Het testament: de belangrijkste zaken op een rijtje!

Door Bank Nagelmackers

Bij het opstellen van een testament moeten een aantal zaken in acht genomen worden. Zo is het erg belangrijk rekening te houden met welke erfgenamen een reserve hebben en hoe groot die reserve is.

Een testament is strikt persoonlijk. Het is dus niet mogelijk om als man en vrouw een gezamenlijk testament op te maken.

De goederen die op basis van een testament verkregen worden, zijn onderworpen aan successierechten.

 

 

Welke soorten testamenten bestaan er?

 

In België bestaan drie soorten testamenten:

  • Het eigenhandig testament: dit is enkel geldig indien de erflater het zelf opgesteld, met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend heeft.
  • Het notarieel testament: dit testament wordt voor een notaris en getuigen opgemaakt. De notaris schrijft het op basis van de werkelijke wil van de erflater. Het wordt vervolgens door de notaris voorgelezen waarbij hij een bevestiging zal vragen aan de erflater. Nadien wordt het ondertekend door de erflater in aanwezigheid van twee getuigen.
  • Het internationaal testament: dit testament hoeft niet handgeschreven te zijn. De erflater kan dit zelf opstellen bij hem thuis of laten opstellen door een derde zoals een jurist of een fiscalist. Het biedt de nodige zekerheid over de uitvoering aangezien het testament aangeboden wordt aan een notaris in aanwezigheid van twee getuigen. Dit testament wordt niet voorgelezen en daarom is het vertrouwelijk.

 

Een testament laten registreren in het centraal register voor testamenten (crt)

 

Als een testament wordt opgemaakt, wil men uiteraard ook zeker zijn dat het uitwerking zal krijgen. Daarom is de registratie van het testament in het CRT belangrijk.

Het CRT is een databank die de gegevens bevat van alle notariële en internationale testamenten. Om die reden krijgt de opmaak van een notarieel testament soms de voorkeur. De notaris zal er namelijk op toezien dat het notarieel testament ingeschreven wordt. De uitwerking ervan is dus gegarandeerd.

Ook een eigenhandig geschreven testament kan in deze database worden opgenomen, voor zover het in bewaring werd gegeven bij een notaris en hem of haar verzocht werd de gegevens ervan in te schrijven in het CRT.

In dat register worden enkel de gegevens over de identiteit van de erflater, de naam van de notaris en zijn kantoor en de datum van de akte opgenomen. De inhoud van het testament blijft uiteraard geheim zolang de erflater leeft.

Na een overlijden wordt het CRT geraadpleegd mits voorlegging van een overlijdensakte of een ander document dat het overlijden bewijst. Enkel de naam van de notaris die het testament bewaart, de datum en het soort testament worden dan meegedeeld.

 

Raadpleeg ook de corner ‘Overdracht’

Dit bericht is geplaatst in Erfenis, Overdracht met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *