Schuldsaldoverzekering: welk soort premie moet ik kiezen?

@pexels

Door AG Insurance

Hypothecaire leningen en verzekeringen gaan meestal hand in hand. Wat betreft de schuldsaldoverzekering, die dekking biedt bij overlijden van de verzekerde, bestaan er verschillende soorten premies. Een overzicht van de verschillende mogelijkheden en de bijhorende voordelen.

Ter herinnering: wat is het doel van een schuldsaldoverzekering?
Het ‘schuldsaldo’ van een hypothecaire lening is het bedrag dat na aftrek van de reeds gedane maandelijkse betalingen nog moet worden afgelost.

Dankzij de schuldsaldoverzekering is de financiële instelling zeker van de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het krediet bij overlijden van de verzekerde onder de voorwaarden van het contract. Deze verzekering kan ook nuttig zijn voor de familie van de overledene die het terug te betalen bedrag (afhankelijk van de gekozen dekking) niet (volledig) moet betalen.

Omdat er verschillende criteria meespelen, wordt de verzekeringspremie van geval tot geval bepaald.

  • De looptijd, de interestvoet en het te verzekeren kapitaal
    • De leeftijd, gewoonten en gezondheidstoestand van de verzekerde (BMI, roker of niet-roker enz.)

Sinds 2012 wordt geen rekening meer gehouden met het geslacht.

In het kader van de schuldsaldoverzekering zijn verschillende soorten premies mogelijk.

  • Eenmalige premie

De verzekeringsnemer betaalt de totale premie bij het afsluiten van het contract. In principe is dit de enige premie die hij moet betalen om onmiddellijk verzekerd te zijn onder de contractuele voorwaarden voor de volledige duur van zijn schuldsaldoverzekering.

Deze formule heeft de grootste directe impact op het budget van de verzekeringsnemer. Maar rekening houdende met de totale duur van de schuldsaldoverzekering is dit meestal ook de goedkoopste formule.

Het is een interessante oplossing als de verzekeringsnemer:
• Het nodige budget heeft
• Een grotere gemoedsrust wil. In principe moet hij achteraf geen premie meer betalen, alleen de maandelijkse betalingen die aan zijn hypotheek zijn verbonden
• Ruimte heeft voor fiscale optimalisatie van zijn premie in het jaar van onderschrijving

  • Periodieke premie

Een periodieke premie wordt op jaarbasis betaald. In de meeste gevallen zijn ze gedurende twee derde van de looptijd van het contract verschuldigd.

Dit type premie kan interessant zijn als de verzekeringsnemer:
• De betaling van de premie wenst te spreiden, maar niet voor de hele duur van het contract.

  • Risicopremie

Risicopremies zijn jaarlijks (op de einddatum) betaalbaar gedurende de volledige looptijd van de schuldsaldoverzekering.

De betaling van een risicopremie garandeert dekking tot de volgende vervaldag.
De premiebetaling kan niet worden gesplitst.

Dit is een mogelijke oplossing als de verzekeringsnemer:
• Niet over de financiële middelen beschikt om een eenmalige of periodieke premie te betalen
• Geen fiscale marge meer heeft

Is er een bijpremie voor mensen die ziek zijn geweest of chronisch ziek zijn?
De wet van 4 april 2019 zorgde voor de invoering van het ‘recht om vergeten te worden’ in de Belgische verzekeringswetgeving. Deze wet is van toepassing op nieuwe verzekeringsovereenkomsten gesloten vanaf 1 februari 2020.

Deze nieuwe wetgeving geldt voor ex-kankerpatiënten die na een termijn van 10 jaar na het beëindigen van de behandeling niet zijn hervallen. De wet verbiedt dus om bij het bepalen van de gezondheidstoestand van kandidaat-verzekerden rekening te houden met de kanker. Ze zijn wel nog altijd verplicht om hun medische voorgeschiedenis aan de verzekeraar te melden, ook al kan dit geen aanleiding geven tot een bijpremie en mag de kandidaat niet geweigerd worden.

Bijkomend werd ook een referentierooster ingevoerd dat voor bepaalde kankers een kortere termijn vastlegt, en enkele tariferingsregels voor bepaalde chronische ziekten. Op die manier hebben ook die kandidaat-verzekeringsnemers toegang tot verschillende soorten verzekeringen aan voorwaarden die nauw aansluiten bij de standaardvoorwaarden.

Elke verzekeraar hanteert echter zijn eigen voorwaarden en biedt niet automatisch alle bovenvermelde soorten premies aan.

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Verzekeringen met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *