Zelfstandigen: hoe een vastgoedproject financieren via een aanvullend pensioencontract? 

@Pexels

Door AG Insurance

De cijfers spreken voor zich: met een wettelijk pensioen van gemiddeld 900 euro per maand (bron: RSVZ 2019) maken heel wat zelfstandigen zich zorgen over hun aanvullend pensioen.

De zogenaamde tweedepijlerproducten zijn niet alleen een interessante optie om een aanvullend pensioen op te bouwen, ze bieden ook dekking in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid.  Wat veel mensen niet weten, is dat u er ook vastgoed mee kan financieren. Zo kan u via bepaalde contracten de aankoop, bouw of renovatie van onroerend goed financieren in de Europese Economische Ruimte[1].<

Hoe werkt dit?

De zelfstandige betaalt premies in zijn aanvullend tweedepijlerpensioencontract gelinkt aan zijn beroepsactiviteit.  Via zijn contract kan hij de aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed (aankoop van een tweede woning, bouw van een veranda, tuinaanleg enz.) garanderen of financieren via verschillende mechanismen.

Hij kan:

  • Een ‘voorschot’ vragen op zijn pensioenkapitaal
  • Zijn aanvullend pensioenkapitaal in pand geven om de terugbetaling van een hypothecaire lening te garanderen

Wat is een voorschot?

Door voor deze oplossing te kiezen, kan de zelfstandige nu al gebruikmaken van het kapitaal dat hij via zijn aanvullend pensioencontract al heeft opgebouwd, zonder te wachten op zijn pensioen.

Hij kan een bepaald percentage – een ‘voorschot’ – van het opgebouwde pensioenkapitaal vragen, dat hij vervolgens geheel of gedeeltelijk kan terugbetalen. De voorwaarden en percentages verschillen uiteraard van verzekeraar tot verzekeraar. Maar opgelet: als de zelfstandige het voorschot niet heeft terugbetaald op het ogenblik van zijn pensionering, wordt het bedrag op de einddatum van het contract afgehouden van het uitbetaalde pensioenkapitaal.

Er zijn twee belangrijke soorten voorschotten:

  • Voorschot met interestbetaling
  • Voorschot zonder interestbetaling

Door te kiezen voor de optie zonder interestbetaling wordt het bedrag van het voorschot niet meer gekapitaliseerd.

Voordelen van het voorschot

De zelfstandige:

  • Kan gebruikmaken van het opgebouwde kapitaal voor hij de pensioenleeftijd bereikt
  • Blijft een belastingvermindering genieten op de premies die hij in zijn aanvullend pensioencontract stort
  • Is niet verplicht een hypotheek af te sluiten en vermijdt zo krediet-, expertise-, notaris- of registratiekosten
  • Betaalt geen wederbeleggingsvergoeding als hij het voorschot terugbetaalt
  • Kan profiteren van het kapitaal dat is opgebouwd door de premies die zijn vennootschap heeft betaald voor de financiering van een privé-vastgoedproject (voor zelfstandigen met een vennootschap)

Wat is een inpandgeving?

De zelfstandige kan het overlijdenskapitaal van een tweedepijlercontract in pand geven om de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de hypothecaire lening (tot het uitstaande saldo) te verzekeren in geval van overlijden.

Hij kan het kapitaal leven van een tweedepijlercontract gebruiken als onderpand voor een lening aangegaan bij een kredietverstrekker.  Gedurende de looptijd van de lening betaalt de aangeslotene alleen interesten. Aan het einde van de hypothecaire lening recupereert de kredietverstrekker het via het pensioencontract opgebouwde kapitaal om de lening terug te betalen.

Afhankelijk van het statuut van de zelfstandige (met of zonder vennootschap) bieden financiële instellingen verschillende producten en oplossingen aan.

Lees ook corner Verzekeringen

[1] (landen van de Europese Unie + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Dit bericht is geplaatst in Beleggingen, Pensioen met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *