Vier thema’s voor toekomstige investeringen

Door Laurent Denize, CIO bij ODDO BHF AM

De laatste jaren is er bij beleggers een sterke belangstelling ontstaan voor thematische wereldwijde aandelenfondsen, die trachten deel te nemen aan de structurele langetermijntrends die zich in de samenleving aftekenen. Deze megatrends ontwikkelen zich onafhankelijk van economische cycli en beïnvloeden het bedrijfsmodel van ondernemingen. We kunnen vier megatrends ïdentificeren, die bronnen van kansen zijn voor de komende jaren.

 

De ecologische overgang

 

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. De opwarming van de aarde bedraagt tussen +2,1 en +2,4°C, ruim boven de in de overeenkomst van Parijs vastgestelde limiet van 1,5°C. Er is nog tijd om kapitaal aan te trekken op tal van gebieden om de ecologische overgang te ondersteunen: duurzame energieproductie, grotere energie-efficiëntie in bijvoorbeeld gebouwen, duurzame mobiliteit en behoud van natuurlijke hulpbronnen.

 

Kunstmatige intelligentie (KI)

 

KI maakt nu deel uit van ons dagelijks leven: de zoekalgoritmen van Google helpen ons onze weg te vinden op het internet. Alexa en Siri helpen ons met gesproken instructies. Nieuwe films en muziek worden voorgesteld door Netflix of Spotify op basis van onze smaak. In de gezondheidszorg maakt KI meer gepersonaliseerde geneeskunde en behandeling mogelijk. AI is een sleuteltechnologie en opent daarom investeringsmogelijkheden in tal van sectoren, tot ver buiten de technologiesector.

 

De financiële revolutie

 

Financiële dienstverleners worden op al hun kerngebieden (financiering, sparen, betalingen en verzekeringen) met uitdagingen geconfronteerd. Het gebruik van innovatieve technologieën zoals blockchain, de opkomst van en concurrentie door nieuwe gespecialiseerde aanbieders, de explosie van mobiele betaalmethoden en de populariteit van digitale activa zijn slechts enkele van de grote verschuivingen die de sector vormgeven. Zowel fintechs als gevestigde spelers die deze veranderingen omarmen, kunnen potentiële kansen bieden voor beleggers.

 

De toekomst van voedsel

 

Ook de manier waarop voedsel wordt geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd is aan verandering onderhevig. Er staat veel op het spel: om de groeiende wereldbevolking te voeden, moet de voedselproductie met 60% toenemen tegen 2050. Maar voedsel moet ook op een milieuvriendelijke manier worden geteeld en minder worden verspild. De verandering is ook het gevolg van de veranderende eetgewoonten in de geïndustrialiseerde landen. We besteden meer aandacht aan gezondheid. Veganistische of vegetarische diëten zijn in zwang en bedrijven die bijvoorbeeld vleesvervangers produceren, groeien snel. De voedingsmegatrend is een bron van kansen in de hele waardeketen van het voedselsysteem.

Raadpleeg ook de corner Kronieken van experts

 

 

Disclaimer

ODDO BHF AM is de vermogensbeheertak van de ODDO BHF Group. Het is de gemeenschappelijke merknaam van vijf juridisch onderscheiden beheermaatschappijen: ODDO BHF AM SAS (Frankrijk), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankrijk), ODDO BHF AM GmbH (Duitsland), ODDO BHF AM Lux (Luxemburg) en METROPOLE GESTION (Frankrijk). Dit document, dat een promotioneel karakter heeft, is opgesteld door ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van elke distributeur of adviseur om aan elke belegger te verstrekken. De potentiële belegger moet een beleggingsadviseur raadplegen alvorens in een strategie te beleggen. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat niet alle gepresenteerde strategieën in alle landen op de markt mogen worden gebracht. De belegger wordt ervan in kennis gesteld dat de strategieën een risico van kapitaalverlies inhouden, maar ook een aantal risico’s die verband houden met de instrumenten/strategieën in de portefeuille. De waarde van de belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat zij niet volledig wordt terugverdiend. De belegging moet worden gedaan in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen, de beleggingshorizon en het vermogen van de belegger om het aan de transactie verbonden risico te dragen. ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze publicatie of de informatie die ze bevat. De in dit document geuite meningen komen overeen met onze marktverwachtingen op het tijdstip van publicatie. De in dit document geuite meningen komen overeen met onze marktverwachtingen op het moment van publicatie van het document. Zij kunnen veranderen naargelang de marktomstandigheden en ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS kan hiervoor op geen enkele wijze contractueel aansprakelijk worden gesteld.

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *