De toekomst van beursgenoteerd vastgoed is duurzaam!

@Pexels

Door Florent Griffon, Responsible Investment Specialist bij DPAM

In het verleden waren beleggingsstrategieën die beleggen in vastgoed en duurzaam beleggen geen al te beste match. De traditionele benaderingen van duurzame ontwikkelingen sloten immers niet goed aan op de specifieke kenmerken van de vastgoedsector. Het aanbod van duurzame vastgoedstrategieën was bijgevolg mager. Nochtans zijn vastgoedvennootschappen nu al enkele jaren bezig met het opstellen van een extra-financiële rapportage. Hierdoor worden ESG-criteria ruimer beschikbaar.

Deze rapportage vergemakkelijkt ook het werk van ESG-beleggers, want hierdoor kunnen er eenvoudiger duurzame beleggingsstrategieën worden opgezet die beleggen in beursgenoteerd vastgoed. Op die manier ontstaat er langzaam maar zeker een positieve feedback loop. Aangezien de vraag van beleggers naar duurzame beleggingsstrategieën die investeren in beursgenoteerd vastgoed toeneemt, gaan de ondernemingen duurzaamheidsvereisten steeds beter nakomen.

 

Duurzaamheid zal de vastgoedsector vorm geven

Hoewel talrijke vastgoedvennootschappen al heel wat inspanningen hebben geleverd, zal de vastgoedsector in de nabije toekomst ingrijpend evolueren. In Europa wordt de regelgeving rond de energiezuinigheid van gebouwen al veel strenger. Zo denken we bijvoorbeeld aan de richtlijn betreffende de energie-efficiëntie van gebouwen (een herziening van richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen). Die eist dat alle nieuwe gebouwen van de EU tegen het eind van het jaar quasi ‘nul energie’ verbruiken.

En dat volstaat nog bijlange niet

Gebouwen zijn momenteel immers goed voor zowat 40% van de uitstoot van broeikasgassen die de mens veroorzaakt. In een ‘business as usual’ scenario, en wanneer afgaan op de wereldwijde demografische en economische trends, zal de uitstoot van broeikasgassen van gebouwen tegen 2050 mogelijk verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Om de temperatuurstijging op wereldvlak onder 2°C te houden, zal de bouwsector zijn wereldwijde uitstoot met 85% moeten terugdringen tegen 2060 ten opzichte van het huidige niveau. De Europese Unie volgt momenteel een trend van -30%. De andere regio’s ter wereld blijven achterop. Dat toont aan dat men dringend een tandje zal moeten bijsteken om de gevolgen van klimaatverandering in de toekomst te milderen. Bijgevolg, wat blijkt uit alle elementen, is het dus erg waarschijnlijk dat de overheden sterke maatregelen zullen nemen. Men verwacht eveneens een nieuwe verstrenging van de energiezuinigheidsnormen van gebouwen in Europa en elders.

Beleggen in de toekomstige winnaars en de planeet verduurzamen

In de Europese Unie moeten we driemaal zoveel gebouwen energiezuiniger maken door middel van renovaties als vandaag. Dat is nodig om de koolstofnormen van de Europese Unie in 2050 te halen. Bijgevolg kijkt de volledige Europese vastgoedsector aan tegen een enorme uitdaging. Vastgoedvennootschappen zullen immers fors moeten investeren, al was het maar om hun activiteiten te kunnen voortzetten.

De vastgoedsector zal bijzonder snel moeten evolueren. Spelers die al verder staan op het vlak van de energietransitie, kunnen hiermee hun voordeel doen.  Bedrijven die echter achterop blijven en die gebouwen hebben met ondermaatse energieprestaties, lopen het risico dat hun activa minder waard worden, of zelfs niets meer waard blijken (‘stranded assets’).  Volgens de toekomstige regelgeving kan het immers best zijn dat weinig energiezuinige gebouwen gewoon niet meer verhuurd mogen worden. De ESG-aspecten zullen daarom erg belangrijk worden. De bedrijven die het beste hebben ingespeeld op duurzame ontwikkelingstrends zullen de winnaars van morgen zijn, en bieden vandaag beleggingsmogelijkheden. Het lijdt geen enkele twijfel dat de toekomst van beursgenoteerd vastgoed duurzaam is.

 

Bezoek ook de corner voor Duurzame Beleggingen

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen met de tags , . Bookmark de permalink.

1 reactie op De toekomst van beursgenoteerd vastgoed is duurzaam!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *