Levensverzekering: wat gebeurt er bij overlijden van de verzekeringsnemer?

@Pexels

Door AG Insurance

Steeds meer Belgen kiezen voor levensverzekeringsproducten om hun pensioen voor te bereiden of hun spaargeld te beleggen. Maar wat zijn de gevolgen bij overlijden van de verzekeringsnemer in de loop van het contract?

Aanduiding van de begunstigde: goed om te weten

Bij het afsluiten van een levensverzekering bevat het contract de naam van de begunstigde(n) van het kapitaal dat wordt uitgekeerd bij leven/overlijden van de verzekeringsnemer.

  • De ‘begunstigde bij leven‘ ontvangt het kapitaal op het einde van het contract. Dit is doorgaans de verzekeringsnemer van het contract.
  • De ‘begunstigde bij overlijden‘ is, zoals de naam zelf zegt, de persoon die het kapitaal ontvangt als de verzekeringsnemer overlijdt vóór het contract afloopt.

Bij het afsluiten van het contract wordt ook rekening gehouden met andere elementen. Er bestaan immers zowel algemene als nominatieve begunstigingsclausules bij overlijden van de verzekeringsnemer.

  • Algemene begunstigingsclausule ‘de erfopvolging’:het erfrecht is van toepassing en het kapitaal wordt verdeeld over de verschillende erfgenamen, net zoals de goederen van de verzekeringsnemer. Voor meer informatie over het erfrecht en de recente wijzigingen, lees het artikel ‘Nieuw erfrecht: praktische gevolgen’,gepubliceerd in november 2018.
  • Algemene begunstigingsclausule ‘de kinderen van de verzekeringsnemer’: de familienamen en voornamen van de kinderen komen niet voor in het contract.
  • Nominatieve begunstigingsclausule:de namen van de kinderen zijn duidelijk in het contract vermeld. Wat is het nut van deze clausule? Een begunstigingsclausule is zinvol als de verzekeringsnemer hertrouwt.

Een voorbeeld. Jan en Veerle hebben een dochter, Sofie. Toen Sofie geboren werd, sloot Jan een pensioenspaarcontract af.
Na zijn scheiding hertrouwde Jan met Griet en kreeg hij nog twee kinderen, Tom en Sara. Hoe wordt het kapitaal van zijn contract beheerd als Jan sterft?

Algemene begunstigingsclausule ‘de kinderen van de verzekeringsnemer’* Nominatieve begunstigingsclausule
Sofie, Tom en Sara krijgen elk een gelijk deel van het kapitaal. Aangezien Jan het contract afsloot vóór Tom en Sara geboren werden, komt alleen Sofies’ naam in het contract voor. Sofie ontvangt dus het volledige kapitaal, tenzij Jan de begunstigingsclausule in het contract heeft laten aanpassen en de namen van Sara en Tom heeft laten opnemen.

Deze regel is ook van toepassing op de algemene begunstigingsclausule ‘de echtgeno(o)t(e) van de verzekeringsnemer’. In ons voorbeeld was Jan met Veerle getrouwd toen hij zijn contract afsloot. Als Jan voor de algemene clausule had gekozen, zou zijn huidige vrouw Griet het kapitaal ontvangen.
Als hij daarentegen voor een nominatieve begunstigingsclausule had gekozen, zou zijn eerste echtgenote Veerle het pensioenspaarbedrag ontvangen, tenzij Jan zijn contract had laten wijzigen.

De aanduiding van de begunstigde van een levensverzekering is dus niet onbelangrijk en kan aanzienlijke gevolgen hebben bij overlijden van de verzekeringsnemer. Bij twijfel is het advies van een professional de beste optie.

*Artikel 172 van de wet betreffende de verzekeringen zegt dat, wanneer de kinderen niet bij name als begunstigden worden aangewezen, de afstammelingen in rechte lijn door plaatsvervulling van hun overleden ouder opkomen (in dit geval de eventuele kinderen van Tom, Sofie of Sara). Omgekeerd, als de kinderen nominatief als begunstigden zijn aangewezen, is de plaatsvervulling niet van toepassing.

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Verzekeringen met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *