Outlook 2021: Hoe beleggen na de tektonische verschuivingen veroorzaakt door Covid-19

@Pexels

Door Wim D’Haese, Head Investment Strategist & David Ghezal, Investment Strategist, Deutsche Bank België

Onze gemeenschappelijke hoop voor 2021 is dat we de coronaviruspandemie achter ons kunnen laten: vaccins lijken in dit opzicht nu een realistisch vooruitzicht te bieden. Maar het debat over het politieke antwoord op de gezondheidscrisis en de sociale en economische gevolgen ervan zal waarschijnlijk nog enkele jaren duren.

Nu 2021 begonnen is, is er een duidelijk perspectief voor beleggers. Onderaan dit artikel vindt u de gedetailleerde versie van onze publicatie ‘Outlook 2021’[1]. Hierin worden worden aan de hand van grafieken de macro-economische prognoses en de visie op de financiële markten gedetailleerd weergegeven. Het omvat ook de activaklassen en beleggingsthema’s (aandelen, obligaties, grondstoffen, valuta’s, geografische en sectorale standpunten, enz.).

 

In dit document wordt een eerste kader geschetst om te bekijken wat de gevolgen van de gezondheidscrisis zullen zijn voor de economische, sociale en beleggingsvooruitzichten. Ze zijn zo gestructureerd zodat er vanuit verschillende perspectieven kan gekeken worden naar wat de crisis heeft betekend voor individuen, voor het bedrijfsleven, voor de politieke economie en voor de wereldorde. Het gaat er niet alleen om deze effecten vast te stellen, maar ook om de mate van omkeerbaarheid ervan in 2021 te beoordelen.

De politieke economie vanuit 4 verschillende perspectieven

Hoewel de vooruitzichten voor herstel op korte termijn belangrijk zijn, dienen de pandemie en de gevolgen ervan ook op langere termijn bekeken te worden. De pandemie heeft niet alleen nieuwe problemen gecreëerd, maar heeft ook veel van de reeds bestaande economische en beleggingstrends versneld of verergerd. De volgende trends treden hierbij vaak op de voorgrond:

Verschillen in inkomen, vermogen en economische vooruitgang binnen en tussen economieën.

Digitalisering en de gevolgen daarvan voor de manier waarop individuen, bedrijven en overheden werken.

Demografie als reeds lang bestaande verschuivingen in de samenstelling van de bevolking, waardoor de politieke en economische prioriteiten veranderen.

Schuld – zowel openbare als particuliere.

Samengevat: de 7 trends voor 2021

  1. Er zal wellicht geen echte terugkeer komen naar ‘het leven voor het coronavirus’: de zogenaamde ’tektonische platen’ zijn echt verschoven, waardoor structurele bewegingen op lange termijn ontstaan.
  2. De pandemie heeft gevolgen die moeilijk terug te draaien zullen zijn voor zowel individuen, bedrijven als overheden.
  3. De pandemie heeft ook enkele reeds bestaande langetermijntrends versneld.
  4. Divergentie (van inkomen), digitalisering, demografie en schuld zijn zaken die in 2021 erg belangrijk zullen blijven.
  5. Veranderingen op lange termijn zullen een strategische, in plaats van een zuiver tactische, beleggingsaanpak vereisen.
  6. De beste aanpak is het implementeren van een strategische assetallocatie die in staat is om de veranderende relaties tussen de activacategorieën te integreren.
  7. Beleggen in onze centrale thema’s (technologie, demografie, duurzaamheid of ESG) zou ook moeten renderen

Bezoek ook op MoneyStore de corner Nuttige Tips

Bekijk de video van Wim D’Haese

[1] De gedetailleerde versie van de publicatie ‘Outlook 2021’

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *