Dieren en financiële markten: de rat voegt zich bij de stier en de beer

@Pexels

Door NNIP

 

« Bull » en « Bear »

 

De ‘bull market’ (stier) of de ‘bear market’ (beer) vertaalt de opwaartse of neerwaartse trend in een financiële markt.

Een ‘bull market’ is een markt waarvan de koersen stijgen. Omgekeerd spreken we van een ‘bear market’ wan-neer de aandelenprijzen dalen.

De benamingen ‘bull’ en ‘bear’ verwijzen naar de manier waarop deze dieren hun prooi aanvallen. Als de stier komt aanstormen, zet hij de hoorns rechtop, dus van onder naar boven. De beer slaat zijn prooi met zijn poot tegen de grond, van boven naar onder.

 

En … de rat?

 

Onze vooroordelen inzake gedrag zijn misschien wel dieper verankerd dan we denken. Uit een recente studie over hoe ratten reageren op schommelingen van een gesimuleerde ‘beursmarkt’ blijkt dat hun gedrag zeer dicht bij dat van ons ligt. Laboratoriumratten kiezen gaten in een muur. Elk gat staat voor koop-, verkoop- of behoudposities. De ratten worden beloond met wisselende hoeveelheden zoete vloeistof om ‘verlies’ of ‘winst’ te simuleren.

 

 

Onderstaande grafiek toont aan dat ratten meestal suboptimaal reageren op een verlies, wat leidt tot inef-ficiëntiepatronen die lijken op het ‘dispositie-effect’ bij mensen. Het dispositie-effect verwijst naar de neiging van beleggers om effecten waarvan de waarde is gestegen te vroeg te verkopen, terwijl ze de effecten waarvan de waarde is gedaald te lang behouden. Ratten willen dus net als wij beloond worden voor winst en zijn te-rughoudend om hun verliezen te verminderen.

 

Dit ‘dierenmodel’ van ons gedrag is niet alleen leuk om aan te halen, het kan ons ook waardevolle informatie verstrekken door te laten zien wanneer en hoe onze veranderende instincten het overnemen van ons rationele oordeelsvermogen. Door inzicht te krijgen in hoe onze ‘dierlijke erfenis’ onze beslissingen beïnvloedt, kunnen we de negatieve effecten ervan beperken en de daaruit voortvloeiende marktinefficiënties benutten.

 

In een ‘beurssimulatie’ reageren ratten suboptimaal op een verlies

 

Bron: Huttunen, A. W., Reeve, H. M., & Bowman, E. M. (2020). Bull, bear, or rat markets: Een ‘beursopdracht’ bij ratten brengt gedragspatronen aan het licht die vergelijkbaar zijn met die van de mens. Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics, 13(4), 204–229. De foutbalken geven de standaardfout weer.

 

Lees ook corner Beheer

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *