Hoe kan elk gezin op maat sparen dankzij een levensverzekering?

@Pexels

Door AG Insurance

Studiekosten dekken, de registratierechten van een toekomstige woning betalen, een kind financieel beschermen als een van de ouders zou overlijden, … Redenen te over om een levensverzekering af te sluiten. De meeste gezinnen hebben echter hetzelfde doel voor ogen: hun dierbaren financieel helpen.

Een levensverzekering biedt dan interessante oplossingen. Gezinnen kunnen zo regelmatig sparen en mikken op een potentieel hoog rendement (hieraan zijn uiteraard bepaalde kosten, belastingen en risico’s verbonden). Bovendien beantwoordt deze verzekering dankzij haar unieke structuur (verzekeringsnemer/verzekerde/begunstigde bij overlijden/begunstigde bij leven) aan de specifieke behoeften van elk gezin.

 • De verzekeringsnemer sluit het contract af en geniet bepaalde privileges: afkoop, wijziging van de begunstigde enz.
 • Het al dan niet overlijden van de verzekerde vóór het einde van het contract bepaalt wanneer het kapitaal wordt uitbetaald.
 • De begunstigde bij overlijden ontvangt het gespaarde kapitaal als de verzekerde overlijdt.
 • De begunstigde bij leven ontvangt het gespaarde kapitaal op het einde van het contract als de verzekerde nog in leven is.

Een van de belangrijkste troeven van een levensverzekering is haar structuur. Dit biedt de mogelijkheid om in te spelen op de behoeften van elk gezin. Er zijn 4 voorbeelden:

1ste voorbeeld

De ouder = de verzekeringsnemer en de verzekerde

Het kind = de begunstigde bij leven en bij overlijden

 • De ouder spaart voor zijn kind tot het bijvoorbeeld 24 jaar wordt. Het kind is dan de begunstigde bij leven. Als het kind het ouderlijk nest verlaat, is dit budget meer dan welkom.
 • Als de ouder overlijdt vóór de 24ste verjaardag van het kind, dan gaat het gespaarde bedrag naar het kind, want dat is de begunstigde bij overlijden (er zijn wel successierechten verschuldigd). Zo beschermt de ouder zijn kind financieel.
 • De ouder behoudt de controle over de verzekering tot het einde van het contract. Als het kind het gespaarde kapitaal eerder nodig heeft, kan de ouder-verzekeringsnemer de verzekering afkopen en het nodige kapitaal aan het kind geven.
  Naargelang het moment van de afkoopaanvraag is er mogelijk 30 % roerende voorheffing verschuldigd.

2de voorbeeld

Het kind = de verzekeringsnemer, de verzekerde en de begunstigde bij leven

De nalatenschap van het kind = de begunstigde bij overlijden

 • Het kind is de eigenaar van het spaargeld. Alle naasten (ouders, grootouders, peter, meter, …) kunnen meesparen en zo het bedrag laten aangroeien. Dit kapitaal is eigendom van het kind en kan de start zijn van een mooie toekomst.
 • Zelfs als de ouders zouden scheiden, is het kind er zeker van dat het dit gespaarde kapitaal ontvangt. Omdat het kind de eigenaar van het contract is, kunnen de ouders dit spaargeld niet gebruiken om persoonlijke projecten te financieren.
 • Als een van de ouders zou overlijden, is het mogelijk dat het kind successierechten moet betalen op de bedragen waarmee de levensverzekering op zijn naam werd gefinancierd, tenzij er registratierechten werden betaald op de gestorte bedragen of als het overlijden van de ouder-schenker meer dan 3 jaar na de schenking plaatsvindt.

3de voorbeeld

Het kleinkind = de verzekeringsnemer en de begunstigde bij leven en bij overlijden

De grootouder = de verzekerde

 • Het kleinkind behoudt de controle over het contract waarvan de premie door zijn grootouder is betaald.
 • Na het overlijden van de grootouder ontvangt het kleinkind rechtstreeks het gespaarde kapitaal. Als hij of zij jonger is dan 18 jaar, wordt dit kapitaal geblokkeerd op een rekening op zijn naam. Als hij ouder is dan 18 jaar, is het gespaarde kapitaal onmiddellijk beschikbaar. Zo is de grootouder er zeker van dat zijn geld terechtkomt bij zijn kleinkind en niet bij zijn schoonzoon of -dochter.
 • Omdat het kleinkind de verzekeringsnemer is, betaalt hij bovendien geen successierechten bij het overlijden van zijn grootouder, op voorwaarde dat dit overlijden ten minste 3 jaar na de schenking van de fondsen (die bestemd waren voor de financiering van de levensverzekering) plaatsvindt of dat de schenking werd geregistreerd en er registratierechten werden betaald.

4de voorbeeld: twee contracten worden afgesloten

Contract 1:

De vader = de verzekeringsnemer en de begunstigde bij overlijden

De moeder = de verzekerde

Het kind = de begunstigde bij leven

Contract 2:
De moeder = de verzekeringsnemer en de begunstigde bij overlijden

De vader = de verzekerde

Het kind = de begunstigde bij leven

 • Dit zijn 2 spiegelcontracten (ABA-structuur).
 • De vader spaart voor zijn kind via zijn contract. Idem voor de moeder.
 • Als de vader sterft, bijvoorbeeld, gaat het gespaarde kapitaal (in contract 2) naar de moeder die het beheert tot ze het op het geschikte moment aan haar kind geeft. Er zijn geen successierechten verschuldigd bij het overlijden van de vader, tenzij de ouders getrouwd zijn onder het stelsel van de algehele gemeenschap en het contract werd gefinancierd met gemeenschappelijke fondsen. In dat geval moet de moeder successierechten betalen op 50 % van de contractwaarde.

Contract 1 blijft echter lopen tot de einddatum (mits de moeder tot dan in leven blijft). Het kind ontvangt dan het gespaarde kapitaal op de geplande einddatum. In geval van overlijden moet de begunstigde successierechten betalen.

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Verzekeringen met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *