Groene obligaties: Impact en rendement combineren

@pexels

Door NNIP

2020 zou weleens een keerpunt kunnen zijn voor verantwoord beleggen. Het was een jaar waarin COVID-19 ons ertoe dwong onze prioriteiten te herschikken en ons te concentreren op het veiligstellen van de toekomst van onze planeet. De effecten van de lockdown hadden ook een tastbare positieve impact in de vorm van een heldere lucht, schoner water, een nooit geziene daling van de koolstofemissies en een vermindering van de druk op de natuurlijke ecosystemen. Stuk voor stuk gunstige milieutrends die we in het postcoronatijdperk moeten behouden.

 

Klimaatverandering bestrijden op alle niveaus

 

De verwezenlijking in minder dan een decennium van de ambitieuze klimaatdoelstellingen die in het Akkoord van Parijs en in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties zijn vastgelegd, vereist een groene financiering van een omvang die veel groter is dan wat we tot dusver hebben gezien. De crisis heeft het klimaat helemaal bovenaan de agenda gezet. Ze heeft duidelijk gemaakt dat als we die doelstellingen willen bereiken, er nationaal en internationaal actie moet ondernomen worden via programma’s en initiatieven op hoog niveau. Het doel en de omvang van de markt van de overheidsschuld maken ze ideaal om de klimaatproblemen aan te pakken.

 

Groene obligaties, met een duidelijke structuur voor het gebruik van inkomsten, kunnen gericht zijn op klimaatgerelateerde projecten. Ze kunnen een rechtstreekse impact hebben op het milieu. De emittenten zijn supranationale instellingen, regeringen en overheidsgerelateerde entiteiten en bedrijven die beleggers in staat stellen om een concrete impact in de reële wereld en op alle niveaus te financieren. Dat kan gaan van plannen voor groene investeringen op Europees niveau van de Europese Unie tot duurzamere nationale openbaarvervoersystemen, individuele bedrijfsprojecten voor voertuigen met een lage emissie of nieuwe windparken.

 

De nieuwe regelgeving, de door de Europese Unie geplande uitgifte van groene obligaties en de opkomst van de soevereine markt zullen de transparantie en publicatie van informatie vergroten, de liquiditeit en diversiteit op de markt stimuleren en een bredere waaier van ondernemingen-emittenten aanzetten om meer in te zetten op duurzaamheid.

 

Obligaties met groene voordelen voor elke obligatiebelegger

 

Groene obligaties zijn een courant vastrentend segment geworden waarmee elke obligatiebelegger bij de samenstelling van zijn portefeuille rekening zou moeten houden. Deze liquide en gediversifieerde beleggingen leggen niet alleen de nadruk op de indijking van de klimaatverandering en de aanpassing aan de veranderingen, ze bieden ook vergelijkbare kenmerken als traditionele obligaties en een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel.

 

De vraag naar groene obligaties zal wellicht sterk blijven toenemen door de groei van de markt te volgen. Door die positieve vooruitzichten en de hoger dan verwachte uitgifte van groene obligaties sinds begin 2021 zal de uitgifte van groene obligaties voor het hele jaar waarschijnlijk op 400 miljard euro uitkomen. De wereldwijde markt voor groene obligaties zal tegen eind 2021 wellicht ruim boven de drempel van een biljoen euro uitstijgen, tegenover 700 miljard euro eind 2020.

 

De komende twee jaar zal de markt naar verwachting snel blijven groeien, boven de drempel van twee biljoen euro tegen eind 2023.

 

Figuur 1: Globale uitgifte van groene obligaties (in EUR)

 

Green-Bond-Funds-Impact-Report-2020_Graph-1

 

Bron: NN Investment Partners

 

Meer eisen stellen aan impactrapporten

 

Beleggers eisen steeds meer tastbaar bewijs dat hun geld wereldwijd een positief verschil maakt en dat maatregelen worden genomen om milieuproblemen op te lossen. Die trend wordt ondersteund door nieuwe regelgevingen en klimaatstimulansen die een enorme impact zullen hebben op het beleggingslandschap. De norm voor groene obligaties en taxonomie van de EU, die beide deel uitmaken van het actieplan voor duurzame financiën, moeten in 2021-2022 worden geïmplementeerd. Die maatregelen zullen de transparantie en rapportering verbeteren, de kans op greenwashing verminderen en bijdragen tot een verdere rationalisering van de groene investeringen. Door te beleggen in groene obligaties kunnen beleggers een positieve milieu-impact genereren zonder in te boeten qua liquiditeit en rendementen.

 

Raadpleeg ook de corner Beheer

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit, Duurzame beleggingen met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *