Outlook 2022: geen snelle oplossingen

Door Wim D’Haese Head Investment Strategist & David Ghezal Investment Strategist bij Deutsche Bank België

De economische groei zal in 2022 waarschijnlijk sterk blijven ondanks de aanhoudende bezorgdheid over het coronavirus, de inflatie en de voorzichtige verstrakking door de centrale banken. De beleidsreacties op de inflatie en andere langetermijngevolgen van de pandemie voor de economie en de markten betekent dat beleggers zich zullen moeten aanpassen aan een veranderend economisch en beleggingsklimaat.

 

Verandering zorgt voor een klimaat waarin zelfgenoegzaamheid rond basisscenario’s moet worden vermeden. De pandemie heeft al getoond dat volledige en snelle oplossingen voor complexe problemen zeldzaam zijn. We moeten 2022 zien als een overgangsjaar waarin beleggers hun portefeuilles kunnen positioneren voor de uitdagingen die in het verschiet liggen. Verdere integratie van ESG-beleggingen, strategische assetallocatie (SAA) en centrale beleggingsthema’s voor de lange termijn moeten portefeuilleprioriteiten zijn voor 2022.

De CIO Outlook 2022 die als titel ‘Geen snelle oplossingen’ kreeg, identificeert tien thema’s die wellicht voor heel 2022 zullen gelden.

 

Tien thema’s

 

Samengevat: 10 thema’s voor 2022

  1. Politiek: gedeelde pijn. De concurrentie om handel en natuurlijke hulpbronnen duurt voort, en daarnaast winnen ook milieukwesties en de inkomensherverdeling binnen economieën aan belang.
  2. Economieën: lopen warm. De sterke groeicijfers in 2021 zullen wellicht gevolgd worden door een lichte matiging in 2022. Het herstel zal echter subtiel verschillen per regio, met een impact op valutamarkten en andere activaklassen.
  3. Azië: het oog van de tijger. De economische dynamiek in de regio zal na een jaar vol uitdagingen zorgen voor een boeiend 2022. De stabilisatie van de Chinese economie zal wellicht in het voordeel uitdraaien van een groot aantal regionale activa.
  4. Inflatie: de olifant in de kamer. Prijsstijgingen zijn een ernstig probleem, hebben nu al een ontwrichtend effect en gaan gepaard met enkele risico’s op lange termijn. Een terugkeer naar ultralage inflatie lijkt hoogst onwaarschijnlijk.
  5. Monetair beleid: angst voor de omschakeling. De hoge inflatie stelt de centrale banken voor verschillende problemen en een reactief beleid zou de markten verder kunnen ontwrichten. Het wordt moeilijk voor de markten om in te schatten of de ‘haviken’ dan wel de ‘duiven’ bij de centrale bankiers de bovenhand zullen nemen.
  6. Obligaties: drijfzand. De volatiliteit als gevolg van beleidswijzigingen kan de rol van obligaties in beleggingsportefeuilles op de proef stellen. Sommige markten zullen voldoende ondersteund worden, maar de risico’s mogen niet uit het oog worden verloren.
  7. Aandelen: realistisch vs. reëel rendement. De vooruitzichten voor deze activaklasse zijn over het algemeen nog altijd positief, maar het rendement kan lager uitvallen dan in 2021. Cyclische en geografische rotaties in 2022 kunnen een impact hebben.
  8. Grondstoffen: groene groei. De volatiliteit van de grondstoffenprijzen zou kunnen afnemen naarmate de heropeningsdruk mildert. Groene infrastructuur kan de vraag naar energie en sommige industriële grondstoffen aanwakkeren.
  9. Vastgoed: het plafond is nog niet bereikt. Binnen de sector is er nog enige ruimte voor verdere winstgroei, maar sectorale en geografische differentiatie is belangrijk. De materiaal- en bouwkosten kunnen in sommige markten het aanbod beïnvloeden.
  10. Wisselkoersen: macro-economie van belang. Bezorgdheid over de inflatie in de VS en de verwachte beleidsreactie hebben de Amerikaanse dollar omhoog gestuwd. In 2022 zouden andere beleids- en macro-economische fundamentals echter in het nadeel van de munt kunnen spelen.

 

Bekijk de video van Wim D’Haese

 

 

Lees de gedetailleerde versie van de publicatie ‘Outlook 2022’

 

 

 

Lees ook Nuttige tips

 

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.