Naar een meer evenwichtige beleggingsstijl in 2021?

@Pexels

Door Deutsche Bank België

Samengevat

  • De nieuwe Amerikaanse regering zal zich, althans in eerste instantie, richten op ingrepen die de economie herlanceren in plaats van op potentieel marktonvriendelijke maatregelen.
  • Men blijft optimistisch over de aandelenprestaties in 2021, maar veel factoren wijzen op een hobbelige rit.
  • Een meer evenwichtige beleggingsstijl draagt de voorkeur. Small en midcap aandelen en groeilanden, in het bijzonder Azië ex Japan, zijn eveneens aantrekkelijk.

 

Een solide start in 2021

Ondanks een verslechtering van de pandemie, die veel regeringen ertoe heeft gedwongen opnieuw strengere lockdownmaatregelen in te voeren, zijn de wereldwijde aandelenmarkten begin dit jaar doorgegaan op hun positief elan.

Ze hebben ook moed geput uit de beleidsprioriteiten van de aantredende Biden-regering. Er zijn nieuwe fiscale stimuleringsmaatregelen voorgesteld en het feit dat de Democraten slechts een kleine meerderheid in beide kamers van het Amerikaanse Congres hebben, doet vermoeden dat zij zich althans in eerste instantie op relance ingrepen zullen concentreren in plaats van op potentieel marktonvriendelijke maatregelen zoals hogere belastingen of extra regelgeving (vooral in de “Big Tech”-sector).

Blijf optimistisch maar wees voorbereid op volatiliteit

Over het algemeen blijft men optimistisch voor aandelen in 2021. De robuuste budgettaire en monetaire steun, de reële rendementen die nog veel langer laag zullen blijven, het gebrek aan goede alternatieven en het vooruitzicht van een sterkere economische groei zijn een steun in de rug voor de aandelenmarkten in het algemeen.

Winsten zullen wellicht verwachtingen kloppen

Het basisscenario gaat ervan uit dat de uitgestelde consumptie zich in de loop van het jaar zal vertalen in economische en bedrijfswinstengroei. Vooralsnog gaan de consensusprognoses voor de groei van de winst per aandeel (WPA) uit van -6,8% en -26,2% lagere winstcijfers in het vierde kwartaal van 2020 (ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019) in de VS (S&P 500) en Europa (STOXX Europe 600). In beide gevallen zouden deze resultaten zwakker zijn dan wat in het derde kwartaal van 2020 werd gerealiseerd en staan ze in contrast met de algemeen verbeterende aankoopdirecteurenindex in het vierde kwartaal van 2020. M.a.w. het lijkt dan ook waarschijnlijk dat de winsten de verwachtingen zullen kloppen.

Volatiliteit kan opflakkeren

Maar zelfs als het economische klimaat en de winstgevendheid verbeteren, suggereren historisch hoge waarderingen in absolute termen en stijgende inflatieverwachtingen dat de volatiliteit kan opflakkeren. Vooral de eerste helft van 2021 zou een woelige periode kunnen worden, aangezien de markten nog steeds de implicaties van de heersende corona/lockdown golf moeten verwerken en de economische data in de komende maanden vermoedelijk zwak zullen blijven. Het tempo waarop de vaccins worden uitgerold, terwijl het virus weer terrein wint, zal zeker een belangrijk aandachtspunt blijven.

Drie aspecten om rekening mee te houden

1. Cyclische en waarde-aandelen

Ten eerste is het duidelijk dat 2020 een uitzonderlijk sterk jaar was voor groeiaandelen1, die het de voorbije tien jaar duidelijk beter hebben gedaan dan waarde-aandelen2. Aan het begin van de pandemie stegen de uitgaven voor technologie sterk omdat bedrijven een groter aantal werknemers op afstand of meer online consumptie en entertainment wilden ondersteunen.

Maar hoewel groeiaandelen (en technologie in het bijzonder) nog steeds een prominente rol verdienen in de portefeuilles, omdat ze beleggers moeten helpen profiteren van de aanhoudende structurele economische veranderingen en tegelijkertijd bescherming bieden tegen negatieve verrassingen bij de heropening van de economie, zullen cyclische en waarde-aandelen profiteren van het perspectief op een economisch herstel.

Bovendien komt de opflakkering van de inflatieverwachtingen het ruimere ‘Value’-segment ten goede en onderstreept ze de behoefte aan een evenwichtigere beleggingsstijl met een grotere cyclische blootstelling. Het verschil in waardering tussen de MSCI World Growth en MSCI World Value is historisch hoog.

2. Small en mid-caps (vooral uit Europa)

Small & mid-caps (vooral Europa) genieten de voorkeur door de verwachte cyclische opleving in 2021. Door zijn cyclische aard presteert dit marktsegment tijdens een economisch herstel doorgaans beter dan large-capbedrijven en kan het momenteel profiteren van de hogere risicobereidheid van beleggers.

Dit segment kan ook gevoeliger zijn voor stijgende consumptie (geholpen door meer fiscale stimuleringsmaatregelen) en marktsentiment. Fusies en overnames door geldverslindende bedrijven kunnen eveneens steun bieden. De waardering op basis van EV/EBIT (ondernemingswaarde/winst vóór rente en belastingen) ten opzichte van large caps ligt aanzienlijk onder het historische gemiddelde, wat wijst op een verder opwaarts potentieel vanaf hier.

3. Aandelen uit opkomende markten

Ten slotte kan men ook een voorkeur hebben voor aandelen uit opkomende markten, die zullen profiteren van de waarschijnlijk dalende onzekerheid rond de handel en een verwachte wereldwijde economische versnelling in 2021. Vanuit een strategisch oogpunt kan de voorkeur gegeven worden aan Azië ex Japan met de nadruk op China, Taiwan en Zuid-Korea. Deze landen zijn tot dusver goed met de coronacrisis omgegaan en trekken mee de opleving van de economische activiteit, zonder dat ze intussen enorme schulden hebben gemaakt. Het is opmerkelijk dat de winstverwachtingen van de MSCI AC Asia ex Japan nu al hoger liggen dan vóór de pandemie en dat het winstherstel in de regio duidelijk voorloopt op de grote ontwikkelde markten. Dankzij de tech-oriëntatie kan de regio profiteren van structurele groeitrends, wat de betere economische groeivooruitzichten op middellange termijn in Azië verder ondersteunt.

Een meer evenwichtige beleggingsstijl

Correcties kunnen kansen zijn om de aandelenblootstelling te verhogen, tenzij er een ernstige tegenslag te zien is:

  • in het heropeningsverhaal (bv. een groot probleem met de uitrol/effectiviteit van vaccins);
  • een aanzienlijke stijging van de reële rendementen (wat de hoge waarderingen in sommige marktsegmenten op de proef zou stellen);
  • sentimentgegevens die wijzen op een markteuforie op brede basis.

Gezien het aantal sluimerende risico’s die de volatiliteit kunnen aanwakkeren, dient nogmaals het belang van een robuuste en gediversifieerde portefeuille en een evenwichtige beleggingsstijl in het aandelengedeelte benadrukt te worden.

 

Bezoek ook corner Nuttige tips

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *