Levensverzekering: hoe een erfgenaam bevoordelen?

@Pexels

Door AG

De manier om een erfgenaam te bevoordelen via een levensverzekering? De begunstigingsclausule!
De mogelijkheid om vrij een overlijdensbegunstigde te kiezen is een van de voornaamste voordelen van een levensverzekering. Dit is ook een belangrijk verschil tussen beleggingsverzekeringen en klassieke beleggingsformules.

 

Het belang van de Levensverzekering: hoe een erfgenaam bevoordelen?

 

Na een overlijden worden gewone beleggingen opgenomen in de nalatenschap van de overledene. Het geld wordt dan verdeeld volgens de graad van verwantschap (wettelijke erfopvolging) of volgens het eventuele testament. Maar voor levensverzekeringen ligt de situatie anders. In dit geval wordt het verzekerde kapitaal uitgekeerd aan de begunstigde bij overlijden, die bij de onderschrijving wordt aangeduid. Merk op dat de overlijdensbegunstigde in de loop van het contract kan worden gewijzigd.

 

Concreet biedt de begunstigingsclausule van een levensverzekering de verzekeringsnemer de mogelijkheid om de persoon/personen aan te duiden die het verzekerde kapitaal ontvangt/ontvangen in geval van zijn/haar overlijden. Dat is het verschil tussen een levensverzekering en andere beleggingsformules.

Bij het afsluiten van een levensverzekering (bijv. schuldsaldoverzekering) komt de vraag wie de begunstigde is in geval van overlijden automatisch aan bod. Het hoofddoel van dit soort product is immers te voorzien in de uitbetaling van een kapitaal in geval van overlijden van de verzekerde. De begunstigde bij overlijden kan een gezinslid zijn of een kredietinstelling, als de overlijdensverzekering gekoppeld is aan een lening.

 

Maar bij financiële verzekeringen ligt de nadruk meer op het beleggingsaspect. Daarom wordt de begunstigingsclausule soms – ten onrechte – als bijkomstig beschouwd! Veel levensverzekeringen hebben geen einddatum en hebben dus een beleggingshorizon op lange termijn. Dit soort contract eindigt dus pas op het moment van afkoop of na het overlijden van de verzekerde. Maar in de loop van het contract kan er heel wat gebeuren: huwelijk, echtscheiding, overlijden, geboorte enz. De begunstigingsclausule in geval van overlijden is dus cruciaal.

 

Een erfgenaam bevoordelen: aandachtspunten

 

Hoewel een verzekeringsnemer met een begunstigingsclausule gemakkelijk een naaste kan bevoordelen door hem/haar als begunstigde aan te wijzen, moet de verzekeringsnemer wel altijd rekening houden met de geldende successieregels. De toewijzing van het verzekerde kapitaal aan de begunstigde mag bijvoorbeeld geen nadelige invloed hebben op het reservataire deel van de kinderen van de verzekeringsnemer.

 

Het reservataire deel is het deel van de nalatenschap waarover niet vrij kan worden beschikt. Als de overledene tijdens zijn leven regelingen heeft getroffen die dit reservataire deel in gevaar brengen, kunnen de reservataire erfgenamen hun deel opeisen. Het deel dat iemand na zijn/haar overlijden kan overdragen aan wie hij of zij wil, is het beschikbare deel.

Het reservataire deel van een overledene met kinderen bedraagt altijd de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen. Goed om te weten: de overlevende echtgeno(o)t(e) is ook een reservataire erfgenaam.

 

Naast het beleggingsaspect is de levensverzekering dus ook een volwaardig instrument voor vermogensplanning waarmee verzekeringsnemers hun successie kunnen organiseren volgens hun persoonlijke wensen.

Om een oplossing op maat uit te werken die is afgestemd op de situatie en de behoeften van de betrokkene, is het aan te raden om een beroep te doen op een professional.

 

Lees ook corner verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Beleggingen, Erfenis, Overdracht, Verzekeringen met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *