Schuldsaldoverzekering en tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal: de verschillen

@Pexels

Door AG

 

Een schuldsaldoverzekering en een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal zijn in de eerste plaats levensverzekeringen. Het belangrijkste verschil tussen beide? De evolutie van het verzekerde kapitaal tijdens het contract. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen beide verzekeringen.

 

Definities

 

  • Schuldsaldoverzekering: dit type verzekering garandeert de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van een lening (meestal een hypothecair krediet) in geval van overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van het contract. Afhankelijk van de gekozen dekking zijn de financiële gevolgen van de kredietaflossing (bijv. voor de overlevende partner) beperkt dankzij het overlijdenskapitaal.
  • Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal: dit type verzekering voorziet in de uitbetaling van een overlijdenskapitaal aan de begunstigde(n) die de verzekeringsnemer bij de onderschrijving heeft aangeduid. Het doel is om de levensstandaard van de naasten van de verzekerde te beschermen als deze laatste zou overlijden. Het is ook mogelijk om successierechten of een niet-geregistreerde schenking te dekken.

 

Verschillen

 

Schuldsaldoverzekering: wat moet u weten?

  • Het verzekerde kapitaal is degressief. Dit betekent dat het verzekerde kapitaal afneemt naarmate de einddatum van de lening nadert.
  • De looptijd van het contract hangt af van de lening waarvoor de verzekering de terugbetaling in geval van overlijden moet garanderen.
  • Als de verzekerde in de loop van het contract overlijdt, keert de verzekeraar het kapitaal uit aan de bank om het hypothecair krediet volledig of gedeeltelijk terug te betalen (als de schuldsaldoverzekering effectief aan een hypothecair krediet is gekoppeld).
  • Wettelijk gezien is de schuldsaldoverzekering niet verplicht. Maar de meeste banken stellen dit als voorwaarde voor het verlenen van krediet.

Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal: wat moet u weten?

  • Het verzekerde bedrag blijft vast voor de hele duur van het contract.
  • De looptijd van het contract wordt vastgesteld bij de onderschrijving en hangt af van de situatie en de behoeften van elke verzekerde.
  • Als de verzekerde overlijdt tijdens het contract, keert de verzekeraar het kapitaal uit aan de begunstigde(n). Het is wel mogelijk dat er successierechten verschuldigd zijn.

 

Gemeenschappelijke punten

 

In beide gevallen is het contract rechtstreeks gekoppeld aan het overlijdensrisico van de verzekerde. Om dit risico correct te kunnen beoordelen, is er vóór de onderschrijving eerst een medische acceptatieprocedure. Naargelang de situatie van elke verzekerde (medische historiek, leeftijd enz.) en het te verzekeren bedrag, kan de verzekeraar een eenvoudige medische vragenlijst voorleggen of bijkomende medische onderzoeken vragen.

 

Waarom een schuldsaldoverzekering combineren met een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal?

 

Het verlies van een inkomen kan een grote impact hebben op de levenskwaliteit van een gezin. Door een schuldsaldoverzekering af te sluiten, dekt de verzekeringsnemer de terugbetaling van zijn lening in geval van overlijden van de verzekerde.

 

De terugbetaling hangt wel af van het gekozen beschermingsniveau. We nemen als voorbeeld een lening aangegaan door 2 kredietnemers:

 

Volledige dekking: beide kredietnemers zijn 100% verzekerd. In geval van overlijden neemt de verzekeraar de volledige aflossing van de lening op zich.

 

50-50 dekking: beide kredietnemers zijn elk voor 50% verzekerd. In geval van overlijden neemt de verzekeraar de helft van de aflossing van de lening op zich. De overlevende kredietnemer moet dan de overblijvende 50% terugbetalen.

 

Dekking op maat: afhankelijk van de verzekeraar en de behoeften van elke verzekerde zijn andere dekkingen mogelijk.

 

Bovendien is het met een schuldsaldoverzekering alleen niet altijd mogelijk de levensstandaard van de nabestaanden van de overledene te behouden. Want met één inkomen kan het moeilijk zijn om de dagelijkse uitgaven te dekken. Door een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal af te sluiten, kan u uw dierbaren dus een veiligere financiële toekomst garanderen.

 

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Verzekeringen met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *