Hoe beleggen in klimaatleiders ?

@Pexels

Door Isabelle Hervey-Bathurst, Global Sector Specialist, en Simon Webber, Lead Portfolio Manager, bij Schroders

De beleggers willen zich in toenemende mate ervan verzekeren dat ze beleggen in strategieën die consistent zijn met het bereiken van een snelle decarbonisatie. Bedrijven met ambitieuze plannen om hun bedrijf koolstofarm te maken, kunnen uitgroeien tot ‘klimaatleider’. In de komende jaren zal klimaatleiderschap een concurrentievoordeel bieden.

Investeren in het koolstofarm maken van de economie kan betekenen dat beleggers alleen bedrijven selecteren die met hun producten de energietransitie direct mogelijk maken, zoals fabrikanten van windturbines of zonnepanelen. Er is echter een groeiend besef dat wereldwijd elke sector zijn steentje moet bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

 

Scope 1 en scope 2

Scope 1 emissies zijn de emissies die rechtstreeks door een bedrijf worden veroorzaakt door zijn activiteiten, terwijl scope 2 de energie betreft die het bedrijf gebruikt.

Bedrijven met een lage CO2-uitstoot, gemeten naar hun scope 1 en scope 2 emissies, beginnen al een premie op de aandelenprijs te krijgen ten opzichte van hun sectorgenoten met een hogere CO2-uitstoot, zoals de onderstaande grafiek laat zien.

Sommige ambitieuzer

Maar de bedrijven worden ambitieuzer. Naarmate meer bedrijven zich inzetten voor een netto nul CO2-uitstoot, breiden ze hun doelstellingen steeds meer uit naar scope 3 emissies. Dat zijn de indirecte emissies die in de waardeketen ontstaan door toeleveranciers of door het gebruik van verkochte producten. Het opnemen van indirecte emissies in de bedrijfsdoelstellingen betekent dat bedrijven moeten samenwerken met leveranciers die op hetzelfde pad zitten om hun doelstellingen te halen.

 

Competitief voordeel

 

Bedrijven die op dit gebied het voortouw nemen, kunnen minder risicovolle beleggingen worden dan bedrijven die achterblijven. Door hun bedrijven – inclusief hun toeleveringsketens – eerder koolstofvrij te maken dan hun concurrenten, minimaliseren deze ‘klimaatleiders’ hun risico in een omgeving van agressievere overheids- en maatschappelijke maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te reguleren, te belasten en te beprijzen. Klimaatleiderschap is dan geen kostenpost meer, maar een concurrentievoordeel. Beleggers in deze bedrijven kunnen profiteren van een hoger beleggingsrendement, terwijl ze er ook zeker van kunnen zijn dat hun kapitaal wordt belegd in bedrijven die bijdragen aan de decarbonisatie.

 

Klimaatleiderschap in de praktijk: Microsoft

 

Eén van die klimaatleiders is Microsoft. Het bedrijf heeft ambitieuze doelen gesteld die alle onderdelen van het bedrijf moeten mobiliseren en heeft toegezegd de voortgang regelmatig te evalueren.

Microsoft streeft er bijvoorbeeld naar om 100% hernieuwbare energie te gebruiken tegen 2025. Het bedrijf heeft ook toegezegd om tegen 2030 waterpositief te zijn (wat betekent dat het meer water zal aanvullen dan het verbruikt), om tegen 2030 afvalvrij te zijn en om een netto-nul ontbossing te bereiken voor alle nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen.

Microsoft heeft zich er ook toe verbonden om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn en tegen 2050 de volledige CO2-voetafdruk te wissen die sinds de oprichting van het bedrijf in 1975 werd gecreëerd.

Hoe gaan ze dit allemaal doen? Eén manier is de invoering van een interne ‘CO2-belasting’ die elke Microsoft-divisie moet betalen op basis van de hoeveelheid CO2 die ze uitstoot. Dat geldt nu al voor scope 1 en 2 emissies, maar vanaf dit jaar zal ook scope 3 worden meegerekend. De belasting stimuleert elke divisie om aandacht te besteden aan haar CO2-uitstoot en te proberen die te verminderen.

 

Van verminderen tot verwijderen

 

Emissies terugdringen is één ding; historische emissies verwijderen is iets heel anders. Veel van de technologie die hiervoor nodig is, bevindt zich in het beste geval nog maar in een beginstadium. Daarom investeert Microsoft 1 miljard dollar in een klimaatinnovatiefonds om de wereldwijde ontwikkeling van koolstofreductie-, afvang- en verwijderingstechnologieën te versnellen.

Belangrijk is dat het bedrijf zijn vooruitgang openbaar maakt via een jaarlijks milieuduurzaamheidsrapport. Microsoft is al op weg naar netto nul. Veel andere bedrijven bevinden zich in een veel vroeger stadium van hun decarbonisatie.

Voor beleggers ligt er een duidelijke kans in bedrijven die hun verantwoordelijkheid voor het koolstofarm maken van hun onderneming serieus nemen. Nu de samenleving en beleidsmakers inactiviteit gaan bestraffen en bedrijven gaan belonen die de klimaatverandering helpen aanpakken, kunnen deze beleggingen waarde creëren.

Lees ook What makes a company a climate leader?, door Isabelle Hervey-Bathurst, Global Sector Specialist, en Simon Webber, Lead Portfolio Manager, bij Schroders.

Lees ook corner Investeringen

Dit bericht is geplaatst in Diversen. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *