Waarom kiezen voor een lijfrente op het ogenblik van het pensioen?

@Pexels

Door AG Insurance

Feit is dat we vandaag allemaal langer leven. Senioren blijven bovendien langer zelfstandig en zijn actiever dan ooit. We mogen dus best optimistisch zijn over onze oude dag. Om na ons pensioen een aangename levensstijl te behouden, hebben we echter nood aan een zeker financieel comfort.

Doordat het wettelijke pensioen laag blijft en het risico bestaat dat u voortdurend uw spaargeld of vermogen moet aanboren, kan de lijfrente tak 21 een goede oplossing zijn.
Deze levensverzekering is bestemd voor zij die hun geld in alle veiligheid willen beleggen en een levenslang gewaarborgd inkomen willen ontvangen, met afstand van kapitaal of het behoud van een kapitaal voor de naasten.

Het algemene principe van deze verzekering

  • U betaalt een eenmalige premie.
  • U ontvangt een levenslange gewaarborgde rente (maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks) op basis van onder andere de leeftijd van de verzekerde, het premiebedrag en de periodiciteit van de rente.
  • U geniet een gewaarborgde interestvoet.
  • Uw rente kan toenemen dankzij een eventuele winstdeling.

1etype product met een lijfrente: voor uw veiligheid en eventueel die van uw partner (met afstand van kapitaal)

  • U ontvangt een levenslange periodieke rente (belast als roerende inkomsten).
  • U geniet een interessant fiscaal stelsel: slechts 3 % van het rentevestigend kapitaal is onderworpen aan een afzonderlijke belasting van 30 % (+ opcentiemen). De verworven winstdelingen worden niet belast.
  • Als u kiest voor de rente met overdraagbaarheid kan uw partner hiervan meeprofiteren: zolang beide verzekerden in leven zijn, wordt de lijfrente volledig uitgekeerd aan de hoofdverzekerde. Als die laatste overlijdt, wordt de rente uitbetaald aan de overlevende verzekerde.
  • Bij het overlijden van de verzekerde (en van de medeverzekerde in geval van overdraagbaarheid) eindigt het contract en wordt er geen kapitaal uitgekeerd (= afstand van het kapitaal).

2etype product met lijfrente: voor uw veiligheid en die van uw erfgena(a)m(en) (met gereserveerd kapitaal)

  • U ontvangt een levenslange periodieke rente (belast als roerende inkomsten).
  • Bij uw overlijden ontvangt (ontvangen) de begunstigde(n) een kapitaal (niet onderworpen aan de roerende voorheffing, maar er kunnen eventueel successierechten verschuldigd zijn) en eindigt het contract. Dit kapitaal is de totaal geïnvesteerde nettopremie (= totale premie exclusief taks).

Deze levensverzekering past perfect in een globale beleggingsportefeuille. Dankzij de periodieke rente hangt uw financiële zekerheid niet enkel af van de resultaten van uw andere beleggingen.

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Verzekeringen met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *