Hoe kan u terugbetaling krijgen van de betaalde roerende voorheffing? Bijzondere gevallen.

@Pexels

Door Puilaetco Dewaay Private Bankers

Sinds 1 januari 2018 kan een belastingplichtige via zijn belastingaangifte de terugbetaling verkrijgen van een deel van de roerende voorheffing die hij betaalde op bepaalde dividenden afkomstig van zijn aandelen.

Hoe gebeurt dit concreet in enkele bijzondere gevallen?

    1. Voor de Belgische inwoners

  • Belgische of buitenlandse dividenden waarop roerende voorheffing werd ingehouden: het volstaat de lijn met de code 1437-18/2437-85 (kader VII) de fiscale aangifte invullen met een maximaal bedrag van € 192.
  • Buitenlandse dividenden ontvangen in het buitenland (dus zonder roerende voorheffing): de enige wijze waarop kan genoten worden van dit fiscaal voordeel is door de dividenden ten belope van maximaal € 640 nietaan te geven.
  1. Voor de niet inwoners van België:

Teruggave van de roerende voorheffing via de aangifte in de Belasting niet inwoners/natuurlijke personen of op expliciete schriftelijke aanvraag gericht aan de fiscale administratie.

  1. Aandelen aangehouden in onverdeeldheid/huwgemeenschap

In geval van huwgemeenschap: principe van 50/50 zelfs indien de aandelen zijn ingeschreven op een effectenrekening op naam van een echtgenoot.

Indien het koppel minimaal € 384 « in aanmerking komende » roerende voorheffingheeft betaald, dan kan ieder de terugbetaling vragen van € 192.

Indien het koppel € 100 « in aanmerking komende » roerende voorheffingheeft betaald, dan kan ieder € 50 terugvragen.

In geval van onverdeeldheid: er moet rekening gehouden worden met de werkelijke aandelen in de onverdeeldheid.

  1. Gesplitste aandelen (vruchtgebruik/blote eigendom)

Enkel de vruchtgebruiker kan genieten van de vrijstelling.

  1. Te verzamelen en ter beschikking te houden bewijsstukken

Belastingplichtigen worden verzocht om de borderellen van de betaalde roerende voorheffing waarvan ze de terugbetaling vragen bij te houden.

Deze borderellen moeten niet bijgevoegd worden aan de fiscale aangifte.

De banken hebben geen wettelijke verplichting om een specifiek ad hoc attest af te leveren; het volstaat om de verrichtingen die recht geven op teruggave “op te nemen” en hiervan de borderellen te bewaren.

Bekijk ook op MoneyStore

Vergeet niet om vrijstelling van roerende voorheffing op uw dividenden te vragen in uw aangifte (in het Frans)

Corner Overdracht

Ce contenu a été publié dans Fiscaliteit, avec comme mot(s)-clé(s) , , . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *