Wat is de impact van het coronavirus op de Europese bankensector?

@Pexels

Door Justin Bisseker, European Banks Analyst van Schroders 

Europa is het epicentrum geworden van de coronacrisis. Wat is de impact op de regionale bankensector ? De kans dat de koersen nog verder instorten, is klein.

De verspreiding van het coronavirus en de lockdown van steeds meer landen hebben een enorme impact op de economie en de bankensector. De beleidsmakers pogen de schade te beperken. Voor de banken hangt veel af van de duur van de ontwrichting en de mate waarin overheden ingrijpen.

De overheden hebben al tal van maatregelen genomen om de financiële impact te verzachten. De centrale banken voeren renteverlagingen door, waardoor de kosten voor kortetermijnleningen dalen. Verder is het duidelijk dat niet alle banken de impact van het virus op dezelfde wijze zullen voelen. Sommige banken staan er beter voor dan anderen. Daarom is aandelenselectie in deze sector van groot belang.

‘Credit crunch’ onwaarschijnlijk

De coronacrisis leidt waarschijnlijk tot hogere verliezen op leningen bij banken. Veel overheden hebben garanties afgegeven waardoor men geen ‘credit crunch’ of kredietschaarste verwacht. De steunmaatregelen vlakken de impact van de kredietverliezen af. Doorgaans worden dit soort verliezen verdeeld tussen banken (20%) en overheid (80%).

Hoe langer en dieper de economische terugval, des te groter het risico voor de winsten en kapitaalposities van banken. Op dit moment zijn enkele sectoren zwaar getroffen, bijvoorbeeld olie en gas, reizen, ontspanning en sommige retailsectoren.  Een verslechtering van de kwaliteit van de activa leidt onder de huidige boekhoudregels tot verliezen die nu al genomen worden, maar die mogelijk niet optreden. Men houdt er rekening mee dat de regelgeving zal versoepeld worden als de crisis maanden in plaats van weken gaat duren.

Inkomsten dalen

Het is duidelijk dat de inkomsten van de banken dalen. Op korte termijn dalen de inkomsten uit vergoedingen en trading-activiteiten. Die staan meer onder druk dan de netto rentebaten. Zodra er een herstel optreedt, dan zullen deze eerstgenoemde inkomsten snel terugveren. Lagere rentetarieven tasten juist op de langere termijn de marges aan. Per bank en per regio zijn er verschillen. Scandinavische banken zijn beter bestand tegen deze crisis dan banken uit de eurozone en het Verenigd Koninkrijk.

Dividend onder druk als de crisis langer duurt

Als de crisis aanhoudt, dan kan dit zwakkere banken ertoe dwingen om de dividenduitkeringen te stoppen en uiteindelijk aandeelhouderskapitaal aan te trekken. De aangekondigde versoepeling van kapitaalbuffers door de centrale banken is belangrijk om tijd te kopen. Toch valt te verwachten dat de kapitaalbuffers op een bepaald moment opnieuw moeten worden opgebouwd. Dat is een extra argument om selectief te zijn met bankaandelen.

Kan de Europese bankensector terugveren?

De ingrepen van hogerhand hebben tot nu toe de vrees onder de beleggers niet kunnen wegnemen. Een vaccin kan de markten redden maar dat duurt nog maanden. Het rendement van de MSCI Europe index staat dit jaar 33,7% negatief, maar het rendement van de banken sub-index is 43,5% negatief (19 maart 2020)

Geen enkele overheid heeft tot nu een exitstrategie, maar de lockdown zou op middellange termijn niet gehandhaafd kunnen worden. Dat zou sociaal en economisch een te zware wissel op de toekomst zijn. Mocht de ontwrichting een kwestie van weken zijn, dan kan de sector sterk terugveren. Dankzij effectieve steunmaatregelen kan de impact op de winsten van 2021 en 2022 significant minder zijn dan nu in de koersen is ingeprijsd.

Momenteel noteren bankaandelen gemiddeld tegen een verwachte koerswinstverhouding (2021) van slechts 6x, vergeleken met een gemiddelde van 9,4x. Daarbij bieden aandelen momenteel een dividendrendement van bijna 10%. Het grootste risico is een langdurige economische neergang, waarbij de huidige maatregelen tot op de middellange termijn worden verlengd. Dat zou veel banken in de rode cijfers brengen. De markt prijst dit risico al in.

Banken staan er beter voor dan in 2008

De banken staan er nu beter voor dan in 2008. Zij zijn beter gekapitaliseerd, hebben sterke liquiditeitsbuffers, zien nu eerder een versoepeling dan een aanscherping van de regelgeving, en zijn het kanaal van overheidssteun voor getroffen bedrijven en particulieren. Het risico dat de aandelenkoersen verder instorten, met een gedwongen herkapitalisatie, is laag.

Lees ook ‘What is the impact of Covid-19 on European banks?’, door Justin Bisseker, European Banks Analyst van Schroders

Lees ook corner Investeringen

 

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *