In 2020 blijven aandelen de sleutel tot rendement

@Pexels

Door Deutsche Bank België

Na een schitterend 2019 is het uitkijken wat 2020 brengt voor beleggers. Duidelijk is wel dat de lage rente er is om te blijven, en dat beleggers meer risico moeten nemen om rendement te halen.

Samengevat:

  • Het kan nuttig zijn om uw aandelenportefeuille evenwichtiger te spreiden naar meer waarde-aandelen.
   • Obligatiebeleggers hebben doorgaans 2 doelstellingen: kapitaal beschermen en een aantrekkelijk inkomen genereren via de coupons. Beleggers in obligaties in euro zullen 1 van de 2 doelstellingen moeten laten varen om toch een aantrekkelijk rendement te behalen.

 1. Wat bracht 2019?

2019 was een schitterend jaar voor beleggers. De grote aandelenindices, zoals de S&P 500 en de EuroStoxx50, tekenden 20% winst op. Obligaties wonnen 5 à 10%, en dat ondanks de al erg lage rente. Ook de Amerikaanse dollar ging hoger.

De grootste bewegingen in aandelen kwamen er al in het eerste kwartaal van 2019, waarna het aangeraden was om de risico ́s in de beleggingsportefeuilles te herbekijken en – waar nodig – bij te sturen. Niettemin was het ook een goed idee om niet volledig uit de markten te stappen, want niet belegd zijn houdt een verlies van opportuniteiten in.

 1. Wat brengt 2020?

  Voor het komende jaar verandert er fundamenteel niet veel. De economische groei in de ontwikkelde landen zal verder vertragen, maar er wordt geen recessie verwacht. Duidelijk is dat de rente nog veel langer dan gedacht erg laag zal blijven. Dat betekent dat streven naar rendement onvermijdelijk samengaat met het nemen van risico. De richting waarin de markten in 2020 zullen bewegen zal mee bepaald worden door hoe het handelsconflict tussen de VS en China verder evolueert. Niettemin hebben aandelen nog ruimte om verder te stijgen, en ook de dividenden die ze momenteel uitkeren zijn aantrekkelijk.
 2. Aandelen: extra winst nog mogelijk
  Het voorbije jaar zijn niet alleen de aandelenkoersen, maar vooral ook hun waarderingen (de koers-winstverhoudingen) mooi gestegen. Een verdere koerswinst is mogelijk, al zal die vooral gedreven moeten worden door stijgende bedrijfswinsten. De groei van de bedrijfswinsten, zowel in de VS als in Europa, zou in 2020 opnieuw moeten aantrekken.

Als belegger kijkt men best niet uitsluitend naar de koerswinst, maar naar het totale rendement van een aandelenbelegging – inclusief dividenden dus. In de ontwikkelde landen ligt het dividendrendement vaak hoger dan het rendement op obligaties van dezelfde onderneming. Dit compenseert het hogere risico van aandelen. Belangrijk is wel dat deze dividenden betaald worden met bedrijfswinsten, en dat ze dus de financiële gezondheid van de onderneming niet in gevaar brengen.

Het huidige beleid van de centrale banken houdt de rente op een zeer laag niveau en blijft bevorderlijk voor de aantrekkelijkheid van aandelen tegenover vastrentende producten (zoals obligaties). Aandelen zijn dan ook mogelijk de sleutel tot een positief rendement voor een beleggingsportefeuille.

4. Van groeiaandelen naar waarde-aandelen

De voorbije jaren werden de beurzen vooral gedreven door groeiaandelen. Dit zijn aandelen van ondernemingen die sneller groeien dan het gemiddelde van alle ondernemingen. De vertraging van de economische groei zet echter aan tot voorzichtigheid. Het is dan ook aangeraden om de aandelenportefeuilles evenwichtiger te spreiden naar meer waarde-aandelen. Dit zijn aandelen van ondernemingen die ondergewaardeerd zijn (bijvoorbeeld aandelen met een lager dan gemiddelde koers-winstverhouding of die onder hun boekwaarde noteren).

Op regionaal vlak hebben is er geen uitgesproken voorkeur. Het is dan ook goed om de aandelen te spreiden over drie regio ́s: de Verenigde Staten, Europa en de groeilanden. Amerikaanse aandelen blijven aantrekkelijk. Ondanks het handelsconflict met China wordt er geen recessie verwacht. Bovendien is de Amerikaanse beurs (bijvoorbeeld de S&P 500) dankzij zijn robuust karakter beter bestand tegen volatiliteit.

De lage rente en de zwakke euro spelen in het voordeel van Europese aandelen. De waarderingen zijn er ook niet overdreven en Europese aandelen bieden een aantrekkelijk dividendrendement. Wat betreft de groeilanden is het duidelijk dat het handelsconflict op korte termijn als een donkere wolk boven hun aandelenmarkten blijft hangen. Hun waarderingen in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde maken hen echter op middellange en lange termijn een aantrekkelijke belegging.

5. Wat met obligaties?

Een obligatiebelegger heeft doorgaans twee doelstellingen: het kapitaal beschermen en een aantrekkelijk en regelmatig inkomen genereren via de coupons van deze obligaties. Die twee doelstellingen tegelijkertijd realiseren is vandaag niet meer mogelijk. Obligaties met het laagste risico – bijvoorbeeld Duitse staatsobligaties – kosten door hun negatieve rendement zelfs geld.

Beleggers in obligaties in euro zullen één van de twee doelstellingen moeten laten varen om toch nog een aantrekkelijk rendement te behalen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kiezen voor 90% in plaats van 100% kapitaalbescherming. Dit lagere beschermingsniveau maakt een hoger potentieel rendement op een vastrentende belegging mogelijk.

Anderzijds kunnen ze er ook voor kiezen om meer risico te aanvaarden op de uitgever van de obligatie, bijvoorbeeld door te beleggen in de hoogste regionen van het high yield obligatiesegment (uitgevers met een BB-kredietrating). Voorzichtigheid is hier evenwel aangewezen, zeker in het licht van de verwachte vertraging van de economische groei.

Ten slotte kunnen ze ook meer rendement halen via obligaties in vreemde munt, en dus door wisselrisico te nemen, met name in Amerikaanse dollar. De voorkeur gaat uit naar Amerikaanse bedrijfsobligaties van goede kwaliteit (investment-grade obligaties) en naar obligaties van de groeilanden in dollar.

 1. Beleggen voor inkomen
  De zoektocht naar rendement is een uitdaging waar veel beleggers vandaag mee worstelen. Wachten op een hogere rente is geen optie: de Europese Centrale Bank blijft maar obligaties inkopen en heeft zelfs geen einddatum op haar inkoopprogramma gezet. De rente zal nog veel langer dan gedacht erg laag blijven.

Om inkomen te genereren moet de belegger onvermijdelijk kijken richting meer risicovolle activa. Denk maar aan dividenden uit aandelen of coupons van obligaties met een hoger risico (ofwel door een lagere kredietrating ofwel door het muntrisico). Daarbij kan men bv. kiezen voor een globale beleggingsoplossing, zoals flexibele gemengde beleggingsfondsen die als doelstelling hebben om inkomen te genereren. Deze fondsen kunnen zowel beleggen in aandelen als obligaties, en kunnen op die manier de beste opportuniteiten van beide activaklassen selecteren. Hun professionele beheerders kunnen ook het mogelijke rendement van elke belegging, en het daaraan verbonden risico, goed inschatten. Bovendien geniet de belegger via deze fondsen in één beweging van een ruime spreiding over activaklassen, munten en uitgevers.

 1. Thematisch beleggen
  Een andere mogelijkheid om het aandelengedeelte van de portefeuilles beter te diversifiëren is het inspelen op de megatrends in onze maatschappij. Die trends, die de traditionele economische cycli overstijgen, zullen onze economie en samenleving structureel veranderen, en onvermijdelijk ook een impact hebben op beleggingen.

Het voorbije jaar werd er bijvoorbeeld gewezen op de megatrends van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Voor 2020 kunnen daar 5G communicatietechnologie en het optimale beheer van de beschikbare grondstoffen aan toegevoegd worden. Met deze laatste bedoelen we het effectieve beheer, gebruik en behoud van schaarse hulpbronnen, met de nadruk op afvalbeheer en hergebruik (recyclage).

Lees ook corner nuttige tips

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *