6 mogelijkheden van de levensverzekering

@Pexels

Door AG Insurance

De meeste mensen kennen de verschillende mogelijkheden die een levensverzekering biedt, over het algemeen niet echt. Toch is het een oplossing die beantwoordt aan verschillende behoeften. Hierna bespreken we enkele mogelijkheden.

 1. Zorgen voor een aanvullend pensioenkapitaal en ondertussen een belastingvermindering genieten
  Het verschil tussen het laatste loon en het gemiddelde bedrag van het wettelijk pensioen is niet te verwaarlozen. Voor de hogere lonen is dit verschil nog groter. Pensioensparen en langetermijnsparen maken het mogelijk deze kloof te dichten en ondertussen te profiteren van een belastingvermindering. Dit zijn de plafonds voor 2019:

Pensioensparen (tot 980 euro) Pensioensparen (tussen 980 en 1260 euro) Langetermijnsparen (tot 2350 euro)
30 % 25 % 30 %
 1. Organiseren van uw nalatenschap

Levensverzekeringsproducten bieden verschillende oplossingen op het vlak van successieplanning. Zo kan de verzekeringsnemer zijn nalatenschap organiseren zoals hij dat wenst. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanduiding van een of meer begunstigden (zonder tussenkomst van een notaris) of om een schenking met een clausule die de begiftigde een lijfrente garandeert voor zijn oude dag.

 1. Sparen (tak 21)

 Nu de traditionele spaarrekeningen niets meer opleveren, kan tak 21 een interessant alternatief zijn. Deze investering met beperkt risico biedt een kapitaalgarantie, een gegarandeerd rendement en afhankelijk van de jaarresultaten van de verzekeraar, ook een winstdeling. Deze verzekeringen zijn niet onderworpen aan de roerende voorheffing als het gaat om een belegging van minstens 8 jaar. Dit maakt deze producten bijzonder aantrekkelijk voor de voorzichtige spaarder.

 1. Beleggen (tak 23)

De producten van tak 23 bieden een potentieel hoger rendement dan die van tak 21. Anderzijds is er een hoger risico verbonden aan deze producten. Met andere woorden, het rendement op einddatum zou lager kunnen zijn dan het verwachte rendement en/of de belegger zou zijn kapitaal gedeeltelijk of volledig kunnen verliezen.

 1. Behoud van de levensstandaard van de echtgeno(o)t(e) in geval van overlijden
  Het overlijden van een geliefde is altijd een zware beproeving. In sommige gevallen kan een overlijden ook ernstige financiële gevolgen hebben voor de overlevende echtgenoot. Het gezinsinkomen daalt plotseling, terwijl de kosten en rekeningen zich blijven opstapelen. Er zijn echter verschillende mogelijkheden om zich hiertegen te beschermen.
 • Schuldsaldoverzekering. Bij overlijden van een van de echtgenoten wordt het hypothecair krediet van het paar volledig of gedeeltelijk terugbetaald, afhankelijk van de gekozen dekking.
  Overlijdensverzekering. Met deze verzekering is het mogelijk om de levensstandaard van de overlevende echtgenoot en de kinderen veilig te stellen. De kinderen kunnen hun studies aanvangen of verderzetten en de financiële toekomst van het gezin is verzekerd.
 1. Een kapitaal voorzien voor zijn geliefden in geval van overlijden

Zodra de bank van het overlijden op de hoogte is, wordt het vermogen van de overledene tijdelijk geblokkeerd. Dit kan voor de familieleden een probleem zijn. Als de begunstigde(n) van de levensverzekering bij naam is/zijn genoemd, is het niet nodig om elk lid van de nalatenschap te identificeren om het verzekeringskapitaal uit te keren. De levensverzekering wordt dus sneller uitgekeerd dan het banksaldo, wat zorgt voor wat meer financïele gemoedsrust tijdens het vervullen van de administratieve verplichtingen.

Lees ook corner Verzekeringen

Dit bericht is geplaatst in Verzekeringen met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *