgebeurtenissen), bleven nagenoeg stabiel.

 

Hoe zit het met de toekomst?

 

Voor de komende 12 tot 24 maanden kunnen bovengemiddelde rendementen worden verwacht. In Equity Long/Short fondsen zeggen beheerders dat ze nog nooit zoveel fundamentele waarde hebben gezien in hun respectieve universums. Aangezien de markt sinds begin 2022 alles klakkeloos heeft verkocht, is het nu mogelijk rendement te genereren door onderscheid te maken tussen fundamenteel sterke (long) en zwakke (short) bedrijven.

In het macroklimaat kan men positief zijn voor hedgefondsen die inspelen op bestaande trends, vooral in grondstoffen. Hedgefondsen die het rentebeleid in de G10-landen beheren, doen het ook goed. In Credit & Event Driven zien we veel kansen voor beheerders omdat een mogelijke recessie nadelig kan zijn, vooral in distressed en arbitrage. In Relative Value is het vooral de toegenomen volatiliteit die kansen zal creëren, omdat die meer handelsmogelijkheden en meer spreiding tussen marktsegmenten creëert, vooral op de korte termijn. Hetzelfde geldt voor Systematic.

 

Lees ook corner Kronieken van experts

Dit bericht is geplaatst in Beleggingen met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *