IPT of VAPZ?

Door AG

Elke zelfstandige met een vennootschap kan een contract VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en/of IPT (Individuele Pensioentoezegging) afsluiten. Doel? Een aanvullend pensioen opbouwen. Beide oplossingen hebben specifieke voordelen. Wanneer kiest u welke optie? Lees verder op MoneyStore!

 

VAPZ en IPT: definities en doelstellingen

 

Met deze twee formules kunnen zelfstandigen een aanvullend pensioen opbouwen op een fiscaal voordelige manier. Een VAPZ is bedoeld voor alle zelfstandigen (natuurlijke personen of met een vennootschap). Een IPT is meer specifiek voor zelfstandigen met een vennootschap.

 

Wie is de verzekeringsnemer en wie is de verzekerde?

 

Bij een VAPZ is de zelfstandige tegelijk de verzekeringsnemer, de verzekerde en de begunstigde bij leven (in geval van overlijden zijn de naasten de begunstigden van het contract).

Bij een IPT is dat anders. Hier is de vennootschap de verzekeringsnemer en de bedrijfsleider de verzekerde. Die laatste is meestal ook de begunstigde bij leven en krijgt het kapitaal van het contract op de einddatum. In geval van overlijden kunnen de naasten van de bedrijfsleider worden aangeduid als begunstigden bij overlijden.

 

Welk maximumbedrag storten voor fiscale aftrekbaarheid?

 

Om die vraag te beantwoorden, baseren we ons op het referentie-inkomen. Een woordje uitleg.

 

Het referentie-inkomen voor een VAPZ: dit is het netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Voor een VAPZ-contract bedraagt de maximumpremie 8,17% (of 9,40% voor het sociaal VAPZ) van het referentie-inkomen, geïndexeerd met een jaarlijks plafond. Deze premie is fiscaal aftrekbaar via dezelfde code als de socialezekerheidsbijdragen. Geeft u deze premie aan, dan betaalt u dus minder belasting, maar ook minder socialezekerheidsbijdragen.

 

Met een IPT kan de vennootschap ook de premies als bedrijfskosten aftrekken via de vennootschapsbelasting. Voor een zelfstandige bedrijfsleider worden de bijdragen niet als een voordeel van alle aard beschouwd als hij een regelmatige maandelijkse bezoldiging ontvangt.

Kunnen verloren loopbaanjaren worden ingehaald?

 

Het inhalen van verloren jaren met een inhaalpremie wordt ‘backservice’ genoemd. Dit is niet mogelijk voor een VAPZ. Bij een IPT kan u dit mechanisme wel gebruiken voor de jaren die u hebt gepresteerd binnen de vennootschap (en voor maximaal 10 jaar die u buiten het bedrijf hebt gepresteerd).

 

Worden de premies belast?

 

Voor een VAPZ wordt geen belasting geheven op de betaalde premies.

Voor een IPT geldt een belasting van 4,4% op de pensioen- en overlijdenspremie. Er geldt ook een taks van 9,25% op de bijdragen ‘Arbeidsongeschiktheid’. Tot slot kan de Wijninckx-bijdrage jaarlijks worden toegepast.

 

Wanneer wordt het kapitaal uitbetaald?

 

Voor zowel een VAPZ als een IPT moet het kapitaal verplicht worden uitbetaald op het moment van het (vervroegde) wettelijke pensioen. Vervroegde afkoop is mogelijk op de datum waarop aan de voorwaarden voor een (vervroegd) wettelijk pensioen is voldaan of op de wettelijke pensioenleeftijd.

 

Wat zijn de uiteindelijke belastingen op het pensioenkapitaal?

 

In beide gevallen wordt een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage (0-2%) ingehouden op het brutokapitaal aan het einde van het contract.

 

Voor een VAPZ is het pensioenkapitaal exclusief winstdeling daarna onderworpen aan een fictieve rente. Als het kapitaal wordt uitbetaald vanaf de wettelijke pensioenleeftijd of vanaf de leeftijd waarop aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan is voldaan EN als de aangeslotene tot die leeftijd effectief actief is gebleven, wordt de fictieve rente berekend op slechts 80% van het pensioenkapitaal.

 

De personenbelasting op het pensioenkapitaal van een IPT bedraagt 20%, 18% of 16,5%, naargelang de leeftijd waarop het kapitaal wordt uitgekeerd. Dit percentage wordt verlaagd tot 10% als het kapitaal wordt uitbetaald vanaf de wettelijke pensioenleeftijd of vanaf de leeftijd waarop volgens de geldende pensioenwetgeving een volledige loopbaan is bereikt (momenteel 45 jaar) EN als de aangeslotene tot die leeftijd actief is gebleven.

 

Conclusie: VAPZ of IPT?

 

Meestal optimaliseren zelfstandigen eerst hun VAPZ, omdat dit fiscaal het voordeligst is. Als er dan nog marge is, kunnen ze een IPT afsluiten om hun VAPZ aan te vullen.

 

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Pensioen, Verzekeringen met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.