Pensioensparen versus langetermijnsparen: is kiezen nodig?

@Pexels

Door AG Insurance

De OESO schat dat werknemers in België een pensioen ontvangen dat gelijk is aan 53 % van hun brutoloon, en dat dit cijfer zal dalen tot 45,7 % voor jongeren die vandaag op de arbeidsmarkt komen.

Het bedrag van het wettelijke pensioen bedraagt dan gemiddeld 1249,09 euro. In de meeste gevallen volstaat dit bedrag niet om de huidige levensstandaard aan te houden na het pensioen. Pensioensparen en langetermijnsparen zijn dan ook ideale oplossingen om extra kapitaal op te bouwen om uw koopkracht te behouden.

Wat is het verschil tussen beide? Welke oplossing kiezen? Is het mogelijk om ze te combineren?
Tijd om de balans op te maken.

Pensioensparen

Plafonds: sinds 2018 heeft de federale overheid een tweede plafond voor pensioensparen ingevoerd. In 2019 bedraagt het eerste maximumplafond 980 euro en het tweede 1260 euro.

Belastingvermindering: voor premies tot 980 euro geldt een belastingvermindering van 30 %, d.w.z. een fiscaal voordeel van maximaal 294 euro. Wat het tweede plafond (tussen 980 en 1260 euro) betreft, bedraagt de belastingvermindering 25 %, d.w.z. een fiscaal voordeel van maximaal 315 euro.

Taksen:  er is geen premietaks. Er is wel een anticipatieve taks van 8 % verschuldigd op de 60e verjaardag van de verzekerde of op de 10e verjaardag van het contract als de verzekerde het contract heeft afgesloten op de leeftijd van 55 jaar of ouder. Bij afkoop van het contract vóór de leeftijd van 60 jaar, kan een taks van 33 % verschuldigd zijn. Bij overlijden kunnen er ook successierechten verschuldigd zijn.

Goed om te weten:  iedereen kan aan pensioensparen doen, op voorwaarde dat u voldoende belastbare inkomsten hebt. Het is ook mogelijk om maandelijks kleine bedragen te sparen. Verzekeringsnemers/verzekerden zijn niet verplicht om elk jaar het maximumbedrag in hun contract te storten.

Langetermijnsparen

Plafond: in 2019 bedroeg het maximumplafond 2350 euro.

Belastingvermindering: langetermijnsparen geeft recht op een belastingvermindering tot 30 % op de betaalde premies, d.w.z. een fiscaal voordeel van maximaal 705 euro.

Taksen: de gestorte premies zijn onderworpen aan een belasting van 2 %. Er is ook een anticipatieve taks van 10 % van toepassing op de 60e verjaardag van de verzekerde (of op de 10e verjaardag van het contract als de verzekerde het contract heeft afgesloten op de leeftijd van 55 jaar of ouder). Bij afkoop van het contract vóór de leeftijd van 60 jaar kan ook hier een belasting van 33 % verschuldigd zijn, net als successierechten bij overlijden.

Goed om te weten:  om het maximumbedrag via langetermijnsparen te kunnen sparen, is een belastbaar beroepsinkomen van minimaal 36 227 euro nodig.

Kan u pensioensparen en langetermijnsparen combineren?

Het is zeker mogelijk om tegelijkertijd te profiteren van de fiscale voordelen die pensioensparen en langetermijnsparen bieden. In sommige gevallen is deze oplossing zelfs fiscaal bijzonder voordelig voor mensen die geen hypothecaire lening (meer) hebben (van vóór 2016). Naargelang uw persoonlijke situatie zou de combinatie van beide oplossingen een spaarbedrag van bijna 3500 euro per jaar opleveren en tegelijkertijd een belastingvoordeel van meer dan 1000 euro (op voorwaarde dat het maximumplafond voor beide contracten wordt gekozen).

Pensioensparen (2e maximumplafond van 1260 euro) Langetermijnsparen (maximumplafond van 2350 euro)
Fiscaal voordeel 315 euro 705 euro
Totaal 1020 euro

 Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Verzekeringen met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *