Pensioensparen is ook beleggen

@Pexels

Door AG

Pensioenspaarproducten zijn populairder dan ooit, en dat is niet voor niets. Het gemiddelde wettelijke pensioen is zelden voldoende om dezelfde levensstandaard te behouden als we met pensioen gaan. Een aanvullend pensioen opbouwen, kan dus van essentieel belang zijn, niet alleen om de toekomst met een gerust hart tegemoet te zien, maar ook om de inflatie het hoofd te bieden.

 

 

Pensioensparen: tak 21 of tak 23?

 

Pensioensparen wordt vaak geassocieerd met spaarproducten met een laag risico. Maar in feite gaat het om een flexibel product waarmee de belegger ook een potentieel hoger rendement kan halen (en dus meer risico aanvaardt), afhankelijk van zijn behoeften en profiel.

 

Tak 21: Pensioenspaarproducten tak 21 hebben over het algemeen een relatief laag risico en een gewaarborgde rentevoet. Een ‘bonus’, de winstdeling, kan worden toegekend afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar. Deze winstdeling is niet gegarandeerd en de verzekeraar is niet contractueel of wettelijk verplicht ze uit te keren.

In geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij zijn tak 21-producten beschermd door het Garantiefonds. Dit Garantiefonds komt momenteel tussen tot een maximum van 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar. Boven de 100.000 euro aanvaardt de spaarder het risico dat hij het verschil geheel of gedeeltelijk verliest.

 

Tak 23: Pensioensparen via een tak 23-levensverzekering is rechtstreeks gekoppeld aan een of meer beleggingsfondsen. Het rendement is potentieel hoger, maar ook het risiconiveau*. Tak 23-producten bieden geen enkele kapitaals- of rendementsgarantie. De belegger draagt dus zelf het risico dat hij het geïnvesteerde kapitaal kan verliezen.

In beide gevallen gaat het om een langetermijnbelegging. De gestorte premies kunnen belegd blijven tot het einde van het contract, meestal tot de verzekeringsnemer met pensioen gaat.

*Verliezen in verband met het geïnvesteerde kapitaal zijn mogelijk.

 

Welk risicoprofiel?

 

Alvorens een beleggingsproduct zoals een levensverzekering aan te bieden, is elke financiële instelling (bank of verzekeraar) wettelijk verplicht voor elke belegger een risicoprofiel op te stellen om een oplossing te kunnen bieden volgens zijn of haar individuele behoeften en doelstellingen.

3 voorbeelden:

  1. Defensief profiel: de belegger wil zo weinig mogelijk risico nemen en de garantie hebben dat hij aan het einde van het contract zijn kapitaal terugkrijgt.
  2. Neutraal profiel: de belegger is bereid berekende risico’s te nemen om een potentieel hoger rendement te halen.
  3. Dynamisch profiel: de belegger geeft de voorkeur aan rendement, ook al betekent dit dat hij grotere risico’s neemt en een deel van (of zelfs heel) het oorspronkelijk belegde kapitaal kan verliezen. Er is dus een veel kleinere veiligheidsmarge.

 

Welk bedrag beleggen?

 

De federale regering moedigt de Belgen aan om aan pensioensparen te doen door een belastingvermindering van 30% toe te kennen op de gestorte bedragen tot 990 euro, en van 25% op de bedragen tussen 990 en 1.270 euro.

Bovenop pensioensparen kunnen spaarders met extra budget kiezen voor een langetermijnspaarcontract en profiteren van een belastingvermindering van 30% op het gestorte bedrag. In 2021 is het plafond voor langetermijnsparen vastgesteld op 2.350 euro.

 

Hoe zit het met belastingen?

 

  • Geen premietaks op pensioenspaarcontracten.
  • Een belasting van 8% wordt geheven op de 60e verjaardag van de verzekeringsnemer (als het contract is afgesloten vóór zijn of haar 55e verjaardag) of op de 10e verjaardag van het contract (als het contract is afgesloten op of na de 55e verjaardag van de verzekeringsnemer).
  • Bij afkoop vóór de 60e verjaardag van de verzekeringsnemer wordt in principe een belasting van 33% geheven.
  • Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn.
  • De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en kan achteraf worden gewijzigd.

 

Geldt het belastingvoordeel voor tak 23-beleggingen?

Voor pensioen- en langetermijnspaarproducten wordt het belastingvoordeel toegekend voor zowel tak 21- als tak 23-producten.

 

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Pensioen met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.