De CO2-uitstoot zou in 2022 verder moeten dalen

Door NNIP

Aangemoedigd door wettelijke verplichtingen en maatschappelijke verwachtingen stellen steeds meer bedrijven emissiereductiedoelstellingen vast in lijn met het Akkoord van Parijs.

 

Volgens een koolstofprognosemodel dat door NN IP is ontwikkeld, zouden de bedrijven in 2021 aanzienlijke vooruitgang moeten boeken op het gebied van CO2-uitstoot. Dit model, dat gegevens van meer dan 4.000 wereldwijde bedrijven verzamelt, geeft aan dat de totale koolstofintensiteit over het hele jaar waarschijnlijk met 6,4% is afgenomen. Voor bedrijven die informatie publiceren sinds het Akkoord van Parijs (vanaf 2016) zou de gemiddelde koolstofintensiteit in dezelfde periode met 8,7% gedaald moeten zijn. De gemiddelde koolstofintensiteit zal naar verwachting dalen tot het laagste niveau sinds het Akkoord van Parijs.

 

Resultaat van gerichte metingen

 

Deze verbetering lijkt een weerspiegeling te zijn van de stappen die veel bedrijven hebben ondernomen om hun koolstofintensiteit te verminderen om aan wettelijke verplichtingen en maatschappelijke verwachtingen te voldoen.

 

Bovendien hebben de heropening van de economie na de lockdown als gevolg van de pandemie en de inflatieontwikkelingen geleid tot een sterke stijging van de inkomsten in verschillende sectoren, terwijl het emissieniveau slechts licht is gestegen, wat heeft geleid tot een verbetering van de koolstofintensiteitscijfers. Momenteel wordt in alle sectoren een verbetering van de koolstofintensiteit verwacht, maar er zullen aanzienlijke verschillen zijn tussen de koplopers en de achterblijvers.

 

Evolutie van de koolstofintensiteit van bedrijven sinds het Akkoord van Parijs van 2015

 

Op basis van 1.141 ondernemingen die sinds 2015 regelmatig cijfers publiceerden.

Bron: NN Investment Partners

 

Sectorale verschillen

 

In de energiesector heeft de stijging van de olieprijzen de omzet doen stijgen, wat tot veel lagere koolstofintensiteitscijfers heeft geleid, ook al is het reële emissieniveau nauwelijks veranderd.

 

Een lagere intensiteit als gevolg van hogere winsten zou echter een negatief effect op het milieu kunnen hebben, aangezien hogere energieprijzen waarschijnlijk zullen leiden tot een verschuiving naar een meer emissie-intensieve energieproductie.

 

Aan de andere kant van het spectrum hebben we de verzekeringssector die een veel lagere absolute uitstoot heeft maar behoort tot de best presterende sectoren wat betreft het verbeteren van de koolstofintensiteit door veranderingen aan te brengen die leiden tot een structurele vermindering van de uitstoot. De uitstoot van verzekeringsmaatschappijen is voor een groot deel gekoppeld aan de verplaatsingen, die tijdens de pandemie sterk gedaald zijn en sindsdien slechts langzaam gestegen zijn. Die kunnen nu structureel onder het pre-pandemische niveau blijven, terwijl veel bedrijven in deze sector zich ertoe hebben verbonden om hun uitstoot te verminderen, met een focus op koolstofcompensatie.

 

Geschatte evolutie van de gemiddelde koolstofintensiteit van de sectoren in 2021 (beste/minst goede 5)

 

 

De koolstofintensiteit wordt gedefinieerd als de uitstoot per eenheid van omzet. Op basis van 1.141 ondernemingen die sinds 2015 regelmatig cijfers publiceerden.

Bron: NN Investment Partners.

 

 

Raadpleeg ook de corner Beheer

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *