De drie kernelementen van duurzaam beleggen

@Pexels

Door Nicholette MacDonald-Brown, Analist-beheerder Europese aandelen bij Schroders

Duurzame fondsen kenden de afgelopen jaren een snelle groei. Het milieubewustzijn is toegenomen en de pandemie brengt nu ook maatschappelijke vraagstukken onder de aandacht. Toch bestaat er geen eensluidende definitie van wat duurzaam beleggen nu juist inhoudt.

De term ‘duurzaamheid’ wordt in de beleggingswereld te pas en te onpas gebruikt en is een containerbegrip geworden voor verschillende benaderingen. Niettemin kunnen we drie elementen identificeren die bij duurzaam beleggen een belangrijke rol spelen:

 

  1. Purpose (doel): wat duurzaam beleggen kan realiseren inzake beleggingsresultaten en invloed op het gedrag van ondernemingen.
  2. People (medewerkers): duurzaamheid inschatten vereist vaak een doorgedreven beoordeling – door externe bedrijven aangeleverde scores of ratings volstaan daarvoor niet.
  3. Process (proces): het doel en de medewerkers moeten worden samengebracht in een reproduceerbaar proces dat voortdurend verder wordt ontwikkeld en verbeterd.

Doelbewust beleggen

Het doel van duurzaam beleggen is om een positieve impact te hebben op de maatschappij en het gedrag van ondernemingen en tegelijk beleggers te helpen om hun beleggingsdoelstellingen waar te maken. Daartoe vloeit het belegde kapitaal naar bedrijven die al duurzaam geleid worden, die in een overgangsfase zitten of die hun duurzaamheid verbeteren.

Velen denken – ten onrechte – dat beleggers om een positieve impact te hebben hun risico- en opbrengstambities moeten opofferen. Dat is niet zo: duurzaamheid is geen compromis, maar een basisvereiste.

Duurzaam beleggen legt minimumnormen vast waaraan de bedrijven waarin wordt belegd moeten voldoen. Als een onderneming met haar activiteiten of gedrag de maatschappij ernstige schade toebrengt, kan geen enkele waardering, hoe aantrekkelijk ook, die negatieve invloed goedmaken. Toch is het trekken van dergelijke grenzen niet nadelig voor het beleggingsrendement.

Rendement en duurzaamheid

Voor beleggers is het zaak duurzame bedrijfsmodellen te zoeken. Zij moeten de lange termijn voor ogen houden en de toekomstvooruitzichten van bedrijven trachten in te schatten. Kunnen die hun activiteiten verder uitbouwen? Kunnen zij hun winstmarges verbeteren? Dreigen zij boetes te moeten betalen of hinken ze achterop bij de concurrentie?

Als een bedrijf bijvoorbeeld onvoldoende rekening houdt met zijn milieu-impact, kan het daarvoor door controle-instanties op de vingers getikt worden en reputatieschade oplopen. Als het zijn werknemers onderbetaalt, kan het moeite hebben om zijn personeel te behouden en kunnen de winstmarges onder druk komen wanneer het loonsverhogingen moet toekennen. Ondernemingen die wel rekening houden met hun impact op alle betrokken partijen – zoals de werknemers en het milieu – zijn daarentegen beter geplaatst om die risico’s te vermijden.

Duurzaamheidsrisico’s en verbeterpotentieel in kaart brengen is essentieel voor wie een beter beleggingsrendement nastreeft.

Menselijke analyse

Duurzaamheidsrisico’s en -kansen inschatten vereist vaak een doorgedreven beoordeling.

Duurzaam beleggen betekent een positieve impact hebben op de maatschappij en het gedrag van ondernemingen. De impact van bedrijven kan worden ingedeeld in drie categorieën:

  1. wat een bedrijf doet, dat wil zeggen de producten of diensten die het levert;
  2. de kosten of voordelen die het bedrijf de maatschappij oplevert (die soms niet meteen zichtbaar zijn);
  3. hoe het bedrijf omgaat met zijn werknemers, zijn leveranciers en andere belanghebbenden.

Vragen stellen over duurzaamheid helpt om een bedrijf beter te begrijpen. Niet alleen met het management praten, maar duurzaamheidsvraagstukken ook dieper in het bedrijf bespreken, schetst vaak een duidelijker beeld van hoe het er in de praktijk aan toegaat.

Inzake rapportering over duurzame ontwikkeling staat Europa als regio verder dan de meeste andere landen. Dat maakt het echter des te belangrijker om na te gaan of een bedrijf duurzaamheid beschouwt als een ‘verplicht nummertje’ of er echt helemaal van doordrongen is.

In tegenstelling tot vage hulpmiddelen zoals door externe bedrijven aangeleverde scores, maken gesprekken met ondernemingen het mogelijk om zich een genuanceerd en toekomstgericht beeld te vormen.

Kijk ook in de rubriek Beleggingen

Dit bericht is geplaatst in Duurzame beleggingen met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *