Overlijdensverzekering: wat zijn de gevolgen als de verzekeringsnemer vóór de verzekerde overlijdt?

@Pexels

Door AG

Elke overlijdensverzekering bestaat uit een verzekeringsnemer, een verzekerde en een begunstigde. Als de verzekerde tijdens de duur van het contract overlijdt, wordt een vooraf bepaald kapitaal aan de begunstigde(n) uitbetaald. Maar wat gebeurt er als de verzekeringsnemer vóór de verzekerde overlijdt? Wat zijn de gevolgen voor de verzekeringsovereenkomst?

 

Verzekeringsnemer, verzekerde, begunstigde: definities

  • Verzekeringsnemer: dit is de persoon die het contract afsluit en de premies aan de verzekeringsmaatschappij betaalt.
  • Verzekerde: dit is de persoon op wie het risico uit het contract rust.
  • Begunstigde: dit is de persoon die het kapitaal krijgt als de verzekerde overlijdt.

Een voorbeeld

Een ouder wil een deel van zijn vermogen aan zijn kind overdragen via een niet-geregistreerde roerende schenking. Als de ouder (de schenker) binnen de 3 jaar overlijdt, zijn er successierechten van toepassing op de schenking. Maar er is een alternatief!

Het kind kan een overlijdensverzekering afsluiten om deze periode van 3 jaar te dekken.

In dit voorbeeld hebben we te maken met een constructie ‘ABA’, de verzekeringsnemer en de begunstigde zijn dezelfde persoon.

  • De verzekeringsnemer is het kind. Die verbindt zich ertoe de premies zelf te betalen.
  • De verzekerde is de ouder. Als hij binnen de 3 jaar overlijdt, wordt het verzekerde bedrag uitbetaald.
  • De begunstigde is het kind, dit is de persoon die het kapitaal van het contract krijgt als de verzekerde overlijdt.

Wat gebeurt er bij overlijden van de verzekeringsnemer vóór de verzekerde?

Als er geen bijkomende premie moet worden betaald, loopt de polis gewoon door.

Als er wel bijkomende premies in het contract moeten worden gestort, rijst de vraag of het contract nog zinvol is en beantwoordt aan een concrete behoefte.

De premiebetaling wordt stopgezet: het contract eindigt (of wordt gereduceerd naargelang de reeds opgebouwde reserve).

De premiebetaling wordt voortgezet: het contract loopt door tot de einddatum of tot het overlijden van de verzekerde. De begunstigde krijgt het kapitaal als de verzekerde overlijdt.

Wat als de verzekeringsnemer ook de begunstigde van het contract is?

Als de verzekeringsnemer als begunstigde is aangeduid, bepaalt de wet dat de verzekeringsprestaties aan zijn nalatenschap toekomen. Voor zover er natuurlijk geen subsidiaire begunstigde is aangeduid.

Na het overlijden van de verzekeringsnemer kan de begunstigingsclausule in het contract niet meer worden aangepast. Er kan dus geen nieuwe begunstigde bij overlijden worden aangeduid. Want alleen de verzekeringsnemer heeft dit recht. De verzekerde heeft geen rechten uit hoofde van het contract en kan er dan ook geen wijzigingen in aanbrengen.

Wat met de successierechten?

Er zijn in principe pas successierechten verschuldigd zijn op het moment dat het overlijdenskapitaal wordt uitbetaald (als de verzekerde overlijdt na de verzekeringsnemer).

 

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Verzekeringen met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *