Wegen naar duurzaamheid in obligaties van Wegen naar duurzaamheid in obligaties van opkomende markten

@Pexels

Door NNIP

Criteria inzake milieu, maatschappij en governance integreren in beleggingen in obligaties van opkomende markten is geen sinecure. Gegevens- en transparantieproblemen zijn nog steeds gangbaar en veel EMD-beleggers beschouwen ESG-integratie nog steeds als een hindernis voor een sterk rendement. De integratie van ESG-factoren biedt een krachtig instrument om belangrijke risico’s en opportuniteiten te identificeren en te beoordelen. Door verantwoord te beleggen in opkomende markten kunnen beleggers profiteren van sterke rendementen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere wereld.

 

Uitsluiting vermijden

Opkomende markten worden doorgaans geconfronteerd met de grootste financieringstekorten om hun doelstellingen op het gebied van sociale ontwikkeling te bereiken, maar beleggers hebben vaak geen waardering voor de stappen die ze ondernemen om zich te verbeteren. Deze landen uitsluiten op basis van hun huidige duurzaamheidsniveaus kan hun vermogen om zich verder te ontwikkelen beperken. Omgekeerd kunnen EMD-beleggers door de juiste kaders op te stellen en landen te beoordelen op basis van het pad waarop ze zich bevinden en hoe ze zich kunnen ontwikkelen, toegang krijgen tot veel verhalen die verbetering optekenen en tegelijkertijd landen helpen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Hoe beleggen op basis van ESG-criteria?

Verantwoord beleggen in opkomende markten kan een uitdaging zijn vanwege transparantiekwesties en de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens. Hoe beleggen met vertrouwen op basis van ESG-criteria?

Het probleem ligt niet noodzakelijk bij de hoeveelheid gegevens. Landen zijn steeds meer bereid om gegevens openbaar te maken, ze worden steeds toegankelijker. Dit is deels het gevolg van de inspanningen van multilaterale organisaties zoals de Wereldbank en het IMF, en deels van de vraag van beleggers naar meer transparantie en betere gegevens. De moeilijkheid ligt in de gegevenskwaliteit en het vermogen om ze te analyseren en tot de juiste conclusies te komen.

Dit is waar ervaring een rol speelt: de beheerder moet gegevens kunnen beoordelen en vergelijkingen kunnen maken tussen landen. Op die manier kan hij landen belonen die vooruitgang boeken en voorzichtiger omgaan met landen die erop achteruitgaan. Maar het is erg moeilijk om Chili te vergelijken met Ethiopië of Polen met Angola. De beheerder moet in staat zijn in al deze gegevens de gemene deler te vinden en ze met het oog op de toekomst bruikbaar te maken. Gegevens van de Wereldbank of andere externe bronnen lopen vaak minstens een jaar achter, soms wel twee of drie jaar. Die gegevens kunnen wel nuttig zijn als uitgangspunt, maar ze moeten met frequentere beoordelingen gecorrigeerd worden. Op dit vlak speelt ervaring en beheerskwaliteit een sleutelrol.

Vooruitgang en de weg vooruit

De opkomende markten zijn relatief breed en divers. Waar de meeste vooruitgang en momentum op het gebied van ESG-thema’s te zien zijn? En op welke vlakken hebben ze nog een weg af te leggen?

Het is lastig om dit regionaal af te bakenen. De uitgangsbasis zal natuurlijk anders zijn voor Centraal- en Oost-Europ. Voor Afrika of Latijns-Amerika, is het een ander verhaal. Maar wat vooral duidelijk is, is dat er op alle gebieden vooruitgang is geboekt en dat er een groeiend bewustzijn is. Sommige regio’s kunnen door hun geografische situatie of andere beperkingen op bepaalde aspecten achterop hinken, maar de realiteit kan verrassend zijn. Azië heeft bijvoorbeeld de reputatie dat er minder oog is voor milieukwesties, maar China wil tegen 2060 koolstofneutraal zijn en de markt voor groene obligaties is er snel aan het groeien.

De meeste landen boekten snelle vooruitgang, waaronder veel grensmarkten zoals Angola, Kenia en Papoea-Nieuw-Guinea. Er moet ook naar de drie factoren op geaggregeerd niveau kijken: de E, de S en de G. Onderverdelen en opsplitsen leidt tot een onvolledig beeld. Sommige landen boeken vooruitgang op milieugebied, maar lopen achter op maatschappelijke factoren.

De grote uitdagingen bij de integratie van ESG-factoren

Twee grote uitdagingen kunnen worden overwogen. Ten eerste is er het eeuwige dilemma dat landen in de vroegste ontwikkelingsstadia doorgaans de grootste financieringstekorten hebben. Ze hebben kapitaal nodig om hun doelstellingen op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling te bereiken: meer veiligheid, beter onderwijs, betere toegang tot zuiver water, enzovoort. Beleggers waarderen niet altijd wat deze landen doen om te verbeteren. Er moet dus een kader opstellen dat gericht is op de situatie in de opkomende markten en dat oog heeft voor het pad dat een land bewandelt, net als de stand van zaken vandaag. Anders worden deze landen eenvoudigweg uitgesloten, en wordt hun het kapitaal ontzegd dat zij nodig hebben om zich te blijven verbeteren.

De tweede uitdaging is dat de beschikbare gegevens vaak verouderd zijn, niet toekomstgericht zijn of bepaalde waarden ontbreken. Opnieuw komt het erop aan om de juiste kaders te bouwen. Regelmatig analyseren is ook cruciaal. Een herziening om de twee jaar ontneemt de belegger kansen die zich voordoen of in de toekomst zullen voordoen. En alleen de landen die nu stappen ondernemen, in tegenstelling tot drie of vijf jaar geleden, worden beloond.

Welk advies aan beleggers?

Welk advies kan worden gegeven aan beleggers in opkomende markten die verantwoord willen beleggen?

De wereld verandert, en dus ook de opkomende markten. Vandaag beleggen mag de analyse dus niet beperken tot governance-factoren zoals de bereidheid en het vermogen van een emittent om te betalen. Ook de milieu- en maatschappelijke criteria moeten worden beoordeeld. De impact van klimaatverandering neemt toe, wat leidt tot veranderingen in de regelgevende omgeving. De Covid-19-crisis bracht daarnaast ook maatschappelijke kwesties aan het licht in de hele wereld. Als landen multilaterale steun willen blijven genieten, moeten ze specifieke verbintenissen aangaan op het gebied van milieu en maatschappij.

En omdat het universum zo divers is, moeten beleggers natuurlijk niet alleen kijken naar de risico’s waarmee landen worden geconfronteerd, maar ook naar de risicobeperkende factoren – bijvoorbeeld het risico op natuurrampen of een terroristische aanval.

 

 

Raadpleeg ook de corner Beheer

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *