De impact van inflatie op toekomstgerichte beleggingsthema’s

Door Schroders

Wat is de impact van de terugkeer van de inflatie op grote beleggingsthema’s, zoals wereldwijde steden, digitale infrastructuur, energietransitie, voedsel & water en smart manufacturing ? Een analyse.

 

 

 

 

Inflatie hoger dan doelstelling centrale banken

 

Een jaar geleden betitelden veel centrale bankiers inflatie als van voorbijgaande aard. Maar daar zijn ze allang van teruggekomen, vooral nu de inflatie niet alleen goederen, maar ook diensten treft. Men voorspelt een wereldwijde inflatie van 7,2% dit jaar, tegen 3,4% in 2021. Men verwacht ook een matiging tot 4,3% in 2023, maar dit ligt nog steeds boven de doelstellingen van veel centrale banken en ruim boven het niveau dat de meeste grote economieën de afgelopen jaren hebben ervaren.

 

Wereldsteden en digitale infrastructuur

 

Vastgoed is een sector waar beleggers vaak kunnen profiteren van de stijgende inflatie. Dat komt deels doordat de stijgende kosten voor bouwmaterialen of arbeid nieuwbouw tegenhouden, waardoor bestaand vastgoed meer waard wordt. Maar veel soorten vastgoed hebben wel een direct verband met de inflatie.

 

Zo bevatten veel huurcontracten clausules voor huurverhogingen die gekoppeld zijn aan de inflatie. Die zorgen ervoor dat het  rendement voor beleggers boven de inflatie ligt. Niet alle vastgoedactiva zijn echter hetzelfde. Beleggers moeten goed letten op het specifieke type vastgoed waarin ze investeren. Sommige soorten vastgoed zijn essentieel. Andere profiteren van een sterke vraag en een beperkt aanbod. Maar andere segmenten zijn niet essentieel en kennen een zwakkere vraag.

 

De pandemie heeft een aantal trends versneld, zoals e-commerce en thuiswerken. Dit heeft het prijsstellingsvermogen voor eigenaren van bijvoorbeeld winkel- en kantoorvastgoed verzwakt. Bijgevolg is het vermogen om inflatiestijgingen door te berekenen aan huurders in deze gebouwen ernstig beperkt. Door zich te concentreren op locaties waar de economische groei consequent het sterkst is, kunnen beleggers de kans maximaliseren dat hogere kosten aan huurders wordt doorberekend.

 

Energietransitie

 

De energietransitie is een thema dat de afgelopen twee jaar een aanzienlijke impact van de inflatie onderging. Bedrijven zien hun winstgevendheid dalen vanwege de stijgende kosten. En vanuit waarderingsoogpunt hebben de hogere rentetarieven de waarde van de toekomstige cash flow verminderd. Bedrijven actief in bijvoorbeeld hernieuwbare energie, energieopslag en waterstof hebben de meeste pijn gevoeld. Dat komt omdat de waarde van hun inkomsten veel verder in de tijd ligt, en ze ook meer blootgesteld zijn aan schokken in de toeleveringsketen.

 

Het thema energietransitie blijft in de schijnwerpers staan vanwege de sterk gestegen

stroomprijzen in Europa als gevolg van de verminderde aanvoer van Russisch gas. Nu de energieprijzen een van de belangrijkste oorzaken zijn van de inflatie, die op haar beurt een recessie kan veroorzaken, is het absoluut noodzakelijk dat er meer energievoorziening komt. Er zal veel meer hernieuwbare energie, veel meer energieopslag en zelfs waterstof nodig zijn om de huidige energiecrisis op te lossen, met name in Europa.

 

Voedsel en water

 

De hogere voedselprijzen zijn dit jaar een belangrijke component van de hogere inflatie. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van sommige landbouwproducten gestegen, vooral de tarweprijzen. Deze situatie kan aanhouden. Hogere landbouwgrondstoffenprijzen kunnen gunstig zijn voor boeren en investeerders in die grondstoffen, maar ze leiden tot voedselprijsinflatie in de hele keten van voedselproducenten, voor detailhandelaars en uiteindelijk voor consumenten.

 

Smart manufacturing

 

Het thema smart manufacturing gaat over innovatie om betere goederen te produceren en beter te fabriceren via digitalisering. Technologieën die de energie-efficiëntie helpen verbeteren, maken hier deel van uit. Het industriële energieverbruik bedraagt in Europa 26% van het totale Europese verbruik. In een tijd waarin de gasvoorziening precair is en de energie-inflatie hoog is, zal vermoedelijk de vraag toenemen naar technologieën die elektrificatie en energiebesparing mogelijk maken.

 

Maar sommige productietrends zijn ook een bron van inflatie, in plaats een oplossing te bieden. Re-shoring, de trend om de productie dichter bij de vraag te brengen, is daar een voorbeeld van. Re-shoring is inflatoir. Het kan bijvoorbeeld leiden tot hogere arbeidskosten of duurdere onderdelen, omdat bedrijven hun productie naar duurdere regio’s verplaatsen. Maar het voordeel is een veerkrachtigere toeleveringsketen, lagere logistieke kosten en minder CO2-uitstoot door transport.

 

Automatisering kan de kosten van re-shoring verlichten. De kosten van robots dalen als gevolg van schaalvoordelen en de toenemende toepassing van automatisering in tal van sectoren. Voor alle sectoren geldt dat automatisering kan leiden tot een hogere productiviteit, lagere arbeidskosten en een grotere energie-efficiëntie, allemaal buitengewoon aantrekkelijk in een tijd van stijgende inflatie.

 

Inflatie-effect is niet uniform

 

Het het effect van de inflatie op verschillende thema’s is zeer uiteenlopend. Zelfs binnen één thema worden de beleggingsmogelijkheden niet allemaal op dezelfde manier beïnvloed.

 

Lees ook How is inflation affecting the big investment themes of the future?, door diverse beleggingsspecialisten van Schroders.

 

Lees ook corner Investeringen

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *