Geen schenkingen meer over de grens?

@pexels

Door Pieter Haine & Astrid Dutré – Estate Planners – Bank Nagelmackers

Vandaag zijn er verschillende manieren om uw roerend vermogen, zoals banktegoeden (geld of beleggingen) te schenken. De schenkingsakte kan onderhands (via een zogenaamde pacte adjoint) opgesteld worden of er kan een beroep gedaan worden op een notaris.

Wordt er gekozen voor een schenking voor een Belgische notaris, dan betaalt men automatisch schenkbelastingen. Opteert men voor een onderhandse schenkingsakte, dan staat het de partijen vrij om die al dan niet te laten registreren en dus wel of geen schenkbelasting te betalen.
De verschuldigde schenkbelasting is afhankelijk van de verwantschapsband tussen de schenker en de begiftigde en van de woonplaats van de schenker.

De voordelige kaasroute

Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of een schenking van aandelen op naam moet verplicht notarieel gebeuren. Om geen schenkbelasting te moeten betalen trokken veel landgenoten de grens over naar Nederland om de schenking daar te laten uitvoeren.

Deze ‘kaasroute’ is volledig wettelijk, maar indien de schenker binnen de drie jaar overlijdt, dan zal er alsnog erfbelasting moeten betaald worden op de schenking. De regelgeving voorziet immers dat schenkingen die niet werden geregistreerd (en dus geen aanleiding gaven tot schenkbelasting) en die minder dan 3 jaar voor het overlijden van de schenker plaatsvonden fictief aan de nalatenschap worden toegevoegd en onderworpen worden aan erfbelasting.

In Vlaanderen zal deze risicotermijn vanaf 1/01/2021 wellicht opgetrokken worden naar vier jaar.

Hoewel de schenkbelasting op roerende schenkingen in België laag is, trokken veel Belgen toch naar Nederland of Zwitserland om deze goederen notarieel te schenken.

Verplichte registratie voor buitenlandse roerende schenkingen

De wetgever wil een einde maken aan deze werkwijze en heeft daarom het initiatief genomen om alle buitenlandse notariële schenkingsakten van roerende goederen door Belgische rijksinwoners verplicht in België te laten registreren. Tot op heden is de tekst enkel aangenomen in de Commissie voor Financiën en Begroting. In die tekst wordt 1/12/2020 naar voren geschoven als inwerkingsdatum, maar de wet dient nog te worden goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Parlement. Daarenboven werd het wetsvoorstel ook voorgelegd aan de Raad van State. De inhoud en de inwerkingtreding kunnen dus nog gewijzigd worden.

Voor de schenking van familiale vennootschappen en ondernemingen heeft de afsluiting van de kaasroute weinig tot geen impact. De schenking van een familiale onderneming kan in de drie gewesten mits naleving van voorwaarden aan een nultarief. Ook daarvoor trok men soms naar Nederland, maar in dat geval bedroeg de risicotermijn op erfbelasting 7 jaar (in Vlaanderen) of 3 jaar (Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Wat we vandaag weten:

  • Enkel authentieke akten worden geviseerd.
  • Het zal dus nog steeds mogelijk zijn om een onderhandse schenkingsakte (bv. een eenvoudige bankgift of een schenking met een financiële rentelast) op te stellen en om die al dan niet te laten registreren. De fiscale risicotermijn van drie jaar (of weldra vier jaar in Vlaanderen) blijft onverminderd van toepassing.
  • Vanaf 1/12/2020 zal de zogenaamde kaasroute naar alle waarschijnlijkheid dicht gaan. Roerende schenkingen van Belgische rijksinwoners verleden voor een buitenlandse notaris zullen dan verplicht in België geregistreerd moeten worden en zullen dus aanleiding geven tot de betaling van schenkbelastingen.

Samengevat

De verschillende schenkingsvormen voor roerende goederen na afschaffing van de kaasroute:

  • notariële schenking voor een Belgische notaris – verplichte betaling van schenkbelasting
  • notariële roerende schenking voor een buitenlandse notaris – verplichte registratie in België en dus betaling van schenkbelasting
  • onderhandse schenking (vaak gevolgd door de opmaak van een pacte adjoint):

-ofwel betaling van schenkbelasting (en dus later geen erfbelasting meer)
-ofwel geen betaling van schenkbelasting – risicotermijn van drie jaar (of vier jaar vanaf 1/01/2021 in het Vlaams Gewest)

Dit bericht is geplaatst in Beheer, Erfenis, Fiscaliteit met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *