Levensverzekering en vermogensbeheer: Welke zijn de fiscale voordelen?

@Pexels

Door OneLife (een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij)

Levensverzekeringen zijn vaak een onmisbaar onderdeel in een vermogensplanningsstrategie. Ze kunnen worden gebruikt om aan familieleden bij uw overlijden een bepaald kapitaal te betalen, maar ook om uzelf na uw pensioen een eenmalig of een periodiek inkomen uit te keren. In vergelijking met een klassieke beleggingsportefeuille zijn er bovendien heel wat opmerkelijke belastingvoordelen aan verbonden.

Wanneer de polis afloopt, ontvangt de verzekeringnemer of de begunstigde een vast bedrag en de eventuele aangegroeide activa. Als de verzekerde overlijdt vóór de ontbinding van de polis, krijgen de begunstigden ofwel het opgebouwde bedrag, ofwel het gewaarborgde bedrag, naargelang het type polis.

Inkomen en kapitaalwinsten

Levensverzekeringsovereenkomsten zijn bestemd voor beleggers met een beleggingshorizon op middellange tot lange termijn en genieten in de meeste landen van preferentiële belastingregelingen. In tegenstelling tot een traditionele beleggingsportefeuille, waarin de aan- en verkoop van activa resulteert in een belasting op de meerwaarde die door de belegger gerealiseerd wordt, kunnen cliënten die via een levensverzekeringscontract beleggen hun geïnvesteerde kapitaal beheren zonder belast te worden op de verkoop of arbitrage van de onderliggende waardes zolang er geen sprake van een afkoop is. Deze fiscaal voordelige behandeling laat de portefeuille toe aan te groeien op basis van de brutowinsten, zonder dat de belastingen het rendement negatief beïnvloeden.

Evenzo worden, zolang er geen afkoop plaatsvindt, de inkomsten (bv. uit aandelendividenden of obligatierente) gekapitaliseerd en zijn zij niet onderhevig aan inkomstenbelasting, wat opnieuw betekent dat beleggers genieten van een belastinguitstel.

Uit onderzoek van de Britse beleggingsbeheerder Schroders is gebleken dat een belegger die op 1 januari 1993 1.000 dollar had belegd in de MSCI World Index, op 7 maart 2018 3.231 dollar zou hebben gehad, tegen een jaarlijkse groei van 5,9%. Maar door alle dividenden te herbeleggen zou diezelfde 1.000 dollar zijn aangegroeid tot 6.416 dollar, wat neerkomt op een groei van 8,3% per jaar.

Overdracht

Op burgerlijk vlak wordt bij het overlijden van de verzekeringnemer (indien deze het verzekerde hoofd is) het in het verzekeringscontract voorziene kapitaal door de verzekeringsmaatschappij betaald aan de begunstigde die in het contract is aangeduid. Het voordeel is dat het kapitaal van dit contract naar de begunstigde gaat, zelfs als de nalatenschap geblokkeerd is. Vanuit fiscaal oogpunt is het kapitaal dat bij het overlijden van de verzekeringnemer aan de begunstigde van het contract wordt betaald, onderworpen aan successierechten in de nalatenschap van de verzekeringnemer.

Fiscale neutraliteit

De fiscale behandeling van de opbrengsten uit een polis varieert naargelang het rechtsgebied, maar doorgaans is ze voordelig in vergelijking met een standaardbeleggingsportefeuille.

Luxemburgse levensverzekeringscontracten zijn ontworpen als belastingneutrale instrumenten, aangepast aan het land waar de verzekeringnemer woont. Voor verzekeringnemers die niet in Luxemburg wonen, belast Luxemburg de premies of de kapitaalwinsten bij afloop van het contract niet. Dat kan een belangrijke factor zijn voor expats die de de verscheidene oplissingen voor het structureren van hun vermogen analyseren. De dubbele belastingheffing op inkomsten uit roerende goederen is een complexe aangelegenheid die niet van toepassing is wanneer één van de betrokken landen (bijvoorbeeld Luxemburg) geen belasting heft.

Levensverzekeringsovereenkomsten kunnen de uitgelezen keuze zijn bij de planning en de overdracht van het vermogen. De contracten kunnen worden aangepast en voldoen aan ieders behoeften, terwijl de continuïteit van de vermogensstrategieën worden gewaarborgd.

Dit bericht is geplaatst in Verzekeringen met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *