Wat zijn de verschillen tussen het VAPZ en de POZ?

@Pexels

Door AG

Laten we eerst even de huidige situatie bekijken. Het is geen geheim dat zelfstandigen het met een lager wettelijk pensioen moeten stellen dan loontrekkenden.

Bovendien is hun situatie bij ziekte of arbeidsongeschiktheid ook niet echt benijdenswaardig:

 • Van een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake bij een onderbreking van meer dan zeven dagen.
 • Het bedrag hangt af van de gezinssituatie van de zelfstandige. Het gaat om ongeveer 990 euro per maand als de echtgeno(o)t(e) een inkomen heeft.

Tot voor kort hadden zelfstandigen-natuurlijke personen in het kader van hun beroepsactiviteit naast het VAPZ geen enkele andere oplossing voor een aanvullend pensioen, in tegenstelling tot zelfstandigen met een vennootschap (via de IPT). De POZ vult deze behoefte nu aan.

Welke oplossingen?

​Binnen de tweede pijler hebben zelfstandigen-natuurlijke personen die een reserve willen opbouwen voor hun pensioen en tegelijk een belastingvoordeel willen genieten, twee mogelijkheden:

 • Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
 • Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Zelfstandigen kunnen deze oplossingen ook combineren met pensioensparen en langetermijnsparen in de derde pijler.

We bekijken de verschillen tussen het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ), en de mogelijkheden van deze oplossingen.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Zelfstandigen met of zonder vennootschap die kiezen voor een VAPZ, hebben de mogelijkheid om hun wettelijk pensioen aan te vullen (de maximale forfaitaire premie bedraagt 8,17 % van het inkomen). Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden ook een aanvullende dekking in geval van arbeidsongeschiktheid (of overlijden) om de levensstandaard te beschermen en een inkomen te garanderen bij tegenslag (of de naasten bij overlijden).

Het is bovendien mogelijk om het via een VAPZ-contract opgebouwde kapitaal te gebruiken om de renovatie of de bouw van een onroerend goed te financieren. Dit thema kwam al uitgebreid aan bod in een vorig artikel.

Ook het sociale VAPZ is een alternatief. Wat is het verschil met een klassiek VAPZ? 10% van de gestorte bedragen gaat naar een solidariteitsfonds. Dit levert bijkomende dekkingen op: dekking in geval van ernstige ziekte, moederschapsrust, enz. Nogmaals, de aangeboden dekkingen verschillen per verzekeraar.

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Aanvullend op het VAPZ kunnen zelfstandigen zonder vennootschap voortaan ook kiezen voor de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). De mogelijkheden van deze oplossing zijn vergelijkbaar met die van het VAPZ: opbouw van een aanvullend pensioen, aanvullende dekking in geval van arbeidsongeschiktheid, financiering van een vastgoedproject (afhankelijk van de verzekeraar), enz.

Wie kan een POZ afsluiten?

De doelgroep is vergelijkbaar met die van het VAPZ:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep
 • Zelfstandigen in bijberoep op voorwaarde dat zij sociale bijdragen betalen die overeenstemmen met de minimumbedragen van zelfstandigen in hoofdberoep
 • Meewerkende echtgenoten of echtgenoten met maxistatuut
 • Zelfstandige helpers in hoofdberoep of in bijberoep

Zelfstandigen die hun activiteit in bijberoep starten, kunnen geen POZ afsluiten.

Welke verschillen zijn er tussen deze twee producten?

Vanuit fiscaal oogpunt

VAPZ

 • Fiscaal voordeel tegen de marginale aanslagvoet (+ gemeentebelasting).
 • Minder sociale bijdragen.
 • Geen belasting van 4,4% op de premie (in tegenstelling tot de POZ).
 • Maximumpremie: 8,17% van het referentie-inkomen (geïndexeerd belastbaar netto-inkomen van drie jaar geleden) met een maximum van 3.256,87 euro voor 2019.
 • Gunstige belasting op einddatum van het contract: een inhouding van 3,55% voor het RIZIV, een solidariteitsbijdrage (van 0 tot 2%) en een belasting in de vorm van een fictieve rente, het voordeligste belastingstelsel. De winstdeling is vrijgesteld van deze belasting in de vorm van een fictieve rente.

POZ

 • Belastingvermindering van 30% (+ gemeentebelasting).
 • Belasting van 4,4% op de premies.
 • Maximumpremies begrensd door de 80%-regel die van toepassing is op de POZ. Zo kan via een POZ een duidelijk hogere premie worden gestort voor hogere inkomsten ten opzichte van het plafond van een VAPZ.
 • Op einddatum van het contract is het pensioenkapitaal, na inhouding van 3,55% voor het RIZIV en een solidariteitsbijdrage (0 tot 2%), onderworpen aan de personenbelasting tegen de afzonderlijke aanslagvoet van 10% bij een uitbetaling bij leven vanaf de datum P (= de datum waarop de werknemer voldoet aan de voorwaarden om een vervroegd pensioen te verkrijgen) of in geval van overlijden.

Tot slot biedt het VAPZ een grotere fiscale en sociale winst. De premies zijn daarentegen beperkt. De POZ maakt het mogelijk om een pensioenkapitaal op te bouwen dat overeenstemt met de inkomsten.

Lees ook Corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Verzekeringen met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *