Wat is op korte termijn de economische impact van klimaatverandering?

@Pexels

Door Schroders

Klimaatverandering is met name een langetermijntrend. Toch moeten beleggers zich bewust zijn van de economische impact op korte termijn van natuurrampen die door de klimaatverandering veroorzaakte worden, zoals tropische cyclonen en overstromingen.

Sinds de jaren tachtig is het aantal cyclonen per decennium gestegen van gemiddeld 14 naar 23, terwijl het aantal overstromingen in de periode is verdubbeld. Hogere temperaturen warmen het zeewater op, wat leidt tot meer warmte-energie en cycloon-vorming. De hogere verdamping leidt tot zwaardere neerslag en dus overstromingsgevaar. Deze extreme weersomstandigheden zijn destructiever en frequenter geworden in de afgelopen vier decennia. Natuurrampen hebben verwoestende gevolgen voor mens en milieu. De economische impact is niet eenvoudig te meten. Men kijkt naar de directe gevolgen en maakt daarvoor gebruik van de database van herverzekeraar Munich Re. Daaruit blijkt dat de laatste decennia de impact van natuurrampen sterk is gestegen.

 

Impact steeds groter

Voor de VS is de impact door overstromingen gegroeid van 360 miljoen dollar in de tachtiger jaren naar 4 miljard dollar in de negentiger jaren. Het eerste decennium van deze eeuw waren de financiële gevolgen 1,2 miljard dollar groot. China is het zwaarst getroffen land qua overstromingen, met een gemiddelde schadepost van 11 miljard dollar in de negentiger jaren en 2,6 miljard dollar in het eerste decennium van deze eeuw. Cyclonen houden het meeste huis in de VS. De financiële gevolgen begin deze eeuw bedroegen 24 miljard dollar, tegen 2 miljard in de tachtiger jaren. China en Japan zijn ook landen die regelmatig getroffen worden door tropische stormen.

Meer welvaart, meer impact

Veel factoren dragen bij aan de economische impact. Het is duidelijk dat de intensiteit en de frequentie van de extreme gebeurtenissen van belang zijn. Maar veranderingen in de bevolking, de blootstelling van mensen en activa die door weer-gerelateerde gebeurtenissen getroffen worden en de kwetsbaarheid daarvan bepalen het verlies. Het is duidelijk dat naarmate een land zich in de loop van de tijd ontwikkelt en groeit, meer activa en mensen worden blootgesteld aan de weersomstandigheden.

Hoewel het duidelijk is dat de kracht van tropische cyclonen en overstromingen toegenomen is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw, is de omvang van het economische verlies in belangrijke mate afhankelijk van de accumulatie van rijkdom. Hogere verliezen zouden een weerspiegeling kunnen zijn van meer activa die potentieel beschadigd of vernietigd kunnen worden. Het verlies moet worden genormaliseerd om te begrijpen of de klimaatverandering een rol speelt bij het vergroten van de schade door rampen.

Klimaatverandering is ook een factor

De economische impact hangt samen met de welvaartsstijging. Als men de cijfers corrigeert naar de welvaartsstijging, dan is er nog steeds een stijgende trend zichtbaar in de schade. De gemiddelde impact ten opzichte van het bbp in het tweede decennium van deze eeuw ligt hoger dan in de tachtiger jaren. Dat brengt de klimaatspecialisten tot de conclusie dat de impact veroorzaakt door klimaatverandering de laatste decennia gestegen is.

Terugval in economische groei na natuurramp

Er is onderzoek dat spreekt van creatieve destructie waarbij natuurrampen uiteindelijk leiden tot een hogere productiviteit en groei. Recent onderzoek wijst echter uit dat cyclonen geleid hebben tot een dip in het nationaal inkomen dat binnen 20 jaar niet werd goedgemaakt. Rampen veroorzaken een tijdelijke groeivertraging en kapitaalvernietiging. Er is sprake van een terugval van 3,6 procentpunt na 20 jaar, waarmee de economische groei feitelijk twee jaar terugvalt door een natuurramp.

De klimaatverandering wordt altijd benaderd als een langetermijntrend, maar beleggers moeten gewaarschuwd worden voor de effecten op de korte termijn. De gemiddelde temperatuurstijging heeft invloed op de productiviteitsgroei, maar kan ook een potentiële bedreiging vormen voor het bbp.

Lees ook What’s the short-term economic impact of climate change?, door de klimaatspecialisten van Schroders

Lees ook corner Investeringen

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *