Hoe optimaliseert u schenkingskosten?

@Pexels

Door AG Insurance

Een deel van uw vermogen schenken als u nog leeft? Dat kan via een roerende schenking. De schenkingskosten optimaliseren? Ook dat kan! We geven een overzicht van de opties die schenkers hebben.

Schenkers kunnen kiezen of ze een roerende schenking registreren of niet. Deze keuze kan wel een grote financiële impact hebben als de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de schenking. In dit geval wordt de waarde van de geschonken goederen fictief ‘gere-integreerd’ in de nalatenschap en moeten er alsnog successierechten betaald worden. Die kunnen in sommige gevallen hoog oplopen.

We vertrekken vanuit de volgende 3 scenario’s:

  • De schenker registreert de schenking niet.
  • De schenker registreert de schenking.
  • De schenker registreert de schenking niet, maar sluit een overlijdensverzekering af om eventuele successierechten te dekken.

Wat is het potentiële effect van elk van deze opties?

De schenking wordt niet geregistreerd: de schenker betaalt geen registratierechten op het ogenblik van de schenking. Maar als hij binnen de 3 jaar overlijdt, moeten er alsnog successierechten betaald worden op het geschonken bedrag. Bij een niet-geregistreerde schenking is de periode van 3 jaar vanaf de schenking dus doorslaggevend.

De schenking wordt geregistreerd: de schenkingsrechten worden vooraf betaald. Bij overlijden van de schenker binnen de 3 jaar na de schenking, moeten er op het geschonken bedrag geen successierechten betaald worden. Als de schenker de schenking laat registreren bij een Belgische notaris, zijn er schenkingsrechten verschuldigd.
Goed om te weten: de schenkingsrechten liggen in veel gevallen lager dan de successierechten na overlijden.

De schenking wordt niet geregistreerd, maar de begiftigde sluit een tijdelijke overlijdensverzekering af voor een periode van 3 jaar: via deze oplossing verzekert hij een kapitaal dat gelijk is aan de (geschatte) successierechten die hij moet betalen op het geschonken bedrag als de schenker binnen de 3 jaar overlijdt. Zo beschikt de begiftigde over de nodige middelen om het geschatte bedrag aan successierechten te betalen bij een onverwacht overlijden van de schenker tijdens deze periode.

Deze oplossing kan in bepaalde gevallen voordelig zijn, bijvoorbeeld wanneer de premies voor een tijdelijke overlijdensverzekering lager zijn dan het bedrag van de schenkings- en successierechten.

Successierechten kunnen wel variëren op basis van verschillende criteria, onder andere het gewest en de verwantschap tussen de schenker en de begiftigde.

Hoe werkt de overlijdensverzekering die successierechten dekt?

Het is de begiftigde (degene die de schenking ontvangt) die de verzekeringsovereenkomst afsluit. De begiftigde is ook de begunstigde bij overlijden van de verzekerde. De verzekerde is de schenker.
Het gaat om een tijdelijke verzekering: ze dekt alleen de periode van 3 jaar na de schenking, in geval van onverwacht overlijden van de schenker. Als de schenker overlijdt binnen de 3 jaar na de schenking, krijgt de begunstigde (begiftigde) het kapitaal van het verzekeringscontract, dat bedoeld is om de successierechten te dekken op het aan hem geschonken bedrag.

Maar als de schenker nog in leven is na 3 jaar, zijn er geen successierechten meer verschuldigd en eindigt de verzekering.

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Diversen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *